عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 442

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده عصر دیجیتال راهبردها و مهارت هایی را می طلبد که در خواندن و درک متون علمی آنلاین بسیار ضروری هستند. همچنین، پژوهش ها بر نقش تعیین کننده تفکر انتقادی در حوزه ی آموزش و پرورش تاکید فراوان داشته اند. بنابراین، پژوهش حاضر جهت بررسی اهداف زیر طراحی شد: (الف) تعیین راهبردهای فراشناخت در خواندن متون آنلاین و تفکر انتفادی بین دانشجویان زبان انگلیسی و (ب) بررسی رابطه ی بین راهبردهای فراشناخت در خواندن متون آنلاین و تفکر انتقادی در این دانشجویان. به این منظور، 80 دانشجوی زبان ان ...