عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 477

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجّه به جایگاه رفیع علم فقه، رشد کیفی فقه و فقاهت، به عبارت دیگر، پویایی فقه در حدّ انتظار نیست. فقیهان آگاه مانند شهیدمطهری(ره) به این مشکل پی برده بودند و در صدد تحرک بخشیدن به سیر تکاملی فقه و فقاهت برآمدند. ایشان با تاکید بر دو عنصر زمان و مکان ودلیل عقل و توجه به عدالت به عنوان علل احکام، و اجتهاد به منزله قوه محرکه فقه شیعه، فقه را به پویایی واداشتند و باب نوآوری‌های فقهی را به روی مسائل نوپیدای حکومتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فقه بانوان با توجه به پیشرفت جامعه ...

عنوان پایان نامه: واکاوی قاعده‌ی لزوم حفظ نفس نویسنده: فاطمه ابراهیمی کلاتی نام استاد راهنما: دکتر محمدحسن حائری نام استاد مشاور: دکتر علیرضا عابدی سرآسیا دانشکده: الهیات و معارف اسلامی گروه: فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته تحصیلی: الهیات تاریخ تصویب: 9/12/90 تاریخ دفاع: 7/11/94 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد دکتری تعداد صفحات: 255 چکیده‌ی پایان‌نامه: وجوب حفظ نفس، عنوان قاعده‌ای فقهی است که طبق آن، فرد مکلف، ملتزم به حفظ نفس از هر گونه پلیدی و زشتی به لحاظ ...

قانون جدید مجازات اسلامی ایران که مشتمل بر چهار باب کلیات، حدود، قصاص و دیات بوده، در جلسه ی مورّخ یک اردیبهشت سال هزار و سیصد و نود و دو، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. یکی از بنیان های مورد پذیرش قانون‌گذار در قانون اساسی و نظام حقوقی ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنوان «مبانی فقهی» مطرح است، چنانکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که قانون‌گذار مکلّف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای موازین اسلامی می‌باشد و اصل دوم این قانون نیز، ...

فرشته شناسی از موضوعات مشترک میان ادیان و فلسفه است. از میان انبوه مسائل مطرح شده پیرامون فرشتگان و اوصاف آن‌ها، آن‌چه در اینجا بدان پرداخته می‌شود، ویژگی اساسی و کلیدی فرشتگان، یعنی وصف تجرد است. در این نوشتار، ابتدا با روش نقلی و استناد به قرآن کریم و روایات اسلامی و با توجه به ویژگی‌هایی همچون عدم تزاحم در مکان، بی‌نیازی از خوردن و آشامیدن، داشتن فعل ثابت و مقام معلوم، اثبات می‌شود که فرشتگان مجرد هستند؛ سپس ضمن تأیید نظر فیلسوفان اسلامی درباره‌ی تجرد فرشتگان و نیز تطبیق ف ...

جرایم، عامل مهمّی در بی ثباتی و انحطاط فردی و اجتماعی است و عقل هر خردمندی حکم می کند که آن چه در درجه ی اوّل اهمّیّت در مقابله با جرایم می باشد پیشگیری از وقوع آن ها است. با عنایت به این مطلب، این تحقیق به دنبال ارائه ی احکامی است که در فقه اسلامی به منظور پیشگیری از برخی از جرایم یعنی جرایم موجب حدّ تدبیر شده است و با عنوان " تدابیر فقهی در پیشگیری از جرایم موجب حدّ " موضوع را پی می گیرد. این پایان نامه دارای چهار فصل است. در فصل اوّل به بیان کلّیّات پرداخته شده است. فصل دو ...

اهمیّت تحولات اجتماعی زنان در قرن اخیر به حدی است که در معیارهای بین المللی به عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان پیشرفت یا عقب ماندگی کشورها مطرح شده و گاه به عنوان اهرم سیاسی بر ضد کشورهای مستقل مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد . این گونه تحولات غربی با مبانی دینی ناسازگاری داشته و قابل جمع شدن نیستند. اسلام برای نهاد خانواده به عنوان بنیاد اصلی نظام اجتماعی اهمیتی فراو.ان قائل است و زن را در کنار مرد رکن خانواده قلمداد می‌کند ، هر انسان اندیشه ورز و منصفی با ملاحظه اوضاع نابساما ...

این پژوهش به بیان و بررسی تطبیقی الهیات سلبی از دیدگاه دو اندیشمند شرقی و غربی به نام قاضی سعید قمی و افلوطین پرداخته است. قاضی سعید بر مبنای مطلق و غیب الغیوب بودن ذات خدای متعال، او را بی‌اسم و رسم و غیرقابل شناخت می‌داند و معتقد است آن ذات نهان به‌گونه‌ای است که اعتبار هیچ کثرتی از جمله کثرت صفات در آن ممکن نیست و اسماء خدای متعال مرتبه‌ای از مراتب هستی و تجلیات آن ذات نهان‌اند که وجودشان برای ظهور کمالات مطلق او ضرورت دارد. افلوطین نیز احد را پنهان، مطلق و غیرمتعین، غیرقا ...

قانون مجازات که قبل از انقلاب اسلامی، با نام قانون مجازات عمومی شناخته می‌شد به مقتضای انقلاب اسلامی همانند دیگر قوانین کشورمان دست‌خوش تغییرات زیادی گردید. قانون مجازات با انجام تغییراتی در چند مرحله و تطبیق آن با احکام و مقررات اسلام، در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید و اجرایی گردید. این قانون در سال ۱۳۹۲ بار دیگر با ایجاد تغییراتی به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و ابلاغ شد. در این پژوهش، سعی برآن بوده که با بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی، بخش دوم از کلیات قانون جدید (مجازا ...

مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری سنتی از جمله عدم توجه کافی به حقوق بزه دیده، زمینه ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه های آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید. اصلی ترین هدف عدالت ترمیمی، در کنار هم قرار گرفتن بزه دیده، جامعه و بزهکار در جریان یک نقش آفرینی کارآمد است که در نتیجه ی آن به نیازهای بزه دیده توجه می شود و بزهکار نیز آگاهانه مسوولیتهای ناشی از عمل مجرمانه ی خویش را قبول می نماید. در فقه اسلامی از یک طرف بزه دیده و ترمیم خسارتهای وارد شده بر او محور و هدف است ...