عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1084

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع مطرح شده در این پژوهش ، بررسی رابطه بین متغیر"حمایت اجتماعی" و "سازگاری" و همچنین رابطه بین متغیر "منبع کنترل درونی" با "سازگاری" می‌باشد. بدنبال این موضوع دو فرض مطرح شد یکی این که: بین میزان "حمایت اجتماعی" و "سازگاری" رابطه وجود دارد و فرض دوم این که: بین "منبع کنترل درونی" با "سازگاری" رابطه وجود دارد. برای بررسی دو فرض تحقیق مطرح شده از روش تحقیق همبستگی یا همخوانی استفاده شد که بدنبال آن چند دسته اطلاعات از یک گروه بدست آمد. جامعه مورد نظر، کلیه دانشجویان شاغل به ...
  
در روانشناسی تربیتی، هنگامی که محقق در مبحث یادگیری وارد می‌شود، با این مسئله مواجه خواهد بود که در چه زمان یادگیری در موردهای خاص به حد مطلوب و بهینه‌خود رسیده و یادگیرندگان می‌توانند، با سرعت و پیشرفت روزافزون علوم خود را همگام نمایند. مسئله‌ای که از بعد آموزشی دارای اهمیت فراوان است . اما در کنار مسائل آموزشی، مسائل پرورشی یادگیرندگان نیز مورد نظر است که اگر این مهم در یادگیری ایجاد شود، یادگیری دارای استحکام بیشتر و انگیزه لازم خواهد بود. در نظریه یادگیری اجتماعی، نوع یاد ...

-1 پی بردن به تفاوت‌های احتمالی موجود بین متوسط عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رشته‌های مختلف شاخه نظری نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی) در دروسی که مشترک نامیده می‌شوند. -2 تشخیص تفاوت‌های احتمالی موجود بین متوسط عملکرد تحصیلی دختران و پسران در دروس مشترک -3 مشخص کردن میزان افت تحصیلی، میانگین عملکرد، سرعت عبور میزان و دفعات تکرار هر یک از دروس مشترک به منظور شناخت دروس مشکل‌دار. -4 ارائه اطلاعات و رهنمودهای لازم به مسئولین برنامه‌ریزی آموزشی و درسی ...

پوسیدگی دندان شایع‌ترین بیماری در جهان حاضر و یکی از مشکلات جدی بهداشتی پزشکی دنیا محسوب می‌شود. با توجه به تاکید فراوان موسسات علمی و پژوهشی و انجمنهای بهداشتی و پزشکی جهان، مخصوصا سازمان بهداشت جهانی (W-H-O) بر غلظت مطلوب فلوراید آب آشامیدنی و از آنجائیکه فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای پیشگیری از بروز بیماریها از اهم وظایف مهندسین علوم بهداشتی می‌باشد. به همین دلیل در این تحقیق غلظت فلوراید منابع آب شرب شهر بابل و میزان شاخص DMFT در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر بابل (بعن ...

تحقیق حاضر با هدف آشکار نمودن تاثیر "تربیت معلم" بر روی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام شده و برای این منظور پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پنجم ابتدایی دختر دارای معلمین فارغ‌التحصیل از مراکز تربیت معلم با دانش‌آموزان دارای معلمین غیرفارغ‌التحصیل از این مراکز در ناحیه 1 آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر با هم مقایسه شده‌اند. اهداف کلی تحقیق بالا بردن بازدهی نظام آموزشی و افزایش نظم و سرعت در دستیابی به پیشرفت تحصیل می‌باشد و نیز پی بردن به شیوه‌های پرورش معلم پویا و زنده و آگاهی از ...

اهداف این تحقیق عبارت است از بررسی و کشف مشکلات و نارساییها در شیوه موجود ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان سال سوم، ارائه اصول و معیار الگوی مطلوب ارزشیابی و همچنین ارائه پیشنهاداتی به منظور بهبود کیفیت شیوه ارزشیابی موجود می‌باشد. روش پژوهش زمینه‌ای است و جامعه آماری شامل معلمان ریاضی، علوم و بینش دینی سال سوم راهنمایی تحصیلی و همچنین نمرات دانش‌آموزان همان پایه در دروس مورد نظر می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 80 نفر دبیر و سوالات 64 دانش‌آموز انتخاب ...

با توجه به اینکه سالانه درصدی از ظرفیت پذیرش دانشگاههای کشور به ایثارگران اختصاص می‌یابد ضرورت بررسی و تعیین نحوهء بهره‌برداری بهینه از این سهمیه برای مسوولان و دست‌اندرکاران آموزش عالی وجود دارد تا در مورد نحوهء برخورد با این موضوع تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. این تحقیق که از نوع "موردی و زمینه‌ای" است با عنوان "بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایثارگر و آزاد در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی شهر تهران" صورت گرفته، با هدف تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارش ...