عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جایگاه و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران به دلیل سهم قابل توجه آن در توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی، تأمین امنیت غذایی و افزایش اشتغال است. در میان محصولات کشاورزی؛ پسته، کشمش و خرما به عنوان گیاهان استراتژیک و مهم در اقتصاد ملی شناخته می شوند. بررسی و پیش بینی اثر نرخ ارز بر قیمت صادرات خشکبار ایران (پسته، کشمش و خرما) هدف اصلی این پژوهش می باشد. با استفاده از داده های تابلویی مربوط به ده بازار مقصد برای هریک از محصولات، از مدل جزء خطای دو طرفه برای آزمون این رابطه استفاده ش ...

افزایش بهره‌وری بهترین و موثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی است.زیرا بهبود آن باعث به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع،نیروی انسانی،زمان،تسهیلات و غیره می‌شود.همچنین به کاهش هزینه‌های تولید،گسترش بازار،افزایش اشتغال و بهبود معیارهای زندگی کمک می-کند. در این پژوهش همگرایی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) کشاورزی برای محصولات سیب‌زمینی، پیازو گوجه فرنگی در میان استان‌های عمده تولید این محصولات که بر اساس سطح زیر کشت انتخاب نموده برای سال‌های 1388-1379 مورد بررسی قرار گرفت. از شاخص ...

امروزه نگرانی روز افزونی در ارتباط با هدرروی عناصر غذایی از خاک‌های کشاورزی به وجود آمده است. هدر‌روی عناصر غذایی موجب کاهش حاصلخیزی خاک و آلودگی منابع آب‌های سطحی و زیر زمینی می‌گردد. این نگرانی در مورد خاکهای با بافت سبک، بیشتر است که علت آن را می‌توان در ظرفیت پایین این خاک‌ها در نگهداری عناصر غذایی جستجو نمود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد کود مرغی و کود فسفر (KH2PO4) بر میزان آبشویی برخی از کاتیون‌ها و آنیون‌ها و توزیع عمقی این عناصر در خاک انجام گردید. آزمایش‌ به ص ...

در ایران فراوانی نسبی منابع انرژی باعث شده است که میزان انرژی مصرفی برای تولید مقدار معینی از کالاها در مقایسه با کشورهایی با ساختارهای مشابه، بیشتر باشد. انرژی به عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است. بین انواع حامل های انرژی، فرآورده های نفتی (نفت گاز و برق) مهم ترین منابع انرژی بوده و سهم آنها از کل انرژی مصرف بخش حدود 98 درصد است. این مطالعه اثر کاهش یارانه ی انرژی را بر دو نهاده ماشین آلات و آب برای محصول سیب زمینی در شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار ...

زیره سبز به‌عنوان مهم‌ترین گیاه داروئی اهلی در ایران شناخته می‌شود. به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد، میزان اسانس، روابط بین صفات زراعی مختلف و بررسی سازگاری اکوتیپ‌های مختلف زیره سبز این آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و سه تکرار در سال زراعی 91-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا گردید. تاریخ‌های متفاوت کاشت (5 دی، 20 دی، 5 بهمن، 20 بهمن و 5 اسفند) و اکوتیپ‌های مختلف زیره سبز (سمنان، فارس، یزد، ...

گوشت و فرآوده های آن مهمترین محصول صنعت دامپروری هستند که از هزارن سال پیش در ردیف مهمترین مواد غذایی تامین کننده نیازهای بشری بوده اند.صنعت دامپروری در ایران 27 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است .به همین دلیل شناسایی عوامل تاثیر گذار بر قیمت گوشت و مطلوبیت مصرف کنندگان حایز اهمیت است .در این پژوهش ابتدا مدل قیمت گذاری هدانیک برای بررسی عوامل تاثیر گذار بر قیمت گوشت در شهر شیراز برگزیده شد. از بین متغیر های مورد بررسی داشتن نام تجاری،داشتن بسته بندی،نوع ...

مدیریت کمی و کیفی آب های زیرزمینی و نیز مهار سیلاب های مخرب و استفاده بهینه از آن ها جهت تغذیه مصنوعی آبخوان در مناطق خشک و نیمه خشک، نیازمند انتخاب رویکردی مناسب، تأثیر‌گذار و در عین حال کارشناسانه با عنوان مدیریت جامع منابع آب است. یکی از این ابزار های مدیریتی، نقشه های کاربری هیدرولوژیکی اراضی می باشد. نقشه مذکور، به منظور توسعه و نیز حفاظت از منابع آب زیرزمینی و همچنین مکان یابی هیدرولوژیکی مناطق شهری و صنعتی و کشاورزی، مناطق مختلف را بر اساس اهمیتی که در فرایند فوق بر ...

نقش مهم بخش کلیدی در توسعه کشورها ایجاب می‌کند، الویت بندی در هراستان انجام پذیرد. در این پژوهش، از مدل های تحلیل سلسله مراتبی وداده-ستانده برای الویت بندی بخش‌های مختلف استان کرمان استفاده شده است. قسمتی از داده‌های این تحقیق از جدول داده-ستانده سال 1385 و به روزآوری آن برای سال 1387، و قسمت دیگر داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه جمع آوری شده اند. بدین منظور پس از معرفی معیارهای تاثیرگذار در هدف، وزن هر معیار محاسبه شده سپس پیوندهای پسین و پیشین در مدل داده-ستانده براورد شده ا ...

یکی از روش های رایج کنترل علف های هرز روش های مکانیزه می باشد که همواره با محدودیت هایی مانند عدم امکان استفاده در اراضی کم وسعت مانند باغچه ها، پارک ها کار در مکان هایی مانند شیب ها، کانال های آبیاری و فضاهای محدود می باشد. در این راستا روش کنترل هیدرودینامیکی ارائه گردید که در آن کنترل علف های هرز به وسیله برش با جت آب انجام می شود و در مکان های ذکر شده قابل استفاده است. برای تعیین برخی مشخصات فنی دستگاه زراعی برش با جت آب، ابتدا نیروی برشی علف های هرز رایج منطقه، اندازه گ ...