عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1400

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در راستای چالش دریاچه ارومیه و مدل‌سازی تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه انجام خواهد شد. بدین منظور با استفاده از پارامترهای آب و هواشناسی (دما، بارندگی، دبی) در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به مدل‌سازی تغییرات تراز آب دریاچه با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان اقدام می‌گردد. ماشین بردار پشتیبان یکی از مدل‌های پیش‌رو و نوین در مدل‌سازی می‌باشد که جدیداً در هیدرولوژی و منابع آب ورود پیدا کرده است. در این تحقیق سعی خواهد شد با استفاده از سناریوهای مختلف نسبت به پیش‌ ...

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و کارآفرینی و تمایل به کارآفرینی دانشجویان منابع طبیعی است؛ زیرا برای آموزش دانشجویان و ارتقای کارآفرینی فارغ‌التحصیلان دانشگاه شناخت عوامل و فرآیندهای تصمیم سازی که منجر به کارآفرین شدن آن‌ها می‌شود، ضروری است. با توجه به ماهیت موضوع و هدف‌های تحقیق، این پژوهش ازنظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. در این پژوهش به‌منظور بررسی کارآفرینی و خلاقیت دانشجویان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه با استفاده از پرس ...

دشت ارومیه که در قسمت غربی دریاچه ارومیه و در استان آذربایجان‌غربی واقع است ، دارای ذخایر غنی آب زیرزمینی می‌باشد. اندازه‌گیریهای سطح آب زیرزمینی در طی سالهای 1365 تا 1376 نشان می‌دهد که برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی باعث پایین افتادن سطح آن در نقاط مختلف می‌گردد. ادامه این روند باعث بروز نارسائی در تامین آب در آینده خواهد شد. در این راستا، ارائه مدل کامپیوتری (ریاضی) منابع آبی منطقه و اعمال سیاستهای مدیریتی از طریق آن می‌تواند راه‌گشا باشد. در تحقیق حاضر از مدل کامپیوتری MODFLO ...

خاک به منزله مخزنی می با‌شد که آب در آن ذخیره می گردد بنابراین آگاهی و اطلاع از ظرفیت این مخزن و مقدار آبی که در آن ذخیره شده می تواند ما را در آبیاری بهینه یاری نماید. زیرا فاصله زمانی بین آبیاریها و ارتفاع آبی که در هر آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد بستگی به ذخیره رطوبتی خاک دارند. درتحقیق حاضر رطوبت خاک ، به مدت 22 هفته (به مدت 5 ماه)، هفته ای دو روز ، بروش وزنی در باغ سیب ، مزرعه ذرت و زمین دیم اراضی پردیس نازلو دانشگاه ارومیه اندازه گیری گردید.خصوصیات فیزیکی و هیدرولیک ...

تریپس مو یکی از آفات مهم تاکستانهای ارومیه است که در اکثر مناطق عمده تاکداری یک نوبت مبارزه شیمیایی علیه آن صورت می‌گیرد. پنج گونه تریپس شامل: Limothrips angulicomis Jalonowski, Rubiothrips vitis(priesner), Taeniothrips reichardti(Priesner), Taeniothrips discolor(Karny), Thrips tabaci Lindeman، از تاکستانهای ارومیه جمع‌آوری و شناسایی گردید. R. vitis(Priesner) با جمعیتی معادل 92 درصد از کل گونه‌های تریپس جمع‌آوری شده از روی اندامهای رویشی (جوانه و برگ) و 66 درصد از تریپس‌های ا ...

ارومیه با داشتن آب و هوائی مساعد یکی از مناطق مستعد جهت کشت انواع گیاهان جالیزی، سیب‌زمینی، آفتابگردان، گوجه‌فرنگی، توتون، نخود و گیاهان علوفه‌ای می‌باشد که همگی میزبان گل جالیز می‌باشند. گل جالیز انگل ریشه گیاهان فوق‌العاده زیاد و قوق بوده و مواد مورد نیاز خود را از میزبان تهیه می‌نماید. میزان بذر تولیدی گل جالیز فوق‌العاده زیاد و قوه نامیه بذور تا 20 سال می‌باشد. در این بررسی میزان آلودگی و تراکم گل جالیز در مزارع آفتابگردان، گوجه فرنگی و توتون تعیین شد. با توجه به اینکه اع ...
نمایه ها:
مگس | 

یکی از خطراتی که سازه‌های آبی بنا شده روی مصالح دانه‌ای نفوذپذیر را تهدید می‌کند، وقوع پدیده زیرشویی PIPING است . زیرشویی در حقیقت ایجاد آبراهه‌هایی در محل تماس سازه با پی در پائین دست سازه، در اثر ایجاد گرادیان هیدرولیکی بالا و سپس شسته‌شدن مصالح پی و گسترش آبراهه به طرف بالا دست سازه می‌باشد. تاکنون روشهای تجربی آقایان بلای، لین، خوسلا و ... بصورت گسترده‌ای در طراحی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است . استفاده از روشهای تئوری و تحلیلی از سال 1970 آغاز گشت . یکی از این ر ...
نمایه ها:
 
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی (MCT) و درمان حل مسئله (PST) بر اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه انجام شد. برای رسیدن به این هدف، 300 نفر از دانشجویان به کمک پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور بررسی شدند و سپس کسانی که نمره اضطراب شان دو انحراف معیار بیشتر از میانگین داشتند، جدا شده و مجددا توسط چک لیست اضطراب اجتماعی بررسی گردیدند و 30 نفر از کسانی که SAD داشتند به شکل تصادفی در سه گروه 10 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار داده ش ...