عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6486

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آمایش زمین توسط هر یک از گروههای اجتماعی یکی از کارکردهای اساسی شهرها و وجه تمایز آن از محیط پیرامونی است. و بالطبع یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و مدیران شهری است. در تبیین گسترش کاربری های شهری نظریات مختلفی مطرح شده اند که اغلب مبتنی بر مکانیسم بازار در این روند تاکید می‌کنند. این تحقیق با هدف ارزیابی و تبیین پراکنش و تمرکزگرایی فضایی کاربری های تجاری-خدماتی تخصصی شهر تبریز صورت می گیرد. در این راستا پس از تعریف و تحدید موضوع، نظریات مختلف در مورد پراکنش کاربری های ت ...

مارن تبریز حجم بزرگی از رسوبات بیرون زده کربناتهای دریاچه ای است که اکثرا در نواحی جنوبی و شرقی شهر تبریز قرار دارند. مارن تبریز عموما به عنوان یک خاک چسبنده و خمیری شکل که کار کردن با آن مشکل بوده و از لحاظ کاربری به عنوان خاکریزها که برای توسعه شهری استفاده می گردد، بسیار ضعیف می باشد، شناخته شده است. استفاده از آهک برای تثبیت خاکهای ضعیف سابقه بسیار طولانی در ایران دارد و در حال حاضر نیز از آهک برای تثبیت خاک در موارد مختلف و در اکثر کشورها مخصوصا آمریکا بطور وسیعی برای زی ...

با توجه به اینکه کشور ایران در روی کمربند آلپ-هیمالیا که یکی از فعالترین مناطق لرزه خیز محسوب می شود قرار گرفته است اغلب توسط زلزله های با بزرگای مختلف دچار لرزش می گردد. به همین خاطر کشور ایران تلفات جانی و مالی زیادی در اثر این زلزله ها متحمل شده است. شهر تبریز از نقطه نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یکی از مهمترین شهرهای ایران محسوب می شود. وجود گسل شمال تبریز باعث افزایش احتمال وقوع زمین لرزه های بزرگ می گردد که تهدیدی برای این شهر با جمعیت 1/6 میلیون نفری محسوب می شود. یک ...

هدف از تحقیق حاضر، مطالعه نقش جهت گیری اجتماعی و خودکنترلی در فعل اخلاقی با توجه به نقش میانجی نوعدوستی و معنویت بود. در راستای هدف مذکور، 407 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه ی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه لوزیر، پرسشنامه جهت گیری بین فردی، مقیاس خودنظارتی، و پرسشنامه محقق ساخته برای معنویت و نوعدوستی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد ...

منطقه مورد مطالعه از نظر تقسیم بندی در استان آذربایجان شرقی و در ۱۰ کیلومتری جنوب غرب تبریز ،در منطقه ای بنام قزلجه میدان با طولهای جغرافیایی۳۰ ۴۶و۳۱ ۴۶ شرقی و عرض های جغرافیایی ۰۰ ۳۸و۰۱ ۳۸ واقع شده است .این منطقه در شمال غرب نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰بستان آباد و در شرق نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰خواجه واقع شده است. مناسب ترین مسیر دسترسی از شهرستان تبریز می باشد که به ترتیب «اتوبان تبریز- تهران و تبریز- باسمنج- قزلجه میدان ». و بستان آباد – سعیدآباد – قزلجه میدان می باشد بر اس ...

بمنظور بررسی اثر تاریخهای کاشت مختلف بر اجرای عملکرد و عملکرد دانه در ارقام زودرس و متوسط رس سویا، آزمایشی در سال 1371 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در اراضی کرکج انجام گرفت این محل جزء اقلیم استپی نیمه خشک سرد با بارندگی سالیانه حدود 326 میلیمتر و مزرعه مورد نظر دارای خاک شنی لومی با سطح الارضی کم عمق و PH تقریبی حدود 8 میباشد . فاکتور تاریخ کاشت شامل دو تاریخ کاشت 24 اردیبهشت و 3 خرداد ماه بود فاکتور رقم عبارت بود از استیل، بلاک هاک ، پیپوا و هارکور ا ...

گسترش و استفاده روزافزون از شبکه اطلاعاتی و ارتباطی اینترنت ابعاد علمی و آموزشی دانشگاه ها را متحول ساخته است. این تکنولوژی دسترسی آسان و همه وقتی به اطلاعات گسترده و جدید را برای دانشجویان و اساتید محقق مهیا ساخته است و امکان برقراری ارتباط بین آنان را آسانتر کرده و الگوی ارتباطات فرامرزی را دگرگون ساخته است. اینترنت باایفای این نقش مهم، ارتباط میان اساتید و محققینی که علاقمند به یک موضوع یا پروژه خاص هستند را تسهیل نموده و همکاریهای علمی را در جهان علم و دانش اندوزی افزایش ...

انسانها در محیطهای سازمانی و صنعتی چنانچه در معرض یک سری عوامل آزاردهنده و فشارزا( استرسورها) قرار گیرند، بعد از مدتی ، ممکن است دچار اختلالهای روانی، اجتماعی و جسمانی شوند و در واقع سلامت عمومی آنها به خطر افتد. از همین رو ممکن است رضایت شغلی که ارتباطات تنگاتنگی با رضایت از زندگی کاری آنها دارد ، نیز به خطر افتد. در این تحقیق رابطه بین سلامت عمومی و رضایت شغلی کارکنان شرکت تولید برق تبریز(نیروگاه) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بین متغیر سلامت عمومی و رضایت شغ ...

هدف از تحقیق بررسی امکان پیاده‌شدن طرح چندمنظوره جمع‌آوری آبهای سطحی جهت تامین آب موردنیاز مصارف مختلف دانشگاه، صنعتی سهند تبریز (زیباسازی محیط دانشگاه، پرورش ماهی و مرغابی، تقویت قنوات روستاهای اطراف و آبیاری فضای سبز دانشگاه در موارد لزوم) و ارائه نحوه طراحی و پیشنهاد روش اجرا بود. در این راستا ویژگیهای فیزیکی، زمین‌شناسی، مکانیک خاک ، هواشناسی و هیدرولوژی منطقه پردیس دانشگاه مطالعه و تبخیر، باد غالب و بارشهای جوی محاسبه و ضریب هدایت هیدرولیکی متوسط خاکها و وزن مخصوص خاکها ...