عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به تبیین و ارزیابی چالش های تربیت مدنی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این باره بر اساس پیشینه نظری موضوع، تعاریف، سیر تحولی، مولفه هاو ویژگیهای جامعه مدنی مورد بحث قرار گرفته است. بلحاظ نظری بودن موضوع اطلاعات بروش تحلیلی - توصیفی مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد تربیت مدنی در نظام آموزش ایران با چالش هایی نظیر اعتقاد به زمینه لیبرالیستی پیدایش مفهوم جامعه مدنی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی متمرکز، کمبود تشکل های مدنی دانش آموزی و عدم استف ...

پژوهشگر سعی دارد تا به بررسی میزان ترشح هورمون رشد متعاقب تمرینات با وزنه بر روی دستگاه بدنسازی در 14 نفر دانشجوی دختر غیر ورزشکار دانشگاه فردوسی مشهد با دامنه سنی 17 تا 25 سال که بطور داوطلبانه انتخاب شده‌اند بپردازد. پژوهشگر بر آن است تا میزان دقیق هورمون را مشخص نموده و به تجزیه و تحلیل آماری آن بپردازد. ...

آیا پرداختن به ورزش و برنامه‌های تربیت بدنی وشرکت در فعالیت‌های بدنی می‌تواند شرایطی را برای معلولین بوجود بیاورد که به خویشتن شناسی آنها کمک کرده و در راه ارزیابی ویژگیهای خود آنها را یاری دهد ؟ جهت پاسخگویی به این سئوال عزت نفس دو گروه ازمعلولین ورزشکار و غیر ورزشکار مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است . روش تحقیق زمینه‌ای است که بر روی 300 نفر (150 نفر ورزشکار و 150 نفر غیرورزشکار) از جامعه معلولین سازمان معلولین سازمان بهزیستی استان تهران انجام پذیرفت و ابزار جمع‌آوری اطلا ...
نمایه ها:
ورزش | 

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات تمرین و بی تمرینی بر ظرفیت های هوازی و بی هوازی دانشجویان پسر ورزشکار می باشد. از ویژگی های این تحقیق این است که تا بحال در کشور تحقیقی در باره بی تمرینی صورت نگرفته است . ابتدا در شروع تحقیق با انجام آزمون اولیه هر دو شاخص اندازه گیری شد. پس از طی مدت دوازده هفته تمرین پیش آزمون بی تمرینی صورت گرفت تا علاوه بر تعیین اثر تمرین در مقایسه با پس آزمون در پایان سه هفته بی تمرینی اثر بی تمرینی نیز بر ظرفیت های یاد شده مشخص شود. در ابتدا دوره بی ت ...

تکیه‌گاه تعلیم و تربیت اسلامی عمل است ، اسلام بشر را متوجه می‌کند که سرنوشت او را عمل تعیین می‌کند، این طرزتفکر واقع بینانه و منطقی و منطبق با ناموس خلقت است . وقتی ملیتی فهمید سرنوشتش بدست خودش می‌باشد آن وقت متوجه عمل و نیروی خویش می‌شود، متوجه اینکه هیچ چیز بدردش نمی‌خورد مگر عملش ، این خودش یک عامل بزرگی است برای حیات ، از طرفی اهمیت عمل، بیش از آنکه به اندازه و مقدار آن مربوط باشد، به چگونگی آن ارتباط دارد. این است که عمل خالص درست استواری که با نیت خالص و با پرهیزگاری و ...
نمایه ها:
اخلاص | 
اسلام | 
تربیت | 
حسنات | 
سییات | 
صلاح | 
فساد | 
نیت | 
کردار | 

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر مرکز تربیت معلم بنت‌الهدی صدر رشت در زمینه روشهای پیشگیری از بیماری ایدز وسپس تهیه و تنظیم و ارائه برنامه آموزش بهداشت مناسب برای آنها در شهر رشت و در سال 1374-75 انجام گرفته است . روش نمونه‌گیری دراین مطالعه روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. بطوری که 120 نفر دانشجو از میان 238 نفر جامعه آماری بطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بود که از چهار بخش (مشخصات عموم ...

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی ارتباط بین بهره هوشی و زمان عکس‌العمل اندام‌های فوقانی و تحتانی افراد ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تهران می‌باشد. به همین منظور تعداد 80 نفر دانشجو که 40 نفر آنان ورزشکار و 40 نفر غیرورزشکار بودند، از جامعه دانشجویان دانشگاه تهران در دامنه سنی 20-25 سال مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. در این رابطه با استفاده از آزمون بهره هوشی کتل(مقیاس 3) برای تعیین بهره هوشی و از دستگاه زمان‌سنج الکتریکی خودکار موسوم به Measyring Apparatus for whole body جهت ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
نقش | 
علم | 

چکیده ندارد.