عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3431

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی میزان توجه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی) به پرورش مهارت های کارآفرینی (مهارت های شخصی، مدیریتی و فنی) پرداخته است. اهداف این پژوهش عبارتند از: هدف کلی 1- شناسایی میزان توجه برنامه درسی دروه کارشناسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی) به پرورش مهارت های کار آفرینی. اهداف جزئی: 1-1 شناسایی میزان توجه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی) به پرورش مهارتهای شخصی کارآفرینی 1- ...
نمایه ها:

هدف این پژوهش شناخت رابطه بین خلاقیت دبیران درس علوم با حل مشکلات درسی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر تهران بوده است بدین منظور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مطرح شده اند که عبارتند از:‌ فرضیه اصلی تحقیق: بین میزان خلاقیت دبیران درس علوم با حل مشکلات درسی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. بین میزان خلاقیت دبیران درس علوم و ایجاد انگیزه در دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. بین میزان خلاقیت دبیران درس علوم و میزان مطالعه دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. بین م ...

رهبری اثربخش سازمانها یکی از وظایف پراهمیت مدیریت است . همچنین از مشکلات عمده جامعه ما، عدم کارآیی و اثربخشی در مدیریت سازمانهاست . دانشگاه نیز یکی از سازمانهاست و طبعا نمی‌تواند از این نارسایی‌ها به دور باشد و می‌توان گفت که بیشتر این نارسایی‌ها در حوزه دانش مدیریت و در مورد نظام آموزشی در حیطه دانش مدیریت آموزشی قرار می‌گیرد. ضرورت انجام پژوهش حاضر پاسخ به این سئوال است که کدام سبک در کدام وضعیت رهبری اثربخش‌تر است . یعنی کدام سبک موفقیت بیشتری را برای دانشکده‌ها فراهم می‌ک ...

تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان شناسی، مدیریت آموزشی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان تدوین شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 124 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشکده می باشد. که 46 نفر از رشته مدیریت آموزشی، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان شناسی را شامل می شود. روش نمونه گیری آن، طبقه ای تصادفی نسبتی است که از بین سه گروه آموزش تعداد ...
نمایه ها:

پیشنهادهای زیر حاصل این پایان‌نامه می‌باشد: -1 فرستادن عده‌ای از اساتید یا دانشجویان رشته آمار یا ریاضی به دبیرستانها یا مدارس راهنمایی برای تبلیغ و آشنا ساختن افراد با این رشته‌ها. این امر می‌تواند مثلا در هفته مشاغل صورت گیرد. -2 تهیه بروشور و حتی مجلات علمی مربوط به آمار و ریاضی و فرستادن آنها برای مدیران و معلمان دبیرستانها و مدارس . -3 گسترش امکانات مختلف مرتبط با آمار و ریاضی در سطح دبیرستانها و مدارس راهنمایی، امکاناتی مانند کتب مختلف مربوط به آمار و ریاضی، نرم‌افزارها ...
نمایه ها:
ریاضی | 
آمار | 

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان یکی از مراکزی که ایفاگر نقش مهم ارائه خدمات آموزشی و درمانی در سطح وسیع به افراد جامعه می‌باشد، شناخته شده‌اند. لذا شناخت نیازها و عوامل انگیزاننده پزشکان شاغل در این مراکز و در نهایت ارائه راهکارهایی جهت حضور موثر آنان در این بیمارستانها گامی مهم در جهت افزایش کمی و کیفی خدمات آموزشی و درمانی می‌باشد. جهت انجام این تحقیق با استفاده از مدل هرزبرگ ، متغیرهای فرضیات شامل میزان حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، رفع نیازهای آموزشی و ای ...

در این تحقیق توصیف و مقایسه سلامت روانی دانشجویان پسر رشته‌های تربیت بدنی، علوم و علوم پزشکی دانشگاههای کردستان مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که وضعیت سلامت روانی دانشجویان رشته تربیت بدنی نسبت به دو گروه دیگر بهتر است . همچنین گروه علوم پزشکی در سلامت روانی و ابعاد ده‌گانه به جز افکار پارانوئید نسبت به گروه علوم در وضعیت بهتری قرار گرفته است . ...
 
کتاب درسی به عنوان مهمترین رسانه آموزشی باید در معرض بیشترین دقت قرار گیرد.بمنظور اینکه مشخص شود تا چه اندازه اصول و روشهای انتخاب و سازماندهی محتوای کتب درسی در تالیف و تدوین کتب درسی مورد توجه قرار گرفته است ، انتخاب و سازماندهی محتوای کتب زیست‌شناسی نظام جدید آموزش متوسطه در شهر تهران مورد بررسی قرار میگیرد. کتابهای درسی در محیط کلاسی توسط استفاده‌کنندگان واقعی آنان یعنی دبیران و دانش‌آموزان مورد ارزیابی و قضاوت قرار میگیرد تا بدین وسیله نقاط قوت و ضعف کتابها ...