عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
      
بارزترین ویژگی هیدروژلهای ابرجاذب، قابلیت جذب و نگهداری مقادیر زیاد محلولهای آبی است. اما مقدار جذب ، درهنگام اعمال فشار و نیرو تحت تأثیر قرار گرفته و به شدت کاهش می‌یابد.این افت در خواص جذبی ناشی از تغییر شکل زیاد هیدروژل و بروز پدیده انسداد ژل است، لذا استحکام هیدروژلهای ابرجاذب از اهمیت بالایی برخوردار است. شبکه‌سازی سطحی پسافرآیندی است که بر روی سطح ذرات ابرجاذب انجام می‌شود تا استحکام ژل را افزایش دهد و مانع ازتغییر شکل ذره هنگام تورم تحت بار شود. ابرجاذبهای پلی الکترولی ...