عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1481

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: زمانی که در یک مطالعه بیش از یک متغیر پاسخ داشته باشیم که دارای مقیاس اندازه‌گیری متفاوت باشند، این‌گونه پاسخ‌ها را چند متغیره آمیخته می‌گویند که به‌وفور در مطالعات اپیدمیولوژی و پزشکی با آن‌ها مواجه می‌شویم. با توجه به محدودیت‌ها و برقرارنبودن برخی پیش‌فرض‌ها، روش‌های کلاسیک آماری برای مدل‌بندی و پیش‌بینی این نوع پاسخ‌ها کارایی ندارند. هدف این مطالعه، طراحی شبکه عصبی مصنوعی برای مدل‌بندی وپیش‌بینی پاسخ‌های دومتغیره آمیخته می‌باشد. روش کار: این مطالعه شامل س ...

در بسیاری از آزمایه‌های بالینی و مطالعات اپیدمیولوژی اغلب داده‌های بقا به همراه اندازه‌های مکرر جمع‌آوری می‌شوند. در زمانی که هر دوی این خروجی‌ها از یک فرد مشخص ثبت شده باشند، استفاده از مدل‌های توام بقا و طولی مناسب می‌باشد. در این مطالعه، از یک‌سو کاربرد مدل-های توام بقا و طولی در یکی از موضوعات پزشکی بررسی شد و از سوی دیگر به‌وسیله یک مطالعه شبیه‌سازی عملکرد آن با مدل کاکس با یا بدون متغیر کمکی وابسته به زمان انجام شد. در مطالعه پزشکی، به بررسی حجم ادرار به‌عنوان نشانگر زی ...

در تحقیقات پزشکی مدلسازی و پیش‌بینی از اهمیت زیادی برخوردار است. روش-های پیش‌بینی را می‌توان با تکنیک هایی بهبود داد. مدل های آماری و شبکه عصبی مصنوعی از مدل‌هایی هستند که در رده‌بندی و پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما مدل‌های آماری نیاز به پیش‌فرض‌هایی دارند و شبکه عصبی نیازمند حجم نمونه کافی برای آموزش است.از این رو در این پایان‌نامه اختلاط خبره‌ها را معرفی می‌کنیم که یکی از مدل‌های رایج در ترکیب دسته‌بند‌ها است. ترکیب دسته‌بند‌ها روشی برای بهبود کارایی در مسائل رده‌ ...

خود مراقبتی اقدامات و فعالیت های آگاهانه ،آموخته شده و هدفداری است که توسط فرد به منظور حفظ حیات و تأمین حفظ و ارتقای سلامت خود و خانواده انجام می شود. این پژوهش باهدف تعیین تاثیر مدل SHEP درآموزش پیشگیری و کنترل بیماری دیابت در دانشکده فنی خرم آباد انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که با دو گروه مربیان و مخاطبین نهایی که در گروه دوم به صورت آزمون – شاهدی به منظور بررسی تاثیر مدل SHEP درآموزش پیشگیری و کنترل دیابت انجام شده است. نمونه های پژوهش شامل 235 نفر ...

مقدمه: امروزه مراقبت‌های بیمارمحور، با تکیه بر سامانه‌هایی مانند درگاه بیمار و پرونده سلامت فردی، بیش از پیش موردتوجه قرارگرفته‌اند. این گونه سامانه‌ها در صورت طراحی صحیح، کاهش هزینه‌های درمان، افزایش کیفیت مراقبت، بهبود ایمنی و اثربخشی درمان را به ارمغان می‌آورند. با توجه به وجود تنوع داده‌ در این سامانه‌ها، داده‌پردازی استاندارد و بومی و توجه به ایجاد و ترویج آن توسط ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، نقش مهمی در تعیین موفقیت این سامانه‌ها دارد. هدف این پژوهش طراحی مدل منطقی داده‌ه ...
  
روشهای درمانی مختلفی برای درمان سرطان پستان و متاستازهای آن ارائه شده است. درمان به روش ایمونوتراپی با آنتی بادی هرسپتین، یکی از موثر ترین روشهای درمانی در سرطان پستان است. هرسپتین با وجود موفقیت بسیار زیاد در درمان قطعی سرطان پستان، در 7-10 درصد بیماران ایجاد صدمات قلبی می کند. این مسئله زمانی پیچیده تر میشود که بیمار مبتلا به سرطان پستان دچار مشکل قلبی نیز باشد. یکی از مناسبترین روشهای درمانی جایگزین برای این دسته افراد، درمان به روش رادیوایمونوتراپی (نشاندار کردن هرسپتین ب ...

در سالهای اخیر، استفاده از فوتونهای با انرژی بالا در درمان تومورهای عمقی متداول شده است. به دنبال برخورد فوتونهای پرانرژی به ساختارهای متشکل از عناصر سنگین در سر دستگاه های شتاب دهنده خطی پزشکی فوتونوترون ها تولید می شوند. نوترونهای تولیدی به علت داشتن فاکتور وزنی پرتویی بالا اثر بیولوژیک بیشتری نسبت به فوتونها دارند و دز ناخواسته و غیر کنترل شده ای را به بیمار تحمیل می کنند. هدف از این تحقیق به حداقل رساندن دز معادل ناشی از نوترونهای ایجاد شده توسط فوتونها با قراردادن صفحاتی ...