عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه با وجود پیشرفت‌های چشم‌گیر در توسعه‌ کشاورزی دقیق، مدیریت تولید محصول در ارتباط با خصوصیات فیزیکی خاک به چند سال اخیر برمی‌گردد که یکی از مهم‌ترین این خصوصیات، مقاومت مکانیکی خاک است که عموماً با نقشه‌های شاخص مخروطی خاک بیان می‌شود. در این تحقیق برای اندازه‌گیری و تعیین عوامل موثر بر مقدار شاخص مخروطی خاک، آزمایش‌های مزرعه‌ای در سه نوع خاک و در داخل هر نوع خاک از آزمایش فاکتوریل بر پایه-ی طرح بلوک کامل تصادفی و با پنج تکرار استفاده شد. در داخل هر بافت خاک سطوح مختلف ر ...

به منظور ارزیابی سطوح مختلف نیتروژن (به فرم آلی و شیمیایی) بر غلظت کادمیم و عملکرد گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea)، دو آزمایش (گلخانه‎ای و مزرعه‌ای) در دانشگاه شهرکرد در سال 1391 اجرا شد. آزمایش گلخانه‌ای به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح‌ کاملاً تصادفی با 3 تکرار و آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. در آزمایش گلخانه‌ای، تیمارهای مختلف کودی شامل کاربرد جداگانه کود گاوی و اوره در دو سطح 60 و 120 میلی‌گرم نیتروژن در کیلوگرم، سه تیمار تلفیقی (6 ...

تجمع عناصر سنگين و آلوده شدن خاك‌هاي كشاورزي امروزه يكي از مهم‌‌ترين مباحث زيست‌محيطي در سطح جهاني محسوب مي‌شود. در اين زمينه، تهيه نقشه يا وضعيت پراكنش آلاينده‌ها با بهره‌مندي از فناوري‌ها و تکنيک‌هاي مدرن اطلاعات مکاني از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و بايستي به آن، به عنوان مبنايي براي خاک‌پزشکي نگريست. در استان اصفهان، سرطان گوارش در ميان مردان و زنان جزو سه سرطان شايع به حساب مي‌آيد و از طرفي دو فلز سرب و کادميوم به عنوان دو فلز سرطان‌زا و دو عنصر روي و سلنيوم دو عنصر ...

به منظور بررسي تأثير تنش خشکي بر خصوصيات مورفولوژيک، فيزيولوژيک و عملکرد دانه در نخود زراعي ، 10 ژنوتيپ نخود تهيه و آزمايشي در دو شرايط تنش و بدون تنش خشکي، در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با سه تکرار، در سال زراعي 91-90، در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد اجرا شد. ژنوتيپ‌ها از نظر صفات وزن صددانه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلي و فرعي، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، محتوي آب نسبي برگ، پروتيين دانه، کلروفيل a، کلروفيل b، کلروفيل کل و ...

امروزه بیش از 80 درصد فعالیت‌های کشاورزی در جهان با تولید غذا ارتباط مستقیم دارد. سیب‌زمینی یکی از منابع مهم تولید غذایی انسان است که بخش قابل توجهی از تولید سالانه آن توسط عوامل بیماریزای گیاهی از بین می رود. جرب معمولی سیب‌زمینی که توسط چندین گونه از جنسStreptomyces ایجاد می‌شود و نماتدهای ریشه‌گرهی متعلق به جنسMeloidogyne از مهمترین عواملی هستند که خسارت زیادی به سیب‌زمینی وارد می‌سازند. در این تحقیق یرهمکنش باکتری عامل جرب معمولی و نماتد ریشه‌گرهی روی سیب‌زمینی مورد بر ...

منابع آب کشور نه تنها محدود بلکه رو به کاهش نیز می‌باشند. در مواجهه با این واقعیت استفاده بهینه از آب امری لازم و اجتناب ناپذیر است. در استفاده بهینه از آب، عواملی نظیر کیفیت و کمیت آب آبیاری دخیل می‌باشند. اعمال کم‌آبیاری یکی از راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب و حفظ آب بوده که استفاده همزمان از کود باعث بهبود عملکرد در شرایط تنش آبی می‌گردد از طرفی استفاده از پساب نوعی کود آبیاری به حساب می‌آید که می‌تواند اثر مثبتی بر کم‌آبیاری داشته باشد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کم ...

هدف از اين مطالعه بررسي قابليت هضمپذيري کاه گندم غنيسازي شده با اسيد سولفوريک و مکمل شده با نمکهاي اسيد استيک و اسيد لاکتيک و تأثير آن بر رشد و برخي فراسنجههاي خوني برهها، بوده است. بدين منظور، 24 رأس بره‌ در حال رشد نر و ماده از دو نژاد کردي و بلوچي، در 5 تيمار، گروه بندي گرديدند که عبارت بودند از: 1- گروه شاهد كه جيره‌ي حاوي كاه گندم عملآورينشده را با جيره پايه دريافت نمودند (شامل 5 رأس بره‌ي در حال رشد). 2- گروهي كه كاه گندم عملآوريشده با اسيد سولفوريك 3 درصد را ب ...

به منظور بررسی پاسخ ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Frosk.) به همزیستی میکوریزایی و منابع مختلف نیتروژن در شرایط تنش خشکی، دو آزمایش نیمه‌طبیعی و مزرعه‌ای در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال 1390 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش نیمه‌طبیعی شامل دو سطح تنش (بدون تنش و توأم با تنش) به عنوان فاکتور اول، دو سطح میکوریزا (تلقیح با Glomus intraradices و عدم تلقیح) به عنوان فاکتور دوم و سه نوع کوددهی (کاربرد جداگانه ازتوباکتر Azotobacter chroococcum، کاربرد 40 ...

انتشار فلزات سنگین در محیط زیست که توام با توسعه صنعتی و افزایش جمعیت رو به فزونی است، یکی از مشکلات جدی بسیاری از کشورها است. فلزات سنگین از نظر شدت آلایند‌گی در گروه آلایندهای سمی درجه اول قرار دارند. ترکیبات سمی درجه اول، موادی هستند که دارای خطرات زیست محیطی بوده و برای سلامت انسان زیان آورند. کروم از جمله فلزات سنگین می‌باشد که در پساب‌های صنعتی از قبیل پردازش فلزات، صنایع آبکاری، نساجی، چرم‌سازی ‌وکود‌‌سازی ‌یافت‌ می‌شود. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر اندازه ذرات ساقه ب ...