عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6486

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نام خانوادگی دانشجو: راه نو نام: سهیلا عنوان پایان‌نامه: رابطه شادکامی، جهت‌گیری هدف پیشرفت و حمایت اجتماعی با خودتنظیمی در یادگیری دانشجویان دانشگاه تبریز استاد راهنما: دکتر رحیم بدری استادان مشاور: دکترخلیل سلطان قرایی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی گرایش: روانسناسی تربیتی دانشگاه: تبریز دانشکده: علوم تربیتی و ...

بحران هویت از جمله مفاهیمی است که از دیرباز مورد توجه روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته و تحقیقات گوناگونی پیرامون شناخت ابعاد گوناگون آن و عوامل موثر بر روی آن صورت گرفته است . روانشناسان بیشتر بحران هویت را در دوره نوجوانی واثرات گذر او از نوجوانی به جوانی توجه کرده اند و جامعه شناسان بحران هویت را در حالت گذر از جامعه سنتی به صنعتی ، این بحران را ریشه یابی می کنند. در این مطالعه که در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تبریز صورت گرفته است . توجه اصلی به متغیرهای اجتم ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سبک های شناختی (همگرایی ، واگرایی ، جذب کننده و انطباق یابنده ) با منبع کنترل ( رونی - بیرونی ) دانشجویان دانشگاه تبریز اجرا شده است . ...

علم و شناخت یکی از مباحث اصلی نظام آموزش عالی می باشد، و مسائل و موانعی که در رابطه با شناخت باشد، بالطبع از اهمیت شایانی برخوردار است . دراین پژوهش به دنبال این مسئله هستیم که دانشجویان از سه نوع شناخت ابزاری ، ارتباطی و رهایی بخش که هابر ماس مطرح می کند کدامیک را بیشتر کسب می کنند و هدفشان از تحصیلات دانشگاهی چیست و با چه علایقی وارد دانشگاه می شوند. در این پژوهش شناخت در میان دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تبریز درنمونه ای به اندازه 400 نفر مورد مطالعه ...

اعتماد اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر با چشم انداز خاصی مطرح شده است، بطوریکه اندیشمندان متعددی از جمله اوچی اعتماد اجتماعی را کلید موفقیت سازمانی دانسته و در تائید آن اوسلانر از آن به عنوان تسهیل گر روابط انسانی یاد کرده است، دراین مطالعه که در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز صورت گرفته است ، توجه اصلی پژوهش به متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی موثر بر اعتماد اجتماعی می باشد. لذا با توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع فوق، برخی از عوا ...

در این پژوهش ، به منظور بررسی ارتباط بین هیجانها و شیوه های اسناد علی (بعد مرکز کنترل و کنترل پذیری و ثبات پذیری) با عزت نفس، پژوهشگر آزمونهای عزت نفس روزنبرگ، هیجانهای واتسون و کلارک و مقیاس سنجش ابعاد علی(واینر) را در مورد 399 آزمودنی دانشجو از دانشگاه تبریز اجرا نموده است. ...

موضوع پژوهش حاضر ناظر بر دو سطح بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل اجتماعی موثر بر آن است . حجم نمونه این تحقیق 381 نفر بوده که با روش طبقه بندی تصادفی گر‌دآوری شده است. ابتدا به بررسی مفهوم، ابعاد و گستره مشارکت سیاسی پرداخته و پس از نقد ونظر آرا مطروحه مدل سلسله مراتبی لسترمیلبراث به لحاظ کلی و مفید بودن آن جهت سنجش میزان مشارکت سیاسی، انتخاب گردید.در ادامه به یاری نظریه های اجتماعی به تبیین علل فعالیت سیاسی افراد پرداخته شده است. ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سبک های شناختی (شیوه های یادگیری) با عوامل شخصیتی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز اجرا شده است. در این پژوهش 377 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی در چهار گروه تحصیلی علوم پایه، علوم انسانی، فنی-مهندسی، کشاورزی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده و پرسشنامه سبک شناختی کلب و پرسشنامه عوامل شخصیتی ‏‎NEO-FFI‎‏ را تکمیل نموده اند. برای تجزیه و تحلیل این پژوهش از آزمون مانوا، خی 2 و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج بدست آمده حا ...

گسل تبریز یکى از مهمترین ساختارهاى زمین شناسى در شمال غرب کشور مى باشد. در این پژوهش با مطالعه تصاویر ماهواره اى و عکس هاى هوایی هندسه عمومى گسل مشخص گردید. با استفاده از جهت گیرى محور چین ها جهت فشارش ‏‎N00E-N020E‎‏ به دست آمده است. که با توجه به جهت گیرى گسل شمال تبریز مى تواند شاهدى بر حرکات راستگرد آن باشد. وجود شواهد مورفولوژیک مانند آبراهه هاى جابجا شده و منحرف شده، پشته هاى فشارى و مسدود کننده، حرکات راستگرد گسل را به اثبات مى رساند. وجود تراسهاى رودخانه اى، حفر بستر ...