عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1363

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنچه این پایان‌نامه در لابه‌لای کلمات و بخشها و فصول می‌خواهد روی آن تاکید کند اینست که تفکر جهانشمولی حقوق بشر حرکتی است که مبتنی بر فلسفه خاص بوده و لزوما نشات گرفتن و جریان پیدا کردن آن در غرب - که به دلیل عدیده تاریخی و فرهنگی توجیه‌پذیر است - ما را مجبور به پذیرش تنها حقوق و اصول آنها نمی‌گرداند چه با حرکتی فعال در عرصه قانونگذاری بین‌المللی فرصت این امر فراهم خواهد آمد که در میان اصول برشمرده شده اصول سایر اقطاب عالم نیز خود نمایی بنماید. ...
نمایه ها:

جرم بعنوان یک پدیده ضد اجتماعی در جوامع انسانی همیشه وجود داشته، وجود دارد و وجود خواهد داشت .همانگونه که بیماری در انسان همیشه وجود داشته و وجود دارد و مبارزه بدن با بیماری همیشگی است مبارزه جامعه با پدیده بزهکاری نیز همیشگی است .اما میزان جرائم و نوع آن در جوامع مختلف متفاوت است هر چند اشکال جرم با تحول جوامع متحول گردیده است و از گونه بسیط و ساده به پیچیده تغییر شکل داده است .ارتکاب فعل مجرمانه متضمن خطرات و هزینه‌هایی برای جامعه است و هر گاه تعداد افراد تبهکار بی ...
نمایه ها:
حقوق | 
ایران | 

تحقیقات نشان می‌دهد که پیشینیان از دانشمندان وعلمای حقوق در این خصوص مطالب منظمی را مکتوب نداشته اند، مرکب تحقیق در میدان معدن شتافته و قلم در احکام معادن از مصرف مرکب و تسوید کاغذ امساک داشته است . اگر هم از معدن سخنی رفته است به‌اشارات و گذرا از این وادی گذرا بود، و قراری نداشت .با اینکه معدن از عدن به‌معنی اقامت آمده، بحث در باره معدن با این مفهوم به صفت تقابل برخورد داشته است . علت این کار روشن است .چه اینکه قانون مدنی که در حقوق ایران زمینه تحقیق می‌باشد، در باب معدن به ...
نمایه ها:
معدن | 
حقوق | 

در هر یک از فصول این نوشتار، مقایسه‌ای بین مبانی و احکام راههای جبران تخلف در کنوانسیون با حقوق ایران به عمل آمد که این بررسی تطبیقی، نشانگر بعضی شباهتها و بعضی اختلافات است . هر کدام از نتایج این مقایسه، به جای خود شایسته تامل کافی است ، چرا که تطبیق کلیات و جزئیات مفاهیم موجود در دو سیستم حقوقی، برجستگیها و کاستیهای هر یک از آن دو را به خوبی آشکار ساخته و از این رهگذر، می‌توان در جهت تکامل و اعتلای مفاهیم آنها گام برداشت . کنوانسیون، نتیجهء فعالیت کارشناسی حقوقدانان چندین ک ...

در این نوشتار اصولا با توجه به موضوع، می‌بایست صرفا به بررسی مبانی اکراه در حقوق کیفری چه از نظر فقهی، و چه از نظر حقوقی پرداخته می‌شد، لکن به جهت بررسی دقیق‌تر، ابتدا به مفهوم اکراه پرداخته شده، و بعد از شرح مفاهیم لغوی در لغت عرب و فارس به ذکر تعاریف و مفاهیم آن در فقه عامه، فقه خاصه و قوانین ایران پرداخته شده است . همچنین شرایط تحقق اکراه در نظریات فقها و حقوقدانان بررسی شده، و در مبحثی دیگر، ماهیت اکراه از جهت تاثیرات آن بر اراده، بحث گردیده است . همچنین جهت تشخیص افتراق ...
نمایه ها:
اجبار | 
فقه | 
اکراه | 
حقوق | 
ایران | 

تراضی، هسته اصلی نهادی است که اشخاص را به یکدیگر پیونده زده پایبند تعهدات متقابل می‌سازد هیچ از یک متعاملین نمی‌توانند به بهانه‌های واهی و بدون سبب قانونی از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کنند، معذلک حاکمیت اراده در کنار مصالح اجتماعی و عرف اقتضاء می‌نماید تا متعاملین بتوانند آنچه را خود ساخته‌اند، ویران ساخته به هستی حقوق آن پایان دهند. در غالب کشورها برای انجام چنین منظوری، نهادی معین بنام اقاله، با تعریف ، آثار و احکام خاص وجود دارد، لیکن حقوق انگلستان برای انحلال قراردادها ...
نمایه ها:
اقاله | 
حقوق | 
ایران | 

متهم یا مجرمی که در جریان رسیدگیهای کیفری مطمئن به رعایت حقوق و آزادیهای خود باشد به همان اندازه به عدالت اجرا شده نیز پایبند خواهد بود. بنابراین بایستی کلیه افراد جامعه نه بعنوان مفهومی ذهنی بلکه در عرصه زندگانی فردی و اجتماعی خود بایستی رعایت این حقوق و آزادیها را لمس و احساس نمایند. فلذا باید حقوق و آزادیها تضمین و از تعرض و تعدی مصون گردد. در همین راستا آزادیها و حقوق فردی - اعم از مجرم و غیرمجرم در قوانین اساسی کشورهای مختلف پیش‌بینی می‌گردد. و با توجه به اینکه قانون اسا ...
نمایه ها:
ایران | 
حقوق | 
تضمین | 
مجرم | 

این رساله مشتمل بر سه فصل می‌باشد. در فصل اول ابتدا کلیاتی در مورد مبانی تعهد به جبران خسارت مخصوصا نظریه تقصیر که مبنای اصلی توجیه این قاعده در نظام حقوقی رومی - ژرمنی و بویژه حقوق ایران می‌باشد را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس شرایط مطالبه خسارت را به دلیل ارتباط مباحث آن و بویژه رابطه سببیت با قاعده کاهش خسارت بیان نموده و در پایان مفاهیم گوناگون کاهش خسارت و مبانی این قاعده را به طور کلی بررسی خواهیم نمود. در فصل دوم که موضوع عمده بحث را تشکیل می‌دهد سه قاعده اصلی مربوط ...
نمایه ها:
حقوق | 
تعهد | 
فقه | 
خسارت | 
ایران | 

تحقیق حاضر در سه بخش ، شش فصل و شانزده مبحث نگارش یافته است : بخش اول به "مفهوم و مبنای نظریه انتفاء جهت " می‌پردازد. لذا پس از ذکر تاریخچه‌ای از موضوع، ابتدا مفهوم جهت در حقوق کامن‌لو مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس با بررسی تعاریف مختلفی که از این نظر به عمل آمده به ذکر تعریف منتخب مبادرت می‌گردد. و پس از آن به مبانی تحلیلی نظریه در نظام حقوقی کامن‌لو و تحلیل مبانی نظریه براساس سایر نظام‌های حقوقی پرداخته می‌شود. در بخش دوم مقایسه‌ای میان نظریه انتفاء جهت قرارداد و دیگر نهاده ...
نمایه ها: