عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 339

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نقشه های موضوعی، به عنوان منابعی برای نگهداری و نمایش اطلاعات مربوط به یک یا چند موضوع مشخص همانند نوع پوشش اراضی، کاربری اراضی و غیره، دارای کاربرد فراوان در زمینه مدیریت و برنامه ریزی منابع طبیعی و انسانی، پایش تغییرات، شناسایی الگوها و غیره می باشند. با توجه به تغییرات زمانی اطلاعات موضوعی و به ویژه سرعت بالای این تغییرات در برخی از موضوعات همانند نوع پوشش زمین، دسترسی به نقشه های موضوعی بهنگام یکی از عوامل کلیدی برای موفقیت در زمینه کاربرد این نقشه ها محسوب می گردد. اخذ ت ...

جمع‌آوری داده‌های مکانی، پردازش و توزیع آنها در گذشته تنها توسط افراد متخصص انجام می‌گرفت. پیشرفت تکنولوژی، برنامه‌های کاربردی بسیاری را به سمت استفاده از داده‌های مکانی سوق داد. با توسعه وب و پیشرفت تجهیزات نقشه‌برداری، افراد غیر متخصص، قادر به جمع‌آوری اطلاعات مکانی ، ایجاد پایگاه داده مکانی و توزیع آن از طریق برنامه‌های کاربردی وب، شدند. از این طریق محیط‌هایی با عنوان محیط‌های اطلاعات مکانی مردم‌گستر ، پدید آمد. با کمک مشارکت‌کنندگان، این مجموعه داده‌ها به صورت پویا به روز ...

مقیاس نقشه‌های پایه در زمان تولید بگونه‌ای انتخاب می‌شوند که نقشه‌های کوچک مقیاس‌تر از آنان قابل استخراج باشند. استخراج اتوماتیک نقشه‌های خوانا از نقشه‌های پایه برای کاربردهای مختلف و در مقیاس‌های مورد نظر یکی از چالش‌های تحقیقاتی و کاربردی علوم مکانی می‌باشد. جنرالیزاسیون نقشه پرکاربردترین پردازش مکانی برای حل این چالش‌ها است. از اینرو، این پایان‌نامه به طراحی و پیاده‌سازی یک معماری سرویس‌گرا برای کنترل اتوماتیک فرآیند جنرالیزاسیون با استفاده از اطلاعات بافت داده می‌پردازد. ...

یکی از چالش‏های بسیار مهم در تهیه نقشه پوشش اراضی با استفاده از تصاویر سنجش از دور، مشکل مربوط به پیکسل‏های مخلوط می‏باشد. با توسعه روش‏های تجزیه اختلاط طیفی و طبقه‏بندی کننده‏های نرم، امکان برآورد سهم کلاس‏ها در سطح زیرپیکسل فراهم آمده و برچسب‏های چندگانه به پیکسل‏ها اختصاص داده می‏شود. با این وجود، تولید نقشه پوششی در سطح زیرپیکسل نیازمند جانمایی مکانی زیرپیکسل‏ها می‏باشد. در سال‏های اخیر، روش‏های تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل (SRM) توسعه یافته‏اند که با استفاده از نتایج طبقه‏ب ...

نقشه‌های کاربری ‌اراضی و پوشش ‌اراضی از جمله مهمترین اطلاعات در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری بشمار می‌روند. روش‌های سنتی استخراج چنین اطلاعاتی از قبیل تفسیر بصری تصاویر هوایی و روش‌های برداشت زمینی، اغلب روش‌هایی پر هزینه، وقت‌گیر و وابسته به نوع و کیفیت مهارت اپراتور هستند. سال‌های زیادی است که محققان در جستجوی روشی خودکار یا نیمه‌خودکار برای تهیه این اطلاعات هستند. ظهورتصاویر بزرگ مقیاس ماهواره‌ای از قبیل Ikonos و QuickBird، فرصت‌ها و امکانات فراوانی را در نواحی شهری ایج ...

برنج از نظر تغذیه و اشتغال‌زایی یک محصول پر‌اهمیت به خصوص در آسیا محسوب می‌شود. در کشورمان نیز برنج به علت اینکه به صورت عمده در مناطق شمالی کشت می‌شود یک محصول استراتژیک محسوب می‌گردد؛ لذا توسعه‌ی یک سیستم پایش زمانی-مکانی با استفاده از روش‌های سنجش از دور یکی از راه‌های پایش محصول برنج است. در این پایان‌نامه برآورد میزان تولید این محصول بررسی شده است. بدین منظور از تصاویر RADARSAT-1 با توان تفکیک مکانی 12/5 متر مربوط به 3 تاریخ کاشت، داشت و برداشت و تصویر لندست با توان تفکی ...

امروزه برآورد میزان تغییرات نواحی نیمه‌ شهری مانند زمین‌های کشاورزی و زمین‌های زیر کشت، چنان اهمیتی دارد که امر برنامه ریزی و مدیریت آنها به عنوان یک ضرورت برای همه کشورها تلقی می‌شود، لذا در این راستا علوم سنجش از دور جهت رسیدن به این مهم، گام‌های مطلوبی را برداشته‌اند. برای کشف تغییرات روشهای گوناگونی در فتوگرامتری وسنجش از دور وجود دارد و شاید بتوان گفت که هیچکدام بصورت مطلق در تمام وجوه بهینه نمی‌باشند. انتخاب نوع روش، کار چندان ساده ای نیست و وابسته به کاربرد، تعداد و ت ...

هدف از انجام این تحقیق مدلسازی پدیده رشد سکونتگاه‌های غیررسمی در مقیاس محلی و با استفاده از عامل‌های تصمیم گیر و قطعات زمین در محیط سیستم اطلاعات مکانی برداری می باشد. در این تحقیق دو سناریو برای تعریف همسایگی مکانی لحاظ شد. مدل ارائه‌شده بر روی یکی از محله‌های سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر کاشان پیاده‌سازی شد و با دقت 86% رشد سکونتگاه‌های غیررسمی را ‌پیش بینی نمود. همچنین در این تحقیق حساسیت خروجی مدل توسعه داده شده نسبت به شکل و اندازه قطعات زمین مورد بررسی دقیقتر قرار گرفته ...

در این پژوهش هدف بررسی روشی دقیق جهت برقراری ارتباط میان تصویر رستری و نقشه برداری با کمک گرفتن از مفهوم تناظریابی می‌باشد. عوارض بکار گرفته شده در این پروسه، نقاط تقاطع شبکه راه می‌باشد و تمرکز بر روی ارائه روشی نوین و کارا جهت تعیین موقعیت دقیق و خودکار نقطه تقاطع شبکه راه بصورت مستقیم می‌باشد. داده‌ی مورد استفاده در این روند تصویر IKONOS شهر شیراز به همراه نقشه‌ی 1:2000 ناحیه مذکور می‌باشد. این پژوهش شامل چهار قسمت اصلی می‌باشد. قسمت اول این پروسه انتخاب و تعیین موقعیت نقا ...