عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 847

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین مهارت انسانی مدیر با رضایت شغلی و عملکرد شغلی در سال تحصیلی 94- 1393 به اجرا درآمد. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی دبیران مرد شاغل در شهر کرمان تشکیل می دهند. ابزارهای تحقیق شامل سه پرسشنامه مهارت انسانی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی بر روی آنها اجرا گردیده است. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد بین مهارت انسانی مدیر و عملکرد شغلی دبیر در این پژوهش رابطه ی وجود دارد (01/0p<). همچنین همبس ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر به منظور بررسی و اولویت بندی موانع عمده توسعه پژوهش و ارتباط سنجی آن با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، الهیات و حقوق، مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی93-92 انجام شد. این پژوهش از بعد هدف «کاربردی» و از بعد چگونگی گرد آوری داده ها و روش کار در زمره تحقیقات توصیفی «همبستگی» قرار می گیرد. برای اجرای این پژوهش، نمونه ای متشکل از 129 نفر از اعضای هیأت علمی با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از کل اع ...
نمایه ها:
پژوهش | 

تاریخ ادبیات نویسی به مفهوم امروزی همراه با سایر تحولات ادبی، تحت تأثیر تحقیقات مستشرقان از 1285 ش. (مشروطه) به بعد در ایران شروع شده است و تا امروز هم‌چنان ادامه دارد. کتاب‌های تاریخ ادبیات به معنای متداول امروزی آن، در ایران پیشینه‌ی کهن ندارد. این نوع فعالیت ادبی، پس از دگرگونی در ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران که موجب تبادل اندیشه‌ها و افکار بین ایرانیان و فرنگیان شد، به وجود آمد. پیش از تحول مذکور که در زمینه‌های مختلف ادبی ایجاد دگرگونی کرد، تاریخ ادبیات به گونه‌ی امروز ...

این رساله به تحلیل جریان موج نو با محوریت آثار احمدرضا احمدی از ابتدا تا امروز، به عنوان بنیان گذار این جریان می پردازد. فصل اول این رساله به بیان کلیات جریان موج نو، عوامل پیدایی آن، شعرحجم، بیانیه‌ی شعر حجم، انواع موج نو، ویژگیهای موج نو (ادبی و فکری) و معرفی برخی از شاعران این جریان اختصاص می یابد. در فصل دوم نگارنده برآن شد تا براساس نظریه‌ی ساختارگرایی به بررسی تقابلهای دو جزئی در اشعار احمدی بپردازد. این تقابلها در سه دسته کلی حضور و غیاب جای می‌گیرند: 1- بینش نوستالژی ...

بعد از ورود اسلام به ایران، تغییرات و تحولات بسیار مهمی در زمینه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی، فرهنگی و ادبی در سطح وسیعی مشاهده می‌شود. مردم ایران دین اسلام را پذیرفتند و در این راستا، فرهنگ و زبان عربی، جای خود را در بین اقشار مختلف مردم باز کرد. زبان عربی توانست تأثیرات زیادی بر زبان و ادب فارسی و همچنین شاعران و نویسندگان فارسی زبان بگذارد. این تأثیرات از آغازین سال‌های ورود اسلام تا به امروز مشاهده می‌شود. ادیب‌الممالک فراهانی یکی از شاعران و ادیبان بزرگ دوره مشروطه است ...

علامه محمد قزوینی از بزرگ‌ترین دانشمندان و اُدبای قرن حاضر است که به مهارت و خدمات ارزشمند خود در زمینه‌ی تصحیحِ انتقادیِ نسخه های خطی، کتاب شناسی، تاریخ، رجال و فنون ادبی شهرت دارد و کم تر به مسئله‌ی عربی دانی او توجّه شده است. قزوینی با بهره گیری از محضور عربی دانان بزرگ شرق و غرب مانند: شمس العلما، ذکاءالملک، ادیب پیشاوری، براون، بوان، آمِدروز و ... و نیز؛ تمرین و ممارست دائمیِ کتاب های معتبرِ عبری مانند: مُغنی اللّبیب، شرح رضی، شرح ابن عقیل و ... توانست سرمایه‌ی وافری د ...

ترجمه ي کودکان مقوله اي ادبي است که در ايران کمتر بدان پرداخته مي شود. توليد بومي اين آثار نسبتاً اندک است و توليدات غربي ،و به خصوص انگليسي زبان، بازار را به سلطه ي خود در آورده اند. مترجمين ايراني از اين فرصت بهره جسته تا خوانندگانِ جوان خود را با انديشه هاي جديدِ ديگر فرهنگ ها آشنا سازند با اين اميد که در دنيايي که ادبياتِ جنگ بر تمامي مناسبات آن حکمفرماست، با تأکيد بر علايق مشترک بين کودکان ايراني و هم نوعانشان از ديگر فرهنگ ها، سطح تحمل و احترام را نسبت به ديگران را د ...

ادبیات پایداری یکی از زیرمجموعه‌های شعر متعهد است که همچون دیگر انواع ادبی قدمتی دیرینه دارد. این نوع ادبی در دوره صدساله شعر معاصر ایران تجلی و نمود زیادی داشته است؛ زیرا در طی این دوره، تحولات و انقلاب‌های مهمی چون: نظام مشروطه، قیام‌های مسلحانه گروه‌های مختلف، انقلاب اسلامی ایران، جنگ تحمیلی و.. به وقوع پیوسته، همین مسائل باعث شده تا به شعر پایداری و مقاومت و جنبه‌های مختلف زبانی و زیبایی شناختی آن بیشتر توجه شود. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی زبان این اشعار پرداخته است. ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی فلسفه‌ی تربیتی دوران کودکی در ادبیات داستانی کودک ایران و غرب بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که در میان کتاب‌های داستانی معرفی شده 7 مولفه‌ی اصلی فلسفه‌ی تربیتی دوران کودکی شامل، ذهن فلسفی، روح فلسفی، استقلال‌طلبی، تفکر انتقادی، همدردی، دید فراشخصی و حقیقت‌جویی قابل شناسایی و بازبینی است. به‌علاوه در این پژوهش موانع موجود بر سر راه فلسفیدن‌های دوران کودکی از متن داستان‌ها استخراج شده است. ...