عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 826

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تصادفات ترافیکی یکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات جانی و مالی بوده و آثار سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن، به‌شدت جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده است. به‌نظر می رسد میزان تخلفات رانندگی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش ایمنی، ایجاد نابسامانی وضعیت ترافیک و بروز تصادفات رانندگی، با جریمه‌های راهنمایی و رانندگی مرتبط است. تخلفات رانندگی می‌تواند در بین افراد جامعه شیوع پیدا کند، به این‌صورت که انجام تخلف رانندگی توسط یک فرد می‌تواند روی دیگران نیز تأثیر بگدارد و ...

در سال 2001 ، اندرسون و همکارانش طبقه بندی را که در سال 1956 توسط بنجامین بلوم ارائه شده است را اصلاح نمودند. . توجه به فراشناخت ، تا کید بر روی سطوح مختلف فرایند های شناختی از جمله آنالیز کردن، ارزیابی کردن و تولید کردن، توجه به دانش مفهومی و رویه ای و توسعه طبقه بندی از یک بعد به دو بعد از جمله مزیت های طبقه بندی اصلاح شده بلوم می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیر مولفه های ظرفیت حافظه فعال ،دقت و اضطراب ریاضی فراگیران مقطع سوم دبیرستان های دخترانه ناحیه 2 شهرستا ...

پژوهش های مختلف حاکی از آن دارد که عوامل روانشناسی متفاوت و توانایی شناختی مختلف در افراد وجود دارد که ناشی از تفاوت های فردی بین آنها می باشد و همین عوامل سبب بروز عملکردهای متفاوت در کار ریاضی می شود. از سوی دیگر، محققین آموزش ریاضی نشان دادند بین زن و مرد در عملکرد ریاضی و استراتژی هایی که آنها برای حل مسائل ریاضی به کار می برند، تفاوت وجود دارد. در پژوهش حاضر سعی بر این شده است که نقش و اثر بخشی هورمون های تستوسترون، پرولاکتین، تیروکسین و TSH را بر توانایی فضایی، توانای ...

هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی برخی از فاکتورهای روان شناختی بر میزان ماندگاری موثر مطالب ریاضی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهرستان رشتخوار می باشد. نمونه آماری در این پژوهش شامل 155‎ دانش آموز از بین دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم راهنمایی شهرستان رشتخوار بوده که به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های جهت‌گیری به اهداف میدگلی ‎(2000)، اضطراب ریاضی فرگاسن(1986)، نگرش ریاضی فنما- شرمن ‎(1970)، سبک شناختی ویتکین ‎‎(1971) و آزمون های ظرفیت حافظه ...

در سال 2001 ، اندرسون و همکارانش طبقه بندی را که در سال 1956 توسط بنجامین بلوم ارائه شده است را اصلاح نمودند. . توجه به فراشناخت ، تا کید بر روی سطوح مختلف فرایند های شناختی از جمله آنالیز کردن، ارزیابی کردن و تولید کردن، توجه به دانش مفهومی و رویه ای و توسعه طبقه بندی از یک بعد به دو بعد از جمله مزیت های طبقه بندی اصلاح شده بلوم می باشددر این پژوهش، عملکرد ریاضی فراگیران مقطع سوم دبیرستان ناحیه 2 شهرستان مشهد بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم مورد ارزشیابی قرار گرفت. برای ا ...

پژوهش‌های مختلف بیانگر آن است که عوامل روانشناسی متفاوت و توانایی‌های شناختی مختلف در افراد وجود دارد که ناشی از تفاوت‌های فردی بین آن‌ها می‌باشد، و همین عوامل سبب بروز عملکردهای متفاوت در کار ریاضی می‌شود. نقش تفاوت‌های فردی در یادگیری ریاضی مقوله‌ای شناخته شده در روانشناسی آموزش ریاضی است و برخی معتقدند که تفاوت‌های فردی همان فیلترهای یادگیری هستند. این پژوهش، مطالعه‏ای است بر روی تفاوت‌های فردی بین دوقلوهای دختر مقطع راهنمایی در عملکرد ریاضی و عوامل پیش‌بینی کننده‌ی آن. ن ...

در عصر حاضر چگونگي‌ ايجاد فهم‌ معني‌ دار رياضيات‌ در فراگیران چه دانش آموز و چه دانشجو، بزرگترين‌ دغدغة‌ اساتید و اساتید در سرتاسر دنياست‌. و هرساله‌ مبالغ‌ هنگفتي‌ درجهت‌ ايجاد اين‌ فهم‌ معني‌ دار هزينه‌ مي‌شود.با توجه به اینکه حل مسئله عالی ترین نوع یادگیری به حساب می آید در نتیجه بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن می تواند اساتید را در کمک به بهبود یادگیری فراگیر یاری نماید. حال با توجه به اینکه در توضیحات مربوط هر متغیر نیز بیان خواهد شد که اضطراب تاثیرات منفی بر عملکرد فراگیرا ...

واژه ی تصویر ذهنی برای شرح تمام ساختارهای شناختی وابسته به یک مفهوم که شامل تمام تصاویر موجود در ذهن، ویژگی ها، خصوصیات و فرایندهای مربوط به آن مفهوم می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این پژوهش بررسی تصویر ذهنی فراگیران از خط مماس بر منحنی و ارتباط آن با سبک‌های شناختی (میدان وابسته/میدان ناوابسته و همگرا/واگرا)، توانایی فضایی، دانش قبلی و عملکرد ریاضی آنها در مبحث مشتق توابع می‌باشد. تعداد صدوبیست‌ونه دانش آموز سال سوم دبیرستان رشته ی ریاضی و فیزیک، در شهرستان های لارست ...

کم خونی و فقر آهن از جمله مشکلات تغذیه ای رایج در جهان می باشد که بر ساختارهای شناختی تأثیر منفی می گذارد. در این مطالعه به بررسی رابطه بین فاکتورهای کم خونی و فقر آهن با عوامل پیش بینی کننده عملکرد ریاضی در بین 114 دانش آموز دوم دبیرستان پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده این موضوع است که عملکرد ریاضی، نگرش ریاضی و سطح MCV خون و همچنین عملکرد حافظه فعال، توانایی استدلال فضایی و سطح هموگلوبین و دقّت ریاضی ،اضطراب ریاضی و سطح MCHC خون و استدلال انتزاعی و سطح فریتین، MC ...