عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1784

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش نظریه اندازه دارای ویژگیهایی است و طبیعی است که این ویژگیها و بسط و گسترش ایده‌های ارائه شده در این روش می‌تواند در بسیاری از سیستمهای صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد. روش اندازه شاید در ارائه الگو یا الگوریتمهای عددی موفق باشد که همینطور نیز به نظر می‌آید و ما این موضوع را دست‌کم در بررسی سیستمهای خاصی که در این رساله ارائه شده نشان داده‌ایم ولی باید دید این موضوعات در عمل تا چه حد می‌تواند به سیستمهای صنعتی واقعی کمک کند. به طور کلی می‌توان گفت که از دو جنبه می‌توان کارها ...

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیشمایشی به منظور بررسی نرخ دسترس‌پذیری فیزیکی کتابها، عوامل موثر بر موجو نبودن و مدت زمان بازیابی آنها از مجموعه‌های موجود در کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه فردوسی انجام شده است . هدف ، مقایسه دسترس‌پذیری فیزیکی کتابها در حوزه‌های علوم و علوم انسانیˆاجتماعی بوده است . نمونه‌ای شامل 560 کتاب از کتابخانه‌های دانشکده‌های قفسه نیمه بسته دانشگاه فردوسی شامل ادبیات ، الهیات ، تربیت بدنی، علوم اداری، علوم تربیتی، علوم ریاضی و کشاورزی انتخاب شد. ابزار گ ...

استفاده از اینترنت در آموزش؛ فرصت مناسبی برای دست انر کاران آموزش مداوم پزشکی است چر که ؛ فرصتی همگانی و متنوع ؛بدون محدویت و وابستگی به زمان و مکان ؛با قابلیت ها و جذابیت های بالای آًموزشی ؛برای خیل عظیم پزشکان در نقاط دور و نزدیک فراهم می کند.علیرغم توسعه اینگونه آموزشها در بسیاری از کشورهای دنیا ؛در کشور ما ؛اقدام بایسته ای برای راه اندازی این دوره هاصورت نگرفته است. هدفی که این تحقیق دنبال نموده است اطلاع از نگرش (به عنوان زیر ساخت)؛دست اندرکاران این دوره هاو عوامل موثر ب ...

به دلیل افزایش مقاومت علف های هرز به علف کش ها، نیاز به جایگزینی ترکیبات جدید که سازگار با محیط زیست می باشند احساس می شود و در این ارتباط ترکیبات طبیعی گزینه بسیار مناسبی هستند. در سال های اخیر، استفاده از گیاهانی که خاصیت دگرآسیبی داشته و به طور طبیعی مانع جوانه زنی بذر و رشد علف های هرز می شوند، نوعی راهکار جایگزین می باشد. به منظور بررسی تعیین اثرات دگرآسیب عصاره آبی ریشه گیاه زردآلو بر گیاهان زراعی تک لپه (ذرت و گندم) و دولپه (لوبیا و نخود) و برخی علف های هرز مهم مانند ت ...
نمایه ها:

در طرح تعریف مشکل، مسئله اضطراب و تاثیر اساسی آن در نابهنجاریهای روانی و رفتاری بیان گردید و مطرح شد. که سبب‌شناسی اضطراب و تصریح تاثیر روشهای مختلف درمانی کمک شایانی در تهسیل درمان و پیشگیری از این معضل شایع عصر حاضر خواد نمود. بخش زمینه مشکل مشتمل بود بر تحقیقاتی که درباره اضطراب و تفکرات غیرمنطقی آلیس (Ellis) در دنیا انجام شده است . و همچنین نظرات مولفین مختلف خارجی و ایرانی درباره اهمیت اضطراب و تفکرات در سبب‌شناسی و درمان مشکلات روانی و نهایتا نقش محوری که اضطراب در بسیا ...
نمایه ها:
تفکر | 

معضلات ناشی از توسعه شهری و افزایش سطوح نفوذ ناپذیر، کلان شهر مشهد را نیز تحت تاثیر قرار داده است. سوء مدیریت منابع آب، نفوذ تدریجی فاضلاب به منابع آبی، آلوده شدن منابع آب زیرزمینی، رقابت رو به رشد برای استفاده از آب شیرین، ضرورت استفاده بهینه از رواناب سطحی را سبب شده است. رواناب سطحی در غرب مشهد توسط دو کال اصلی چهل بازه و خیام (اقبال غربی) گردآوری شده و نهایتاٌ به رودخانه کشف رود می‌ریزد. براساس میانگین بارش سالانه در محدوده شهری حجم کل بارش در غرب مشهد سالیانه بیش از 13/5 ...

نظر به اهمیت نقش مدیر در دستیابی موثر به اهداف از پیش تعیین شده سازمانها و همچنین نقش مهم مدیریت در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، بررسی عوامل موثر در انتخاب سبکهای مدیریتی توسط مدیران ضروری به نظر می‌رسد در نوشتاری که پیش رو دارید سعی بر آن است تا ارتباط بین رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان و سبک‌های انتخابی مدیران بررسی شود. برای انجام این تحقیق از روش زمینه‌یابی استفاده شده است . همچنین جامعه آماری با توجه به محدودیتها و عوامل مزاحم در تحقیق، مدیران دبیر ...
نمایه ها:
نگرش | 
مدیر | 
مشهد | 

فسفر 32- از جمله رادیو ایزوتوپهایی است که امروزه از آن به مقدار فراوان در علوم پزشکی هسته‌ای، کشاورزی و صنعت استفاده می‌شود. این رادیوایزوتوپ را می‌توان براساس واکنش هسته‌ای 31P(n,)32P و استفاده از ترکیبات مختلف فسفر نظیر KH2PO4 تهیه شود. جداسازی فسفر 32- تولید شده از ماده اولیه براساس تئوری اتم داغ (واکنش زیلاردچالمر)می‌باشد که در آن 32P با انتشار پرتو گامای آنی (Prompt-) تحت پدیده برگشت (Recoil) از ترکیب اولیه جدا و تبدیل به ترکیبات کندانسه خود نظیر پیروفسفات می‌شود. یکی از ...

سرامیکهای مدرن در تمام زاویای زندگی امروزی بشر وارد شده‌اند و کاربرد گسترده آنها علوم مختلف ، تکنولوژی و حتی پزشکی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است . دسته‌ای از سرامیکهای مدرن، شیشه سرامیکها هستند. شیشه سرامیکهای ترکیبات آمورفی هستند که ذرات کریستالی در آنها امکان رشدئ می‌یابد و در حقیقت ساختار آمورف و کریستال بصورت یک مجموعه قابل ساخت است . کاربردهای طبی این ترکیبات بدلیل سازگاری بسیار خوب آنها با بافت‌های بدن بویژه بافتهای استخوانی، اخیرا گسترش زیادی یافته است . دلایل مختلفی ...