عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 820

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش تحت عنوان "مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر نظام جدید ترم ششم براساس اولویت‌های پنجگانه تعیین شده طبق برنامه هدایت تحصیلی" در دبیرستانهای دولتی روزانه شهرستان اهواز می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق 4032 نفر از دانش‌آموزان پسر ترم ششم بودند که 624 نفر از آنان موفق شدند حد نصاب نمره‌ها را برای راهیابی به پنج رشته به دست آورند. حجم نمونه برای رشته ریاضی 250 نفر، رشته تجربی 225 نفر و علوم انسانی 18 انتخاب گردید. برای مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در اولویت‌های پنجگ ...

در این تحقیق مقیاسی موسوم به "پرسشنامه فشارزاهای دانشجویان" (SSQ) student's Stressors Questionnair برای مطالعه و شناسائی فشارزاهای روانی دانشجویان، بوسیله تحلیل عوامل ساخته و اعتباریابی شدند. نمونه این تحقیق شامل 5000 دانشجوی دختر و پسر بود که بطور تصادفی از میان دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های مختلف دانشکده‌های دانشگاه شهیدچمران اهواز بوده‌اند. مقیاس SSQ با 54 ماده شامل چهار عامل یا خرده مقیاس فشارزای مربوط به شرایط فردی تحصیلی (15 ماده)، محیط عمومی آموزشی (15 ماده)، اوضاع ...

پژوهش حاضر در صدد آن است که رابطهء بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی را با خلاقیت در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان اهواز معلوم نماید. جمعیت هدف پژوهش حاضر کلیهء دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان اهواز بوده که از بین آنها تعداد 187 آزمودنی از طریق انتخاب تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در 10 رشته شامل: آموزش ابتدایی، ادبیات فارسی، امور تربیتی، دینی - عربی، ریاضی، زبان انگلیسی، علوم اجتماعی، علوم تجربی، مدیریت آموزشی و مشاو ...

در این تحقیق مقیاسی موسوم به "پرسشنامه حمایت اجتماعی" (SSI) برای مطالعه و بررسی حمایت اجتماعی دانشجویان، به وسیلهء تحلیل عوامل ساخته اعتباریابی شد. نمونهء تحقیق شامل 300 دانشجوی دختر بود که به طور تصادفی از میان دانشجویان دختر مقطع کارشناسی رشته‌های مختلف دانشکده‌های دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شده بودند. مقیاس (SSI) با 28 ماده شامل دو عامل یا خرده مقیاس حمایت اجتماعی مربوط به دوستان (15 ماده) و مربوط به خانواده (13) ماده بود. بررسی نتایج تحلیلهای آماری نشان داد که مقیاس ...

در جهان امروز با توسعه علوم کامپیوتر و پیشرفت فنون ریاضی، می‌توان از مدلهای ریاضی به عنوان یک ابزار قوی و سودمند جهت حل مسائل مختلف آبهای زیرزمینی استفاده نمود. به وسیله این مدلها می‌توان با کمترین هزینه نتایج قابل قبول و نسبتا دقیقی را به دست آورد. دقت نتایج حاصل از مدلهای ریاضی بستگی تام به دقت داده‌های مورد نیاز مدل و نیز تعریف شرایط مرزی مسئله دارد. در این تحقیق از یک مدل ریاضی عناصر محدود دو بعدی برای شبیه‌سازی جریان آب زیرزمینی آبخوان مهیار شمالی استفاده شده ا ...

نانوتکنولوژی در بر گیرنده طراحی و بررسی مواد و دستگاه ها در مقیاسهای اتمی و مولکولی است. پیشرفت های بسیاری در این در این حوزه صورت گرفته که مرزهای بین علوم مختلف از جمله شیمی، فیزیک، علم مواد و زیست شناسی را از بین برده و محققان زیادی برای یافتن خواص جدید و گاهی دور از انتظار مواد تلاش می‌کنند. در این بین ساخت لایه های نازک و به طور خاص لایه های نازک دی اکسید تیتانیم به جهت دارا بودن خواص بسیار ارزشمند از جمله آب دوستی و فوتو کاتالیستی از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد.در ا ...

زون های خرد شده از مناطقی هستند که برای اکتشاف آب زیرزمینی مورد توجه آب شناسان می باشنند چرا که آب از مسیر شکستگی ها به درون آبخوان منتقل می شود، از طرف دیگر این مسیرها بواسطه انحلال گسترش می یابند و باعث بالا رفتن هدایت هیدرولیکی در سنگ می شوند. سازندهای سخت بختیاری ، ایلام-سروک و آسماری که بیشترین وسعت دشت پلی– میانرودان به خود اختصاص داده اند، بر اثر فشارهای تکتونیکی دارای شکستگی های متعددی هستند .از اینرو در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سیستم شکستگی سازند کنگلومرای بختیاری ...

نام خانوادگی: نیک نژاد نام: سمیه عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر مهارسنتز نیتریک اکساید بر رفتار اضطرابی و افسردگی ناشی از شدت های مختلف استرس محدود کننده حاد در موشهای صحرایی نر بالغ استاد راهنما اول: دکتر احمد علی معاضدی استاد راهنما دوم: دکتر هومن اسحق هارونی استاد مشاور: دکتررحیم چینی پرداز درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: فیزیولوژی گرایش: جان ...

در این کار تحقیقاتی هدف مطالعه توانایی نانوذرات هماتیت تهیه شده در حذف یون‌های مس و روی از محلول آبی آنها است. برای انجام آزمایش‌های جذب از روش مستقیم یا روش بچ استفاده شده است، همچنین اثر متغیر‌ها در این فرایند جذب مورد مطالعه قرار گرفت. نانو ذرات هماتیت به روش رسوب ‌دهی تهیه شده‌اند. مشخصات این ذرات با استفاده از الگوی پراش اشعه- (XRD) x ، طیف مادون قرمز(IR)، تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و داده‌های دستگاه دانه بندی لیزری مشخص گردیده ...