عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6486

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزمون وسیله عینی و استاندارد شده ای است که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار فرد بکار می رود. آزمون بنتون یک ابزار تحقیقی و بالینی است که برای ارزیابی ادراک دیداری، حافظه دیداری و توانائیهای ساختی دیداری یکار می رود. ادراک و حافظه نقش مهمی در یادگیری های تحصیلی بازی می کنند و وجود هر نوع نقص یا اختلال در عناصر ادراکی و حافظه یکی از عوامل اساسی ناتوانی های یادگیری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحقیق (اکتشافی) بود و برای تحلیل نتایج این پژوهش از آزمون ‏‎t‎‏ مستقل و ض ...

سیستم اتوبوسرانی شهری یکی از انواع سیستمهای حمل و نقل درون شهری عمومی است که با توجه به ارزان قیمت بودن آن نسبت به سایر سیستمها و نقش آن در جابجایی انبوه مسافرین شهری علی الخصوص در شهرهای بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار است. این سیستم همواره با مشکلات متعددی مواجه بوده است که در راستای شناسایی مشکلات و تنگناهای فوق و ارائه پیشنهادها و راه حلهای آنان جهت رفاه و آسایش و جلب رضایت هر چه بیشتر مسافرین درون شهری تحقیق حاضر صورت گرفته است. در شهر تبریز روزانه حدود 1820000 سفر درون شه ...
نمایه ها:
تبریز | 
مشکل | 
سیستم | 

در این پژوهش برای مدل سازی توسعه فیزیکی شهر تبریز از نظر تغییرات کاربری تصاویر چند زمانه ای سنجنده TM و ETM+ در سالهای 1368 و 1380 به همراه نقشه های رقومی به کار گرفته شد. تحقیق جاری نشان داد که شهر تبریز در طی سالهای اخیر رشد نسبتا سریعی داشته و در نتیجه تغییرات قابل ملاحظه ای در کاربری اراضی ایجاد شده است. این ارزیابی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و با روشهای تفریق باندها، نسبت باندها، تجزیه به مولفه های اصلی و شاخص NDVI صورت گرفت. برای بررسی تفصیلی با استفاده از الگوری ...

نشست خاک از جمله مسائل مهمی است که همواره در طراحی سازه ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. اغلب خاک های رسی دارای پتانسیل تورم و نشست بالائی هستند. این خاکها با تغییر میزان رطوبت تغییرحجم می دهند و باعث به خطر افتادن وخرابی سازه هایی می شوند که برروی آنها ساخته شده اند. خاک مارن بعلت دارا بودن کانی های رس جزو این دسته از خاک ها است، که بعلت پراکندگی فراوان آن در شهر تبریز، لزوم مطالعات بیشتر در مورد رفتار آن احساس می گردد. برای حل مشکلات ناشی از تورم و نشست چنین خاک هائی، ...

رشد فزاینده جمعیت و لزوم دسترسی به نقاط مختلف و افزایش تراکم در مناطق شهری، لزوم استفاده از فضاهای زیر زمینی را در این مناطق ناگزیر ساخته است. متعاقباً ساخت اینگونه فضاهای زیر زمینی مخاطراتی را برای سازه های سطحی، زیر سطحی و همجوار در بر خواهد داشت که نادیده گرفتن آن می تواند نتایج جبران ناپذیری را به بار آورد. از جمله این مخاطرات، مسأله نشست ناشی از تونلسازی است که محیط اطراف تونل را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. از اینرو آغاز به کار ساخت فضا های زیر زمینی در مناطق شهری با ا ...

در این تحقیق به بررسی وارونگی دمای شهر تبریز با استفاده از اطلاعات رادیوسوند، نقشه های Skew-Tو نقشه های سینوپتیک، طی دوره زمانی 2008- 2004 در مقیاس روزانه، ماهانه و فصلی پرداخته شد. پس از بررسی داده ها، ابتدا روزهایی با شرایط وارونگی دمای ضعیف، متوسط، شدید و بسیار شدید مشخص شد و سپس الگوی سینوپتیکی نمونه های خیلی شدید، مربوط به سه روز قبل و دو روز بعد از اوج شدت وارونگی با استفاده از نقشه های سینوپتیک سطح زمین، 850 و 700 هکتوپاسکالی تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میانگ ...

نقش تبلیغات در سال‌های اخیر آنچنان گسترده و غیر قابل انکار شده است که به جرأت می‌توان گفت آنچه که عاری از نوعی تبلیغ شنیداری یا دیداری باشد، به سرعت به فراموشی سپرده خواهد شد. با توجه به اهداف تبلیغات که مواردی مانند آگاه کردن مشتری از محصول و ترغیب و تشویق او به خرید محصول است، فروش کفش‌های ورزشی نیز، تا حد زیادی وابسته به تبلیغات مناسب در این زمینه می باشد. امروزه صنعت ورزش و تبلیغات دارای منفعت متقابل می باشند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل تبلیغاتی موثر در خرید کفش‌های ...

محدودیت در منابع آب های تجدیدشونده در کنار چهار عامل عمده افزایش جمعیت و شهرنشینی، توسعه صنعت و کشاورزی، ضعف مدیریت منابع آب و تغییرات اقلیم امروزه سبب بروز بحران جهانی آب شده است. ایران نیز با داشتن متوسط بارش کمتر از یک سوم متوسط بارش سالانه دنیا، در معرض بحران آب قرار دارد. تبریز که از زمره کلانشهرهای ایران به شمار می رود نیز با ازدیاد جمعیت با مشکل کمبود منابع آب روبروست. به طوری که بهره گیری از خط نخست آب رسانی زرینه رود نیز پاسخگوی نیازها در سال های آتی نخواهد بود و از ...

بدون شک یادگیری از امور اساسی و مهم زندگی انسان می باشد، که کسب این آگاهی ها از طرق مختلف نظیر خانواده، و.... صورت می گیرد. این تخقیق در خصوص بررسی آموزش تغذیه به روش حل مسأله و تأثیر آن بر آگاهی و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان دختر پایه ی چهارم ابتدایی شهر تبریز انجام گرفته است. برای این منظور از بین کلیه دانش آموزان دختر شاغل به تحصیل در پایه ی چهارم ابتدایی شهر تبریز تعداد 54 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.به این ترتیب که از نواحی 5 گانه شهر تبریز 1 ناحیه ...