عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 951

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر، ساخت و اعتبار یابی مقیاس خودکارآمدی پرهیز از سیگار بوده است. برای این منظور ابتدا مبانی نظری پژوهش‌های پیشین مورد مطالعه قرار گرفت، سپس بر اساس حیطه‌های سازۀ مذکور که از مطالعۀ منابع مربوطه به‌دست آمده بود، و هم‌چنین با مبنا قرار دادن 4 پرسشنامه اصلی و الگو‌گیری از آن‌ها، پرسشنامۀ 100 سؤالی طراحی گردید. پس از بررسی روایی صوری و محتوایی سؤالات ساخته شده از طرف 10 نفر از متخصصین و اساتید دانشگاه بیرجند، سؤالات نامناسب حذف شد و 68 سؤال برای گنجاندن در پرسشنا ...

پژوهش حاضر به روش پیمایشی، به بررسی و تحلیل میزان درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط گرافیکی نرم‌افزار کتابخانه‌ای سیمرغ در دانشگاه بیرجند پرداخته است. جامعه‌ پژوهش، دانشجویان کاربر نرم‌افزار سیمرغ در دانشگاه بیرجند بودند. نمونه‌ پژوهش، با روش نمونه‌گیری تصادفی، طبقه‌ای و نسبتی انتخاب شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه، از نمونه‌ 355 نفری جمع‌آوری شد که 322 نفر (90/7%) از آن‌ها به پرسشنامه پاسخ دادند. بررسی سطوح نگرش پاسخگویان نسبت به سه مولفه‌ مورد بررسی نظیر میزان اه ...

پژوهش حاضر در دو مرحله به روش پیمایشی به بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی در مراحل تهیه طرح تحقیق پایان نامه ها یشان بر اساس الگوی فراگرد جست و جوی اطلاعات کولثاو پرداخته است. جامعه پژوهش متشکل از آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های بیرجند و فردوسی است که طرح تحقیق پایان نامه ها آن ها تا پایان نیم‏سال اول سال تحصیلی 1387- 1388 به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‏ های یاده شده رسیده بود. در مرحله نخست پژوهش اطلاعات لازم ا ...

هدف از انجام پژوهش نیمه تجربی حاضر، بررسی تأثیر واحدهای تربیت بدنی عمومی یک و دو دانشگاه بیرجند بر هویت ورزشی دانشجویان بود. به همین منظور مقیاس 22 گزینه‌ای هویت ورزشی ساخته شده توسط چزلاک (2004) در دو مرحلهء اولین و آخرین جلسه کلاس‌های تربیت بدنی عمومی یک و دو نیمسال دوم سال تحصیلی 87-88، در اختیار 387 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه بیرجند با میانگین سنی 79/ 1±54/ 20 قرار گرفت. نمونه آماری به طور تصادفی با تخصیص متناسب در هر طبقه انتخاب و به چهار گروه؛ تجربی واحد عمومی1 (150= ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند، از سال 1379 تا 1388 (2000 تا 2009)، در پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس و وب-آف‌ساینس با تأکید بر همکاری علمی بین آن‌ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش علم‌سنجی، یکی از روش‌های مطرح در زمینه‌ی سنجش و اندازه‌گیری تولیدات علمی، انجام شده است. جامعه‌ آماری عبارت است از: کلیه‌ تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه‌های استنادی اسکوپوس و وب‌آف‌ساینس، در چهار حوزه‌ی تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مه ...

مدیریت دانش شخصی به عنوان راهبردی مهم در بهبود کمی و کیفی فعالیت‌های اعضای هیأت علمی و کاربرد موثرتر و کارامدتر دانش در محیط‌های دانشگاهی توجه اندکی از سوی جامعه علمی کشور را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نحوه کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در حوزه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آنان انجام شده است. در این پژوهش، مدیریت دانش به عنوان مجموعه‌ای از فرایندها شامل شکل‌گیری، سازماندهی، تبادل و کاربرد تعریف می‌شود که دانش را برای بهینه‌سازی و ...

پژوهش حاضر به روش پیمایشی به بررسی میزان تأثیر چهار عامل مهم تأثیرگذار، شامل ویژگی‌های زمینه ای، کتابخانه های دانشگاه، اعضای هیأت علمی و امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بر وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرداخته است. جامعه ی پژوهش، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل در دو دانشگاه بیرجند و فردوسی مشهد بوده است که حداقل دو ترم از تحصیل آن ها تا نیمسال دوم سال 1388 گذشته بود. اطلاعات از طریق پرسشنامه و از نمونه ی 312 نفری جمع آوری شد که 251 نفر ...

مسئله جهانی شدن، حضور و بقا در محیط رقابتی، حفظ مشتری و کسب توان رقابتی، به عنوان دلایل گرایش سازمان‌ها به بهسازی و در نتیجه استفاده از مدل‌های تعالی سازمانی عنوان شده است. از آنجا که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی از جمله مهمترین سازمان‌هایی هستند که جوامع برای رشد و توسعه به آنها نیاز دارند، ضرورت استفاده از مدل‌ها و الگوهائی که بتواند ضمن بررسی وضعیت دانشگاه و تشخیص توانمندی‌ها و قابلیت‌ها، مبنای صحیحی جهت برنامه-ریزی‌های آینده بوجود آورد، بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. ...

در عصر حاضر اهمیت آموزش زبان‌های خارجی در تمام دنیا پذیرفته شده و کوشش‌هاي راهبردي متعددي برای بهبود این آموزش انجام گرفته است. راهبردهای یادگیری از جمله مباحث اساسی در حوزه یادگیری است و بدلیل نقش آن ،به شکل فراینده‌‌ای مورد‌علاقه پژوهشگران معاصر قرار گرفته‌ است. پژوهش در‌باره راهبردهای یادگیری می‌تواند فراگیران را در بهبود امر یادگیری یاری رساند. هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشجویان است. روش پژوهش توصیفی-مقایسه‌ای واز نظر هدف پژوهش کاربردی ...