عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 477

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رازداری که فضیلتی اخلاقی و رفتاری است، ابعاد گسترده ای دارد ،از طرفی مسائل اخلاقی در هر مکتبی از جایگاه والایی برخوردارند. در این پژوهش سعی شده است تادیدگاه اسلام(قرآن وحدیث)_بعنوان دین اخلاق_و روانشناسی_بعنوان علم رفتار شناسی_در خصوص جایگاه رازداری وابعاد آن به دست آید،همچنین با نگاهی جامع به آیات وروایات مرتبط با موضوع و تحلیل های رفتاری روانشناسی علاوه بر دستیابی به نظر جامع وکامل اسلام و روانشناسی نسبت به ابعاد مختلف موضوع،موارد تناقض و یا ابهام_با محوریت روایات_رفع گر ...

قانون جدید مجازات اسلامی ایران که مشتمل بر چهار باب کلیات، حدود، قصاص و دیات بوده، در جلسه ی مورّخ یک اردیبهشت سال هزار و سیصد و نود و دو، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. یکی از بنیان های مورد پذیرش قانون‌گذار در قانون اساسی و نظام حقوقی ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنوان «مبانی فقهی» مطرح است، چنانکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که قانون‌گذار مکلّف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای موازین اسلامی می‌باشد و اصل دوم این قانون نیز، ...

جرایم، عامل مهمّی در بی ثباتی و انحطاط فردی و اجتماعی است و عقل هر خردمندی حکم می کند که آن چه در درجه ی اوّل اهمّیّت در مقابله با جرایم می باشد پیشگیری از وقوع آن ها است. با عنایت به این مطلب، این تحقیق به دنبال ارائه ی احکامی است که در فقه اسلامی به منظور پیشگیری از برخی از جرایم یعنی جرایم موجب حدّ تدبیر شده است و با عنوان " تدابیر فقهی در پیشگیری از جرایم موجب حدّ " موضوع را پی می گیرد. این پایان نامه دارای چهار فصل است. در فصل اوّل به بیان کلّیّات پرداخته شده است. فصل دو ...

اهمیّت تحولات اجتماعی زنان در قرن اخیر به حدی است که در معیارهای بین المللی به عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان پیشرفت یا عقب ماندگی کشورها مطرح شده و گاه به عنوان اهرم سیاسی بر ضد کشورهای مستقل مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد . این گونه تحولات غربی با مبانی دینی ناسازگاری داشته و قابل جمع شدن نیستند. اسلام برای نهاد خانواده به عنوان بنیاد اصلی نظام اجتماعی اهمیتی فراو.ان قائل است و زن را در کنار مرد رکن خانواده قلمداد می‌کند ، هر انسان اندیشه ورز و منصفی با ملاحظه اوضاع نابساما ...

با توجّه به جایگاه رفیع علم فقه، رشد کیفی فقه و فقاهت، به عبارت دیگر، پویایی فقه در حدّ انتظار نیست. فقیهان آگاه مانند شهیدمطهری(ره) به این مشکل پی برده بودند و در صدد تحرک بخشیدن به سیر تکاملی فقه و فقاهت برآمدند. ایشان با تاکید بر دو عنصر زمان و مکان ودلیل عقل و توجه به عدالت به عنوان علل احکام، و اجتهاد به منزله قوه محرکه فقه شیعه، فقه را به پویایی واداشتند و باب نوآوری‌های فقهی را به روی مسائل نوپیدای حکومتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فقه بانوان با توجه به پیشرفت جامعه ...

این پژوهش به بیان و بررسی تطبیقی الهیات سلبی از دیدگاه دو اندیشمند شرقی و غربی به نام قاضی سعید قمی و افلوطین پرداخته است. قاضی سعید بر مبنای مطلق و غیب الغیوب بودن ذات خدای متعال، او را بی‌اسم و رسم و غیرقابل شناخت می‌داند و معتقد است آن ذات نهان به‌گونه‌ای است که اعتبار هیچ کثرتی از جمله کثرت صفات در آن ممکن نیست و اسماء خدای متعال مرتبه‌ای از مراتب هستی و تجلیات آن ذات نهان‌اند که وجودشان برای ظهور کمالات مطلق او ضرورت دارد. افلوطین نیز احد را پنهان، مطلق و غیرمتعین، غیرقا ...

قانون مجازات که قبل از انقلاب اسلامی، با نام قانون مجازات عمومی شناخته می‌شد به مقتضای انقلاب اسلامی همانند دیگر قوانین کشورمان دست‌خوش تغییرات زیادی گردید. قانون مجازات با انجام تغییراتی در چند مرحله و تطبیق آن با احکام و مقررات اسلام، در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید و اجرایی گردید. این قانون در سال ۱۳۹۲ بار دیگر با ایجاد تغییراتی به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و ابلاغ شد. در این پژوهش، سعی برآن بوده که با بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی، بخش دوم از کلیات قانون جدید (مجازا ...

مطهری در بحث از رابطه‌ی خداوند با جهان، با توجه به ضرورت‌هایی که خود او به عنوان مبنا قلمداد نموده است؛ سعی در نزدیکتر شدن هر چه بیشتر دیدگاهش به دیدگاه قرآن داشته است. لذا در جای جای مباحث خود کوشیده تا گفتار خود را علاوه بر صورت منطقی با آیات قرآن نیز مستند کند. در این رساله کوشش شده تا با بررسی مراتب و مبناهای مورد توجه در بحث رابطه‌ی خداوند با جهان (علیت، توحید افعالی، آفرینش و مشیّت و تقدیر الهی) از دیدگاه مطهری به بررسی نظر قرآن پرداخته و در نهایت مطابقت آن دو به اثبات ...

مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری سنتی از جمله عدم توجه کافی به حقوق بزه دیده، زمینه ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه های آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید. اصلی ترین هدف عدالت ترمیمی، در کنار هم قرار گرفتن بزه دیده، جامعه و بزهکار در جریان یک نقش آفرینی کارآمد است که در نتیجه ی آن به نیازهای بزه دیده توجه می شود و بزهکار نیز آگاهانه مسوولیتهای ناشی از عمل مجرمانه ی خویش را قبول می نماید. در فقه اسلامی از یک طرف بزه دیده و ترمیم خسارتهای وارد شده بر او محور و هدف است ...