عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 716

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بحث اصول عملیه از مهم ترین مباحث دانش اصول فقه است که به دلیل نقش برجسته آن در استنباط احکام شرعی و حل مجهولات فقهی، جایگاهی ممتاز و بی بدیل یافته است. در این نوشتار ابتدا مطالبی جهت آشنایی با جایگاه، مفهوم، شرایط و مجرای اصول عملیه بیان گردیده و سپس به بررسی چهار اصل عملی استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر هم از جنبه اصولی و هم از جنبه حقوقی پرداخته شده است. ...
نمایه ها:
برائت | 
 
این تحقیق تحت عنوان «اصول ومبانی اعتقادات اسلامی ازمنظر صحیفه سجادیه» می باشد. مهمترین سوالی که این پژوهش در پی پاسخ آن است،تعیین اصول ومبانی اعتقادات اسلامی در صحیفه سجادیه است.یعنی اصول ومبانی توحید،نبوت وامامت ومعادچیست؟ بعداز پژوهش پاسخ سوالات بدین شرح بدست آمده است .اصول ومبانی توحید شامل ادله اثبات خداوند،صفات ثبوتیه وسلبیه خداوند می باشد.در صحیفه منوره سجادیه اصول ومبانی نبوت وامامت شامل نبوت عامه وخاصه،شفاعت وعصمت امام(ع)وجدایی ناپذیری قرآن وعترت،امامان سرآمدبرگزیدگان ...
نمایه ها:
اصول | 
مبانی | 
توحید | 
نبوت | 

ارتباط گفتاری میان‌فردی بر پایه اصول، استوار است. قرآن به عنوان یگانه رسانه‌ی وحیانی دست‌نخورده، این اصول را به مخاطبان خود معرّفی کرده و پیامبراسلام(ص) و پیشوایان شیعه آن‌ها را تبیین فرموده‌اند. محقّق با بهره‌مندی از آیات قرآن و روایات شیعه با مراجعه به تفاسیر و کتب روایی و نیز یافته‌های علمی و تجربی حوزه‌ی ارتباطات، اهمّ اصول یاد‌شده را معرّفی کرده است.ابتدا به کلّیّاتی که پایه و نقاط اتّکای بحث بودند، از قبیل: اهمّیت و ضرورت، پیشینه، قاعده‌مندی، فراگردی بودن و عناصر برقرار ...

سیمای ارائه شده از افضل پیامبران حضرت مصطفی محمد(صلی الله علیه و آله) از منظر عقاید مسلمانان یکسان نیست. قرآن کریم به طور اجمال از ایشان سخن گفته است لذا لازم است سیمای پیامبر(صلی الله علیه و آله) به طور مفصل در کتاب های حدیثی اصول کافی که از معتبرترین کتاب های حدیث شیعه و نیز کتاب صحیح البخاری که از کتاب های حدیثی در میان اهل سنت است و اهل سنت آن را معتبرترین کتاب بعد از قرآن می دانند جستجو کرد . این پایانامه با عنوان" سیمای پیامبر (صلی الله علیه و آله) در اصول کافی و صح ...

خداوند انسان را اجتماعی آفریده است و انسان براساس مقتضای فطرتش، سعی در برقراری ارتباط با دیگران دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی «دیدگاه قرآن در باره ارتباطات اجتماعی» بوده که تلاش شد تا با تکیه بر مدلی هنجاری و با استفاده از آموزه های قرآنی و یاری گرفتن از سایر منابع به دیدگاه روشنی نزدیک شویم. در این تحقیق ارتباطات میان فردی و اجتماعی انسان بنابرآموزه های قرآنی، از عصر پیدایش آن تا تحقق عملی آیات قرآن و در محدوده جغرافیایی انسانی و امتهایی که در قرآن از آنان یاد شده ، بدون م ...

رساله حاضر مشتمل بر پنج فصل می‌باشد که فصل اول با عنوان کلیات، به منزله مقدمه پژوهش حاضر می‌باشد، در فصل دوم و سوم، با توجه به این که در عنوان تحقیق، زمینه‌ها و کارکردهای عاطفی تحکیم خانواده نیز بیان شده بود به دو زمینه نظیر عوامل عاطفی و موانع عاطفی در تحکیم خانواده اشاره شده است. فصل دوم، مباحثی همچون سنخیت در ایمان، تعهّد به میثاق غلیظ، تأمین نیازهای جنسی زوجین، عمل به معروف از ناحیه مرد و قوامیّت وی پرداخته شده و بعد از آن به نقش محوری زن در صالح بودن و قانت بودن و حاف ...

عنوان رساله حاضر اصول و مبانی حقوق خانوده از دیدگاه استاد شهید مطهری (ره) است.حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی و فقه امامیه می باشد و به لحاظ این که سعادت و کمال جوامع بشری در گرو سعادت و کمال خانواده به عنوان بنیادی ترین واحد اجتماعی است لذا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.. این رساله مشتمل بر چهار فصل است.که در فصل اول از کلیات سخن گفته شده ودر فصل دوم در رابطه بااصول حقوق خانواده نظیر رضایت ولی در ازدواج دختر، اصل تساوی و تشابه ، مهر ، مسئله ارث ، ازدواج موقت ...

چکیده عنوان پایان نامه پیش رو، مبانی و اصول آموزش معارف اسلامی‌در قرآن و روایات است. همانطور که هر مکتب آموزشی، مشتمل بر یک سری مبانی و اصول منسجم می‌باشد؛ مکتب آموزشی اسلام که کاملترین مکتب نیز است بر پایه مبانی و اصول مسلم و عقلانی مبتنی می‌باشد؛ و همچنین برای ایجاد جامعه سالم و متخلق به اخلاق اسلامی، نیاز به یک نظام آموزشی زنده و مترقی است که انسانهای آزاد، مستقل، خلّاق، مبتکر و تلاشگر پرورش دهد. زیرا آفرینش انسان به گونه ای است که در سیما و سیرتش – دنیا و آخرتش- با آمو ...
نمایه ها: