عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 388

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
     
نوشته پیش رو در پاسخ به این سوال فراهم آمده است که آیا ارجمند شناختن میراث فرهنگی در ایران تفکری وارداتی است با سوابق و نشانه هایی از وجود این امر از دیرباز در مشرق زمین و ایران وجود داشته است؟ برای بررسی موضوع ابتدا به ضرورت ریشه یابی این امر در فرهنگ خودی و تاثیر مثبت آن در ایجاد باوری عمیقتر نسبت به اهمیت توجه به میراث ملی خود و یافتن راهکارهایی کارآمدتر برای حفاظت و بهره برداری از آن خواهیم پرداخت. سپس نگاهی به چرائی و چگونگی مواجهه جوامع امروزین با میراث فرهنگی افکنده و ...

به رغم واگذاری قدرت از طرف خلفای عباسی به طاهریان ، به دلیل وقوع بحران های متعدد سیاسی ، آنان موفق به انجام امور فرهنگی نشدند . لذا در حوزه فرهنگ نیز همچون سیاست ، خلفا ابتکار عمل را به دست گرفتند . ایجاد بیت الحکمه ، گرایش به اعتزال ، حوادث روزگار محنه ، قرائت رسمی از دین و جذب ایدئولوژی فکری و سیاسی ایرانیان ، برجسته ترین آموزه های فرهنگی این دوره است . ...

فرهنگ مردم لرستان بسی کهن است و عمیق و ژرفکاوی در این گستره فرصتی فراخور خود می طلبد. از این روی در حوزه وسیع عناصر کهن ایرانی در فرهنگ مردم لرستان آیین های گذر در مهم ترین رویدادهای حیات بشری یعنی تولد، ازدواج و مرگ مورد مداقه و بررسی واقع شده است. در بخش نخست این پژوهش آیین ها و مراسم بارداری و زایمان تولد کودک و نامگذاری او باروری و ماندگاری نوزاد چیدن ناخن کودک عقیقه دندان درآوردن کودک ختنه و سرسپرده کردن کودک و در بخش دوم آیین ها و مراسم بلوغ و ازدواج و در بخش سوم که قسم ...
نمایه ها:
استان | 
فرهنگ | 
تاریخ | 
مرگ | 
آیین |