عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1652

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همواره برای علاقمندان به حل تحلیلی مسائل کوانتومی بس ذره ای؛یافتن ویژه کِت حالت پایه انرژی،کار مشکلی بوده ؛ حتی اگر سیستم مورد نظر، شامل ذراتی با اسپین با درجه آزادی باشد. بازبهنجارش بلوکی کادانف روشی است برای برطرف کردن این معضل! که بر این فرض استوار است که انرژی حالت پایه کل سیستم برابر است با مجموع انرژی حالت پایه تک تک بلوکها ؛ که این فرض اگر چه با آنچه در طبیعت اتفاق می افتد مغایرت دارد اما همچنان روش مناسبی است برای دسترسی به ویژه کِت متناظر با حالت پایه انرژی یک سی ...

این پایان نامه به بررسی درهم تنیدگی کوانتومی در حالت پایه ی سیستم نردبان مغناطیسی دو پای اسپین-1/2 در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت اختصاص دارد. محاسبات ما دارای دو قسمت تحلیلی و عددی است. در ابتدا با استفاده از روش تقریبی اختلال به مطالعه ی درهم تنیدگی تشکیل نردبان دو پای اسپین-2/1 با برهم کنش هایزنبرگ می پردازیم و ثابت می کنیم که میزان توافق به تعداد پله هایی از نردبان بستگی دارد که اسپین های آن ها در راستای میدان مغناطیسی جهت گیری کرده اند. علاوه بر آن نشان می دهیم که بررسی ...

در این تحقیق، انتقال پروتون درون مولکولی در حالت‌های پایه (S0) و برانگیخته (S1) مولکول‌های 5H-ایندینو]1,2-b [پریدین-9-اُل (IPO) و 5H-پریدو]3,2-b [ایندول-9-اُل (PIO) با استفاده از روش DFT (PBE1PBE) به‌همراه مجموعه پایه 6-311++G(2d,2p) مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل بالا بودن سد انرژی و ناپایداری فرم کتو (K) نسبت به فرم انول (E) انجام فرایند انتقال پروتون درون‌مولکولی در حالت پایه برای مولکول‌های مورد مطالعه امکان‌پذیر نیست، با این وجود، برانگیختگی نوری از حالت پایه به برانگیخته ...

در این پایان نامه، مفاهیم متداول مربوط به کدهای تصحیح کننده خطا را با مفاهیم متناظرشان در گروههای جایگشتی جایگزین می کنیم. سپس الگوریتمی ارایه می کنیم که از یک ساختار ترکیبیاتی که آن را " مجموعه پایه های غیرپوششی" می نامیم استفاده می کند و مثالهایی برای آن ذکر می کنیم. همچنین به تحلیل پیچیدگی این الگوریتم می پردازیم. در مرحله بعد، حدسی درمورد پایه های غیرپوششی بیان کرده و مثالهایی دال بر امکان درستی این حدس می آوریم و آن را برای بعضی از موارد خاص اثبات می کنیم. در نهایت به ب ...

امروزه تحقیقات در حال رشدی در مورد پلیمرهای قالب مولکولی که انتخابگری و میل ترکیبی زیادی برای مولکول های از پیش تعیین شده (قالب) ارائه می دهند، مشاهده می شود. ممانتین هیدروکلرید یکی از اولین گروه داروهای جدید در درمان بیماری آلزایمر می باشد. سیتالوپرام هیدروبرمید برای درمان افسردگی با کمک به باز گرداندن تعادل ترکیبات شیمیایی طبیعی در مغز، مورد استفاده قرار می گیرد. در این کار، حسگرهای پتانسیومتری بر پایه پلیمر قالب شده غیر کووالانسی، برای تشخیص و تعیین ممانتین در داروی خالص ...

گاف انرژی در مجاورت نقطه‌ی چند-بحرانی مدل جهت‌یاب کوانتومی یک بعدی، با استفاده از روش عددی لنکشوز محاسبه شده و نمای بحرانی گاف انرژی با سه روش مقیاس‌بندی اندازه-متناهی، روش اختلال و روش رومانی بدست آمده است. نتایج به دست آمده از هر سه روش در توافق بسیار خوبی با هم قرار دارند. سپس انرژی‌های حالت پایه و اولین حالت برانگیخته با روش عددی لنکشوز محاسبه و نمای حاصل از انرژی‌های حالت پایه و اولین حالت برانگیخته محاسبه شده است ونتایج فوق نشان می‌دهند که نمای بحرانی گاف انرژی با نمای ...

امروزه تحقیقات در حال رشدی در مورد پلیمرهای قالب مولکولی که انتخابگری و میل ترکیبی زیادی برای مولکول‌های از پیش تعیین شده (قالب) ارائه می‌دهند، مشاهده می‌شود. در این تحقیقات، حسگرهای پتانسیومتری بر پایه پلیمر قالب شده غیر کووالانسی، برای تشخیص و تعیین سولفامتوکسازول در داروی خالص و شکل دارویی قرص، ساخته شد. سولفامتوکسازول یکی از آنتی بیوتیک‌های دسته‌ی سولفانامید می‌باشد. این دارو بیشتر در درمان مالاریا، ایدز، عفونت های انگلی و ادراری مورد استفاده قرار می گیرد. پلیمر قال ...

در این تحقیق، انتقال پروتون درون مولکولی در حالت‌های پایهS_0 و برانگیختهS_1 مولکول‌های بنزو فورو[b-3،2] پیریدین 9-ال (A) و بنزوتایو[b-3،2] پیریدین 9-ال(B) با استفاده از روش (PBE1PBE) DFTبه همراه مجموعه پایه 6-311++G(2d,2p) مورد بررسی قرارگرفت. به دلیل بالا بودن سدانرژی و ناپایداری فرم کتو(K) نسبت به فرم انول(E) انجام فرآیند انتقال پروتون درون‌مولکولی در حالت پایه برای مولکول‌های موردمطالعه امکان‌پذیر نیست، با این وجود، برانگیختگی نوری از حالت پایه به برانگیخته منجر به انجا ...

مواد و ساپورت‌های حفره‌دار به‌دلیل خواص ساختاری و بافتی مناسب مانند مساحت سطح بالا کاربرد گسترده‌ای در فرآیندهای فوتوکاتالیز و برجذب دارند. همچنین، امکان اصلاح شیمیایی و ساختاری این دسته از مواد کارآیی آنها را در این فرآیندها بهبود می‌بخشد. در بخش اول رساله‌ی حاضر، دیدگاه‌های کلی برای حذف آلاینده‌ها توسط روش‌های مختلف و نقش مواد حفره‌دار و اصلاح آنها با مواد مختلف ارائه می‌شود. در بخش دوم رساله، فوتوکاتالیست‌های مرکب از نانوذرات TiO2 اصلاح‌شده با مقادیر متفاوت تنگستوفسفریک اس ...