عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6486

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گیاهان به عنوان موادغذائی بهترین منبع تامین کننده انرژی برای حیات انسان و دام و تامین کننده مواد اولیه برای بسیاری از فرآورده‌های مصنوعی غذائی به شمار می‌روند. بنابراین عوامل موثر در رشد گیاهان و مقدار افزایش تولید از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و یکی از مهمترین و ضروری‌ترین عوامل موثر در رشد گیاه آب است . نتایجی که از تحقیقات سالهای متمادی در زمینه رابطه آب و عملکرد آن بدست آمده است نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین کاهش محصول و کمی مقدار آب مورد نیاز گیاه (41) در کلیه مراحل ...

رصدهای نورسنجی دوتایی گرفتی AB And طی سه شب در سال 1380 و پنج شب در سال 1382 در رصدخانه خواجه‌نصیر‌الدین طوسی دانشگاه تبریز انجام شده است. برای این منظور از تلسکوپ بازتابی کاسگرین 40 سانتی‌متری و فیلترهای U,V,B استفاده شده است. از این رصدها چندین زمان کمینه نوری برای این سیستم بدست آمده است. با مراجعه به مراجع مختلف، 821 زمان کمینه برای آن جمع شد. به منظور مطالعه تغییرات دوره با استفاده از اقمری جدید ارایه شده و داده‌های موجود، منحنی O-C برای این سیستم بدست آمد که الگویی سینو ...

به منظور بررسی تاثیر چند ماده تنظیم‌کننده رشد روی درصد جوانه‌زنی دانه گرده، قدرت تلقیح آن و میوه‌بندی گوجه‌فرنگی دو آزمایش انجام شد. آزمایش اول در گلخانه‌های دانشگاه تبریز و در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل با سه تکرار روی گوجه‌فرنگی F1 کولتیوار Rs 6990 نوع گلخانه‌ای پیاده گردید. در این طرح مواد تنظیم‌کننده GA3 , NAA` و اتفن) به عنوان فاکتورهای اصلی، عوامل موقعیت جوانه (قبل از میوز و زمان بازشدن آن) و سطوح مواد تنظیم‌کننده ppm 20 , 10 , 5 : NAA` و ppm , 50 , 10 : GA3 و اتفن: ...
نمایه ها:
تلقیح | 

در این پایان نامه ، طبقه بندی دوتایی های گرفتی تماسی نزدیک با توجه با واقعیت های مشاهد ای و دیدگاههای نظری چنین سیستم هایی، مورد بررسی قرار گرفته اند. عدم تقارن فوتومتری ‏‎(O'Connel effect)‎‏ در این سیستم ها به دلیل انتقال جرم از همدمی به همدم دیگر، طرز پرشدن سطوح رش همدم ها تقسیم بندی آنها به دو گروه ‏‎V1010 Ophiuchi‎‏ و ‏‎FO Virginis‎‏ ارائه شده است. شرح مختصری از ابراز رصد مورد استفاده در این پایان نامه آمده است. ستارگان دو تایی ‏‎TZ Lyr‎‏ و ‏‎GOCyg‎‏ با دوره های تناوب 69 ...

به منظور ارزیابی ارقام نخود زراعی (cicer arietinum L.) از لحاظ کارایی تثبیت نیتروژن آزمایشی در بهار سال 1379 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید . آزمایش شامل 8 رقم نخود زراعی ، 2 سطح آبیاری و 2 سطح کود نیتروژن به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و 3 تکرار انجام یافت . به طوری که ترکیب سطوح عامل های آبیاری و کود نیتروژنه به عنوان عامل اصلی و ارقام به عنوان عامل فرعی منظور گردیدند . بذور ارقام مورد بررسی قبل از کاشت با قارچ کش ...

چکیده: بسیاری از اجزا و قطعات مهندسی در نیروگاه ها و صنایع نفت و پتروشیمی، اغلب درشرایط دمای بالا و تحت بارهای مکانیکی به کار گرفته می شوند. در عمل دمایی که این اجزا در آن کار می کنند و همچنین مقدار بار مکانیکی که تحمل می کنند، با زمان تغییر می کند. بنابراین مکانیزم های گسیختگی مختلفی برای این اجزا ممکن است اتفاق بیافتد. صدمه خزش- خستگی که ناشی از تقابل توامان پدیده خزش و پدیده خستگی می باشد، یکی از عوامل مهم در محدود کردن عمر این قطعات مهندسی است. بنابراین تشخیص صحیح عمر ...

انگیزه پیشرفت یکی از مهمترین انگیزه های آدمی است که طی چند دهه روانشناسان برجسته ای به بررسی آن پرداخته اند. انگیزه پیشرفت می تواند رشد و پیشرفت فرد خانواده و حتی جامعه را بشدت تحت تاثیر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عواملی از قبیل کانون کنترل جنسیت ترتیب تولد سطح طبقه اجتماعی با انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین است. روش طرح این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن 350 نفر از ایرانی دانشگاه امام که 4000 نفر بوده اند انتخاب شده ...

هویت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که از دیر باز توجه جامعه شناسان را به خود جلب کرده و تحقیقات فراوانی پیرامون شناخت هویت اجتماعی وابعاد گوناگون آن صورت گرفته است. فرایند هویت یابی هرچند امری فردی است اما در درون اجتماع و تحت تاًثیر عوامل اجتماعی روی می‌دهدو درتمام طول زندگی فرد در کنش با جامعه در حال تحول و جریان می باشد. لذا این پژوهش به دنبال کشف رابطه میان عوامل اجتماعی و هویت یابی دختران دانشجوی دانشگاه پیام نور سقز می باشد. مبنای نظری این پژوهش نظریه‌ی گیدنز می باشد. ای ...

دشت تبریز به وسعت تقریبی700 کیلومترمربع با مختصات UTM، 575000X= تا 625000X= طول شرقی و 4195000Y= تا4225000Y=عرض شمالی در شمالغرب ایران در استان آذربایجان‌شرقی قرار گرفته است که میانگین درازمدت بارندگی سالانه منطقه 290 میلی متر می باشد و مطابق با اقلیم نمای آمبرژه دارای اقلیم خشک سرد می باشد. این دشت از شمال به دامنه‌های جنوبی کوههای میشو، از جنوب به دامنه‌های شمالی سهند، از شرق به محدوده شهر تبریز و از غرب به اراضی شوره‌زارو دریاچه ارومیه محدود می گردد. بر اساس آمار موجود در ...
نمایه ها: