عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 283

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کشف اثر موسبائر، که همان جذب و نشر تشدیدی بدون پس زنی تابش گاما بوسیله هسته است، منجر به ارائه طیف سنجی موسبائر شد. این طیف سنجی بدلیل قدرت تفکیک بسیار بالا (eV 10^-12) نسبت به طیف سنجی های دیگر، توانایی زیادی در بدست آوردن اطلاعاتی در زمینه فیزیک و شیمی، مانند اسپین هسته، تغییرات شعاع هسته، تعیین ساختار مولکول و ساختار شبکه بلوری برخی مواد، تعیین خواص مغناطیسی و الکتریکی برخی بلورها و آلیاژها را دارد. در راستای اهداف این پایان نامه برخی روشهای طیف سنجی متداول را فقط برای یاد ...

ترازهای سطوح اشغال ‏شده و اشغال ‏نشده صفحات با اندیسهای میلر پایین نظیر (110)، (111)، (100) فلزات نجیب تک‏ بلوری یعنی طلا، نقره و مس اثرات مهمی بر رفتار فیزیکی (الکتریکی و نورانی) چنین سطوحی دارند. با استفاده از روش طیف نگاری گسیل معکوس فوتونها می‏توان ترازهای خالی و به روش طیف‏نگاری گسیل فوتونی، ترازهای پرشده سطوح را به طور تجربی مطالعه نمود. طیف‏نگاری معکوس فوتوالکترون یک روش پیشرفته علوم سطح برای اندازه‏گیری ترازهای اشغال نشده با دقت بسیار خوب می‌باشد. بررسی رفتار الکترون ...

در این پایان‌نامه کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت های جدیدی از سیلیکا سولفوریک اسید پلی(2- متیل آنیلین) و سیلیکا پلی(2- متیل آنیلین) تحت شرایط حلال آزاد و حالت جامد برای اولین بار سنتز شدند. آهن کلرید (III) شش آّبه و آهن کلرید (III) بدون آب به عنوان اکسیدکننده در پلیمریزاسیون شیمیایی 2- متیل‌آنیلین به کار گرفته شد. دوپینگ به وسیله سیلیکا سولفوریک اسید و نانوسیلیکا‌سولفوریک اسید (اسید برونشتد) و آهن‌کلرید (III) (اسید لوئیس) به صورت همزمان در حالت جامد انجام گرفت . سیلیکا سولفوریک ا ...

یکی از مهمترین زمینه‌های کاربردی ریاضی، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی است که در اغلب پدیده‌های فیزیکی و مهندسی با آنها مواجه هستیم . در این عرصه معادله لاپلاس و کاربردهای آن جایگاه ویژه‌ای دارد. روش‌های تحلیلی و عددی متعددی برای حل این معادله تاکنون ارائه شده است . در این رساله هدف بررسی روشهای عددی حل معادله لاپلاس (با شرط دیریکله)، با استفاده از ابزارهای احتمالات می‌باشد. به جهت پیوستگی مطالب در فصلهای اول و دوم، مفاهیم اولیه و روشهای متداول حل عددی معادله لاپلاس (روش تف ...

جلگه چاه هاشم در غرب ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. خشکسالی اخیر و آفت سطح آبهای زیر زمینی اهمیت بررسی و مطالعات منابع آب زیر زمینی بعنوان تنها منبع تامین آب درمنطقه را مشخص نموده است. در این راستا مطالعات کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی جلگه چاه هاشم با استفاده از روش ژنوالکتریک انجام گردید. برای این منظور تعداد 400 سونداژ قائم ژنوالکتریکی به روش مقاومت ویژه و با آرایه شلومبرژه برداشت شد. پردازش داده های صحرایی پس از تصحیح خطاهای برداشت، با در نظر گرفتن لوگ چاه ...
نمایه ها: