عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 562

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کاربرد کودهای بیولوژیک به ویژه باکتری‌های محرک رشدگیاه به جای مصرف کودهای شیمیایی از مهمترین راهبردهای تغذیه‌ای در مدیریت پایدار بوم نظام‌های کشاورزی می‌باشند. به منظور بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفو - فیزیولوژیکی توت فرنگی تحت کاربرد مالچ (سفید)، طی دو فصل در سال93-92 در مزرعه‏ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان آزمایشی به صورت فاکتوریل (مالچ × کود) بر پایه‏ی طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. آزمایش اول بر روی توت فرنگ ...

افزایش بی رویه جمعیت در سال های اخیر و محدودیت منابع آب سطحی منجر به فشار بیش از اندازه به سفره های آب زیرزمینی و باعث خسارات جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور بخصوص در سال های آینده خواهد شد. آب های زیرزمینی منبع تأمین آب برای میلیون ها نفر در جهان بوده و آلوده شدن آن‌ها تأثیرات عمده ای بر سلامت انسان ها، فعالیت صنایع، کشاورزی و محیط زیست دارد. هدف از این پژوهش برآورد پتانسیل آلودگی آرسنیک آب های زیرزمینی سنندج با استفاده از شبکه عصبی بود. در این راستا از بین چاه های مجوزدار ...

امروزه مهم‌ترین اصل جهت دست‌یابی به حاصل‌خیزی خاک و تغذیه مناسب گیاهی در کشاورزی ارگانیک، استفاده از نهاده‌های آلی و زیستی به جای کودهای شیمیایی می‌باشد. کاربرد این نهاده‌ها، علاوه بر تأمین سلامتی گیاهان دارویی، موجب حفظ سلامت محیط زیست نیز می‌گردد. این پژوهش، به منظور ارزیابی کاربرد ورمی‌کمپوست و اسیدهیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد، درصد و ترکیبات اسانس در کشت گیاه دارویی زنیان انجام شد. برای بررسی اثر تیمارهای ورمی‌کمپوست (در سه سطح صفر، 5 و 10 تن در هکتار) و اسید هیو ...

چکیده به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر روند رشد و عملکرد نخود رقم482 ILC تحت شرایط آبی و دیم، آزمایشی به صورت دو طرح جداگانه مزرعه‌ای و گلخانه‌ای در سال زراعی 90- 1389 اجرا شد. طرح مزرعه‌ای به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان واقع در دشت دهگلان اجرا شد. فاکتور اصلی شامل کشت آبی و کشت دیم و فاکتور فرعی شامل 8 سطح پرایمینگ(آب مقطر ، اسید-سالیسیلیک در 2 غلظت 1/0 و 5/0 میلی‌مولار، اس ...

دشت دهگلان یکی از قطبهای کشاورزی در استان کردستان محسوب می‎شود. رشد بی‌رویه جمعیت مناطق شهری و روستایی، گسترش مزارع کشاورزی فاریاب، واحدهای صنعتی، اکتشاف و استخراج معادن از یک طرف و کاهش میزان نزولات جوی در سال‌های اخیر از طرف دیگر، موجب افزایش بی‎رویه میزان بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و افت شدید سطح ایستابی در دشت مذکور گردیده است. لذا بقای آتی اجتماعات کشاورزی و روستائی منطقه ، بستگی شدیدی به مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی دشت دارد. بسط مدل ریاضی سیستم منابع آب زیرزمین ...

کشاورزی ایران وابسته به استحصال آب‌های زیرزمینی است، بنابراین مدیریت منابع آب زیرزمینی موضوعی ضروری است. در حوزه مدیریت آب مفهوم جدیدی به نام آب مجازی ارائه شده است.آب مجازی عبارت است از مجموع آب مصرف شده برای تولید مقدار معینی از محصول با توجه به شرایط اقلیمی، مکانی و زمانی محصول. به عبارت دیگر آب مجازی معادل جمع کل آب مصرف شده در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان می‌باشد. با برنامه ریزی صحیح در ارتباط با الگوی بهینه بهره برداری از اراضی می‌توان تقاضا را برای آ ...

زمین یک منبع طبیعی و عمده‌ترین عامل تولید است. در هر منطقه همراه با توسعه اقتصادی، افزایش جمعیت، افزایش درآمد سرانه و تغییر در سایر متغیرهای اقتصادی، تقاضا برای زمین افزایش می‌یابد. بنابراین، تعیین ارزش زمین با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد آن، مثل ناهمگنی و غیر منقول بودن، اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین ارزش اقتصادی زمین‌های کشاورزی و عوامل موثر بر قیمت آن‌ها در بخش مرکزی شهرستان سنندج و با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدانیک می‌باشد. داده‌های این پژوهش با است ...

مطالعه حاضر به بررسی و ارزیابی اثرات بیمه بر مزارع کشاورزی استان کردستان، با توجه به نقش بیمه در کاهش ریسک در بخش کشاورزی و افزایش ثبات درآمد کشاورزان می‌پردازد. تأثیر بیمه بر کارایی تولید بهره‌برداران کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت، برای این منظور از تابع تولید مرزی تصادفی برای تعیین کارایی فنی بهره‌برداران بیمه شده و بیمه نشده استفاده شد. وجود مسائلی از جمله انتخاب زیان‌آور و مخاطرات اخلاقی می‌تواند موجب کارایی نامناسب نظام بیمه گردد، از این رو، وجود این پدیده‌ها با استفاده ا ...

نانوذرات به عنوان مهم‌ترین کشف‌های علم جدید درنظر گرفته می‌شوند. اهمیت نانوذرات به دلیل خواص فیزیکی ثابت و پایدار که به شدت به اندازه‌ی آن‌ها که کم‌تر از 100 نانومتر می‌باشد، وابسته است.کشت بدون خاک گیاهان با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و کاهش سرانه زمین و مزایای این روش، افزایش یافته است. در میان عناصر ریزمغذی، گیاهان بیشترین نیاز را به آهن دارند. آهن بخش کاتالیزوری بسیاری از آنزیم‌های اکسیداسیون و احیاست و برای بیوسنتز کلروفیل ضروری است. با توجه به اهمیت عنصر آهن، آزمایش ...