عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 579

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده چگونگی تولید علوم تربیتی دینی با توجه به رویکرد فرهنگستان علوم اسلامی در باب علم دینی به کوشش طیبه میری هدف از این پژوهش طرح و نقد چگونگی تولید علوم تربیتی دینی بر مبنای رویکرد فرهنگستان علوم اسلامی بود. این پژوهش در پارادایم کیفی و با دو روش اسنادی و مصاحبه انجام گرفت. در بخش اسنادی مفهوم علم دینی و چگونگی تولید آن در رویکرد فرهنگستان بررسی شد. تعریف علم، تعریف دین و فرآیند پیدایش علم در این دیدگاه فهم شد و سپس در بخش مصاحبه به چگونگی تولید علوم تربیتی دینی ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نابرابری در بازشناخت تولیدات علمی و تأثیر آن بر رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ایران است. روش پژوهش پیمایشی با رویکرد علم سنجی است و جامعه پژوهش را کل دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی فعال ایران که در هر یک از سال‌های 2005 تا 2007 دست کم یک مقاله در نمایه استنادی علوم واقع بر پایگاه وب آو ساینس به نام آنها ثبت شده است تشکیل می دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از میان 1330 دانشگاه و موسسه پژوهشی ایران 18/95 درصد در زمره دانشگاه‌ها و موسسات فعال ...

چکیده بررسی موانع تولید علوم انسانی بومی در رشته‌های علوم تربیتی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تهران به کوشش هادی نوری هدف از این پژوهش بررسی موانع تولید علوم انسانی بومی در رشته‌های علوم تربیتی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تهران بود. طرح پژوهش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشکده های علوم تربیتی در دانشگاه های دولتی شهر تهران به تعداد 50 می‌باشد. روش نمونه‌گیری با استفاده از کل شماری است. ابزار این تحقیق، پر ...

هدف پژوهش حاضر، تبیین ویژگی‌های برنامه تربیت دینی کودکان پیش‌دبستانی از طریق تحلیل و بررسی نظرات گروهی از متخصصین (علوم‌تربیتی و روانشناسی، علوم دینی و ادبیات کودک) و مربیان پیش‌دبستانی و مقایسه‌ی آن با محتوای کتاب "راهنمای برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره پیش‌دبستانی" است. طرح این تحقیق، کیفی با خصوصیت پیدایشی و تحلیل محتوای آن عرفی و با رویکرد تفسیری-تجریدی ‌است. برای جمع‌آوری اطلاعات، علاوه بر مراجعه به کتاب موجود، از مصاحبه نیمه‌سازمان‌یافته با متخصصان، پیرامون و ...

همه تلاش‌های انبیاء و امامان معصوم(ع) این بوده است که زمینه‌های رشد و تعالی انسان را فراهم کرده و به عبارت دیگر انسان تربیت کنند. از دیدگاه اسلام و مکتب تشیّع بهترین راه تربیت انسان، پیروی از وحی الهی و سنّت معصومین علیه‌السلام است که این پژوهش سعی کرده قدمی هرچند کوچک در این راه بردارد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل دیدگاههای تربیتی امام صادق(ع) و استنتاج اهداف و روش‌های تربیتی با استفاده از سیره، احادیث، روایات و دیگر آثار منسوب به ایشان می‌باشد. بر اساس هدف فوق ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی قدرت پیش بینی کنندگی حمایت اجتماعی و خودپنداره برای انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان در گروه دختران و پسران در دانشکده های علوم تربیتی و مهندسی صورت پذیرفت. شرکت کنندگان پژوهش شامل 350 دانشجوی دختر و پسر (175دخترو 175پسر) دانشکده های علوم تربیتی ومهندسی دانشگاه شیراز بودند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل: مقیاس انگیزش تحصیلی(ISM)، مقیاس خود پنداره P.M.S.P.S)) و مقیاس حمایت اجتماعی استفاده بود. داده ها با استفاده از آرمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ...
نمایه ها:

در چندین سال اخیر نظریه‌های روان‌شناسی در برنامه‌های آموزشی و تربیتی کشورمان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. از این میان می‌توان به روان‌شناسی انسان‌گرایی اشاره کرد. تصویری که این روان‌شناسان از انسان به دست می‌دهند، خوشبینانه و امیدبخش است.. آن‌ها محور اصلی نظام فکری خود را بر "خود" و "خودشکوفایی" بنا نهاده‌اند. مکتب عرفان اسلامی نیز که ریشه در منابع اصیل اسلامی دارد، منبعی غنی از مباحث انسان‌شناختی است؛ و یکی از مکاتبی است که در سطح وسیع به موضوع"خود" و"خودشناسی" ...

هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی پردازش اطلاعات بر مبنای خودکفایتی در علوم تجربی در میان دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. بدین منظور گروهی متشکل از 324 دانش‌آموز (172 پسر و 152 دختر) در این پژوهش شرکت داده شدند. برای شناسایی دانش‌آموزان تیزهوش آزمون هوشی اوتیس مورد استفاده قرار گرفت. به منظور سنجش خودکفایتی دانش‌آموزان از پرسشنامه‌ی خودکفایتی در علوم تجربی (سیف و مرزوقی، 1391) و برای سنجش پردازش اطلاعات، پرسشنامه‌ی تفاوت-های فردی در فرآیند یادگ ...