عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 442

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

واژه «شخصیت» در ادبیات داستانی معادل واژه «character» در زبان لاتین و در روانشناسی معادل واژه «persona» است، که در تحلیل شخصیت‌های داستان این اصطلاح در هر دو معنا و کاربرد خود مورد توجه است؛ زیرا شخصیت‌ها استعاره‌ای برای ذات و طبیعت بشر هستند و همان‌طور که هرکدام از اشخاص واقعی دارای ویژگی‌های روحی و روانی هستند، انسان‌های غیر واقعی داستان نیز می‌توانند دارای همین ویژگی‌ها باشند؛ ضمن این‌که شخصیت ‌های داستانی را بهتر از انسان‌های واقعی و افرادی که با آن‌ها در ارتباط هستیم، می ...

در دنیای معاصر،داستان و ادبیات داستانی چنان با زندگی اجتماعی و اندیشه فردی افراد گره خورده است که تحقیق و پژوهش در خصوص ساختار و عناصر هرداستان،درجهت دریافت پیام و آشنایی با شگردهای نویسندگی،امری لازم و ضروری تلقی می شود.از این رو در پژوهش حاضر،به بررسی عناصر داستانی در مجموعه«کارنامه سپنج»محمود دولت آبادی نویسنده صاحب سبک و پرآوازه روزگارخود،می پردازیم.این مجموعه، شامل داستان های کوتاه و نسبتا بلند دولت آبادی است که در طی سال های 41تا53به رشته تحریر درآمده است.بررسی موضوع،در ...

یکی از اقسام نثرفارسی نثر خطابه ای است که تعبیر ادبیLiteraryexpression)) به گونه ای هنرمندانه و نظام مند، یکی از اشکال تکامل یافته اقسام سخنوری درجهان اسلام محسوب می گردد. این شیوه که ازقرن دوم درقالب مواعظ زاهدانه آغازشده بود، درقرن هفتم بابن مایه هایی آمیخته با بلاغت وحکمت به اوج بالندگی رسید؛ ظهورعرفان و تصوف به عنوان تلقی هنرمندانه ای از دین، تغییرات گسترده ای در ساحت سخنوری پدید آورد، به گونه ای که تعلیمات خشک فقها و بیان نا آشنای فلاسفه و متکلمین را اعتبار تازه ای بخش ...

ابوالقاسم پاینده یکی از نویسندگان معاصر است که در زمینه ی داستان کوتاه نیز، فعالیت داشته است. یکی از ویژگی های آثار داستانی پاینده این است که، او بیشتر به محتوای نوشته و هدف اصلی که رساندن پیام یا انتقاد از وضع اجتماعی ، سیاسی و فکری موجود زمان خود بوده است ، اهمیت می داده و رعایت اصول داستان نویسی نوین را در درجه ی بعدی اهمیت قرار داده است .پاینده ، که بیشترین آثار او خارج از حیطه ی داستان به ترجمه های مختلف از زبان های عربی ، فرانسه و انگلیسی اختصاص دارد ، در حیطه ی ادبی ...

از دیدگاه جامعه‌شناسی، ادبیات و جامعه دارای پیوندی تاریخی است. انعکاس مسائل مهم اجتماعی در آثار نظم و نثر از نمودهای این پیوند است. شناخت آداب، رسوم، روابط اجتماعی، خانوادگی و نمودهای فرهنگی از متن آثار ادبی می‌تواند از دقیق‌ترین بررسی‌های جامعه‌شناختی به حساب آید. ناصرخسرو از شاعران متعهد ادب فارسی است. به دلیل اهمیت مسائل مذهبی و اجتماعی در دیدگاه شاعر بخش قابل توجهی از محتوای شعر او به مسائل اجتماعی و نمودهای آن اختصاص یافته است. ساختار اجتماعی، تضاد طبقاتی، مسائل اقتصادی، ...

پیوند ادبیات و اجتماع منشأ شکل‌گیری مضامین اجتماعی در حیطة شعر است. شعر مشروطه به سبب تعهد به واقعیت‌های اجتماعی بیش از پیش بازتاب مقتضیات زمان بوده تا آنجا که رسالت شعر در این دوره بیداری مردم و بیان حقایق اجتماعی و سیاسی است. درنتیجة تغییری که در ساختار حکومت مشروطه به وجود آمد، مفاهیم تازه ای چون: آزادی، قانون، مجلس، انتخابات و غیره در برابر مدح شاهان مستبد به شعر راه یافت و زمانی که جامعه برای مبارزه با استعمار، به اقتدارگرایی و ناسیونالیسم پناه برد تا در سایة این تغییرات ...

آثار معتبر ادبی کهن، بیانگر ارزش‌های انسانی، فرهنگی، اخلاقی ایرانیان در دوران گذشته هستند. با توجه به این که این آثار بر پایه ویژگی‌های سبکی و زبانی دوران کهن به نگارش در‌آمده‌اند مطالعه و دریافت بسیاری از مفاهیم آن‌ها برای مخاطبان معاصر به ویژه کودکان دشوار به نظر می‌رسد. امروزه ضرورت استفاده از این ذخایر عظیم ادب فارسی مورد توجه نویسندگان بسیاری قرار گرفته است. از جمله شیوه‌هایی که زمین? آشنایی و استفاد? کودکان از گنجینه‌های ادبی و فرهنگی را فراهم می‌کند، بازنویسی این آثار ...

در تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی رمان فارسی سفر شب و دو رمان امریکایی( خشم و هیاهو از نظر روایت و ناطور دشت از نظر مضمون) پرداخته شده است. بدین منظور پس از پرداختن به دیدگاهها و نظریات ناقدان و نظریه پردازان در زمینه روایت، راوی، ادبیات داستانی و عناصر داستان هر یک از آثار از نظر عناصر داستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته، سپس در یک مقایسه به نتیجه مورد نظر اشاره شده است. فرض اصلی بر این است که سفر شب در شیوه روایت متأثر از خشم و هیاهوی فاکنر و در مضمون تحت تأثیر ناطور دشت سالی ...

هر شاعر یا نویسنده از تمام ظرفیت های زبان برای بیان احساسات خود استفاده می کند و برای گسترش زبان گفتار و نوشتار از صور خیال بهره می جوید.یکی از این صور خیال که بهره گیری از آن به زبان ،عمق بیشتری می دهد که بتوان به دنیای غیر محسوس دیگری دست یافت «نماد» است. نمادها از دیر باز در عرصه شعر ونثر فارسی وجود داشته اند. آنها مفاهیم گوناگون و گاه متضاد و متغیّری را در فرهنگ ها و زمان های مختلف القاء می کنند.درباره اینکه چرا هنرمندان به نماد و رمز متوسل می شوند،گفته اند که: گاه هنرمن ...