عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1124

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رادیکال آزاد گونه ی اتمی یا مولکولی است که بتواند به صورت مستقل وجود داشته باشد و حاوی الکترون منفرد در یکی از اربیتال های مولکولی خود باشد. رادیکال های آزاد موجود در بدن شامل گونه های فعال اکسیژن دار (ROS) و گونه های فعال نیتروژن دار (RNS) می باشند. تنش اکسایشی عبارت است از شرایطی که در آن تولید گونه های فعال اکسیژن ) ROS ( بیشتر ازآنتی اکسیدان های دفاعی است و منجر به صدمات اکسایشی مولکول های سلول می شود. رادیکال های آزاد باعث پراکسیداسیون لیپیدها، اکسیداسیون پروتئین ها ...

لاله یکی مهم ترین سرده‌های تیره سوسنیان است و بررسی ریخت شناسی دانه گرده گونه های آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نمونه‌های دانه گرده مورد مطالعه از هرباریوم های، باغ گیاه شناسی مسکو(MHA)، روسیه؛ انستیتو گیاه شناسی آکادمی علوم روسیه، سنپترزبورگ(LM)؛ دانشکده زیست شناسی دانشگاه دولتی مسکو لومونوسو(MW)، روسیه؛ پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه(RUH)؛ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران(RIFR)، هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه (RANK) جمع ...
نمایه ها:

اندازه‌گیری میزان توافق برای متغیرهای رسته‌ای از اهمیت ویژه‌ای در تحقیقات جامعه شناسی، پزشکی و سایر علوم برخوردار است. لذا لزوم توجه به معیارها و مدلهایی که بتوانند این مهم را اندازه گیری و تفسیر کنند از دیر‌باز برای آمار شناسان از جایگاهی خاص برخوردار بوده است‌. امروزه معیارها و مدلهای پیوند گوناگونی برای اندازه گیری میزان پیوند و توافق وجود دارند که بعضی از آنها برای اندازه گیری میزان توافق بین دو گروه به کار می روند در حالی که بعضی دیگر برای چند گروه کاربرد دارند. در ...

در این پایان‌نامه هدف اصلی بررسی رسانندگی الکتریکی نانو‌لوله‌های کربنی به طور اعم و بررسی رسانش الکتریکی دو نوع نانو‌لوله نیمه‌رسانا زیگزاک می‌باشد. همچنین اثر جذب گاز روی ساختار باند نانو‌لوله به اختصار بررسی شده است. در فصل اول به طور کلی به معرفی ساختارهای کربنی شامل گرافیت، الماس، نانو-لوله و فلورین پرداخته شده است. در فصل دوم به طور مشخص و مفصل نانولوله‌های کربنی بررسی و ساختار هندسی آنها مورد بحث قرار گرفته است که شامل سه نوع آرمچیر، زیگزاک و کایرال می‌باشد. در فصل سوم ...

گیاهان دارویی یکی از گنجینه‌های مهم طبیعت و یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی به شمار می‌روند که از زمان‌های بسیار قدیم همواره مورد توجه و مصرف انسان بوده‌اند. این گیاهان استفاده‌های پزشکی زیادی از جمله استفاده در درمان بیماری‌های عفونی دارند. در سال‌های اخیر استفاده از گیاه درمانی و داروهای گیاهی روبه افزایش بوده به‌طوری که در حال حاضر تقریبا" یک سوم تا نیمی از فراورده‌های دارویی موجود در برخی کشورها دارای منشاء گیاهی هستند. دراین پژوهش میوه تازه گونه گیاهی Quercus brantii و برگ س ...

در بسیاری از علوم کاربردی مانند فیزیک، شیمی، مهندسی الکترونیک و ... نیاز شدیدی به حل دستگاه های معادلات فازی وجود دارد و گاهی نیز با دستگاه های معادلات فازی رو به رو می شویم که جواب ندارند ولی نیاز به یافتن یک جواب با معیاری مشخص وجود دارد. وقتی با اعداد معمولی کار می کنیم و با دستگاه هایی با ابعاد بزرگ رو به رو می شویم روش های مستقیم را کنار می گذاریم و از روش های تکراری استفاده می کنیم بنابراین در این پایان نامه روش های تکراری برای دستگاه های فازی با ماتریس ضرایب اعداد ...

رویدادهایی که هر روز با آنها مواجهیم به قدری طبیعی و معمولی رخ می‌دهند که به سختی می‌توان مراحل پیچیده تکوین آنها را در ذهن مجسم کرد. مع‌الوصف، برای توصیف این رویدادها و به کنترل در آوردن آنها تلاش‌های زیادی انجام شده است و بشر توانسته مدلهای خوبی برای تبیین آنها ارائه کند. حجم وسیعی از این کوشش‌ها در قالب فرایند تصادفی هدایت می‌شوند. پدیده‌های تجدید سهم بسزایی در این مورد دارند و از تأثیر آنها در علوم مختلف از جمله علوم مهندسی و مدیریت بویژه در رابطه با قابلیت اعت ...

در این مطالعه ما روش تک مرحله ای زیستی را به منظور ساخت نانو ذرات طلا با استفاده از عصاره آبی گیاه Ferulago Angulata بدون استفاده از عوامل فعال سطحی، عوامل پوشاننده و یا الگو ها ارائه می دهیم. اعتقاد ما بر این است که ترکیبات آنتی اکسیدان طبیعی Rutin و Quercetin موجود در این عصاره باعث احیای یون های طلا شده اند و همچنین ترکیبات هتروسیکل موجود در این عصاره نقش پایدار کننده های نانو ذرات تشکیل شده را دارند.در این روش سایز نانوذرات طلای تشکیل شده را می توان از طریق تغییرغلظت م ...

حل دستگاه های غیر خطی از مسائل مهم در بحث آنالیز عددی است. که اهمیت آن را می توان در بسیاری از علوم همچون مهندسی یافت.اما در بسیاری از مسائل پیدا کردن جواب دستگاه به طور دقیق امکان پذیر نیست، بنابراین روش های عددی به وجود آمدندکه در آن هامرتبه همگرایی و تعداد تکرار از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. ...