عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6486

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت و هدایت جابجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر، با هدف افزایش سرعت، امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل، مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری است. کارکرد این سیستم، وابسته به وجود زیرساختهای لازم و نیز قرار گیری مناسب اجزای مختلف آن و هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیرساختهای حمل و نقل پارکینگهای عمومی هستند که نقش عمده‌ای در کاهش پارک حاشیه‌ای و روانی ترافیک ایفا می‌کنند. پارکینگهای عمومی زمانی می‌توانند کارایی لازم را داشته باشند که در مکان مناسبی احد ...

آذربایجان ایران، ناحیه‌ای در شمال‌باختر ایران است که از دگرشکلی و لرزه‌خیزی شدیدی برخوردار بوده و بین دو کوهزاد بزرگ قفقاز در شمال و زاگرس در جنوب قرار گرفته است. بسیاری از گسله‌های عمده و بزرگ از جمله گسل شمال تبریز، گسل آناتولی شمالی، گسل آناتولی جنوبی، گسل جوان اصلی (زاگرس) در باختر آذربایجان غربی این ناحیه میرا می‌شوند (Jackson, 1992, Hessami, 2003, …). در این مطالعه محدوده شمال‌باختر ایران در شمال گسل تبریز (تا محدوده شهر میانه)، یعنی محدوده استان‌های آذربایجان‌خاوری و ا ...

تبریز با جمعیتی بالغ بر 1/5 میلیون نفر در حال حاضر از جمله شهرهای صنعتی و مهم در کشور محسوب می شود که با توجه به رشد روز افزون جمعیت و رشد و توسعه اقتصادی میزان مصرف آب در آن در حال افزایش است و سالانه با روند صعودی کمبود آب مواجه هستیم. در این پروژه سیستم آب شهری تبریز با استفاده از پویایی سیستم شبیه سازی شده است و ارتباط بین عوامل موثر بر ساختار آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پارامترهای موثر بر سیستم آب تبریز عبارتند از: منابع تولید آب (سطحی و زیرزمینی)، عوامل موثر ب ...

. در اثر صعود این گنبد نمکی ساختارهای بسیار متنوعی همچون گسل‌های معکوس حاشیه‌ای، گسل‌های نرمال شعاعی، چین‌ها و کارست‌ها توسعه یافته اند. در بخش‌ شمالی گسل تبریز زنجیره‌ای از ساختارهای حوضه مانند و گنبدها وجود دارد که همگی دارای کشیدگی با روند شمال غربی – جنوب شرقی هستند. گنبد نمکی خواجه نیز در حاشیه جنوبی یکی از همین حوضه‌ها تشکیل شده است. عوامل مختلفی در صعود این گنبد موثر بوده‌اند که از مهمترین آنها رژیم تکتونیکی حاکم بر منطقه می‌باشد. تنش فشارشی حاکم بر منطقه، منجر به تشکی ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ« اختلالهای درون نمودی و برون نمودی با مشکلات یادگیری کلامی و غیر کلامی در بین دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تبریز» می پردازد. نمونه پژوهش شامل 382 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تبریز بودند که به وسیله روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. پرسشنامه ی نظام سنجش آخنباخ - فرم معلم (TRF)و پرسشنامه ی غربالگری دانش آموزان با مشکلات ویژه ی یادگیری به منظور جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند. برای تحلیل داده های بدست آ ...

در این مطالعه، مرفولوژی و مینرالوژی خاکهای ایستگاه تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری خواجه که در 35، 46 تا 40، 46 طول‌شرقی و 35 و 08 تا 12، 35 عرض شمالی به فاصله 30 کیلومتر از اهر (بین تبریز و اهر) واقع شده مورد بررسی قرار گرفت . هدف این مطالعه بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، مرفولوژیکی و میترالوژیکی خاکهای منطقه و رده‌بندی انها بود. رژیمهای رطوبتی و حرارتی برآورده شده برای منطقه به ترتیب اریدیک ضعیف و مزیک می‌باشد مواد مادری اساسا آهکی، گچی، ماسه سنگ و شیل بوده که بر روی کوهشتان ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سه متغیر گر ایش دینی، عزت نفس و خودکارآمدی در بین دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر تبریز انجام گرفته است. نتایج نشان داد که بین گرایش دینی و عزت نفس رابطه مثبت معنادار وجود دارد . به این معنا که هر قدر گرایش دینی در دانش آموزان بالا باشد، عزت نفس نیز بالا خواهد بود. رابطه بین گرایش دینی و خودکارآمدی نیز مثبت و معنادار بوده است.بدین معنا که هر قدر گرایش دینی دانش آموزان در سطح بالاتری باشد، میزان خودکارآمدی آنان نیز بالاتر خواهد بود. ...

ایران یکی از کشورهای غنی از منابع ژنتیکی گونه های میوه مناطق معتدله می باشد و توده های گوناگون و پراکنده این گونه ها زمینه گزینش و بهره گیری از تنوع ژنتیکی همراه با سازگاری با اقلیم های مختلف کشور را بوجود آورده است. در این راستا و نظر به بکر بودن تحقیق در زمینه انتخاب و پرورش درختان آلبالو در کشورمان، این بررسی در سال 1378 با هدف ارزیابی تنوع موجود و گزینش ژنوتیپ های برتر از نظر کیفیت میوه و ویژگیهای باغبانی از میان توده موجود در تبریز و پیرامون آن پی ریزی گردید. در این بررس ...
نمایه ها:
تبریز | 
کیفیت | 
میوه | 

اغلب کارخانه های آلوده کننده هوای شهرها دارای دودکش مجهز به فیلترهای مختلف هستند که تا حدودی از شدت آلودگی هوا می کاهند. در این پژوهش سعی شده است با آنالیز مواد خروجی از فیلتر چند کارخانه مهم شهر تبریز به وسیله دستگاه اسپکترومتر پرتو ‏‎X‎‏ ، نوع عناصر موجود در آنها مشخص شود، که می تواند شاخص مهمی در جهت تشخیص و رفع مواد آلاینده باشد. هم اکنون روشهای مختلفی برای آنالیز عناصر وجود دارد که یکی از دقیق ترین و جدیدترین آنها روش فلورسانس پرتو ایکس یا به اختصار ‏‎XRF‎‏ است که در این ...