عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 134

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اسطوره،روایتی از سرگذشت قدسی آدمی است که از آغاز خلقت آدمی با او همراه بوده و خود را در مظاهر گوناگون مربوط به تمدن نشان داده است. شاعران پارسی زبان در طول اعصار مختلف، انواع گوناگون اساطیر را به انحاء مختلف و با هدف‌های گوناگون به کار گرفته اند و گاه با استفاده از قدرت تخیل و با توجه به نیاز اجتماع زمان خود، دست به بازآفرینی آنها زده اند. قصیده، قالب غالب در دوره غزنوی و سلجوقی است و ناصرخسرو، سنایی، انوری و خاقانی از بزرگترین قصیده‌سرایان این عصر هستند. همچنان که هر یک از ا ...

جوهرة اصلی انسان‌شناسی ابن‌عربی نظریة انسان کامل است. انسان کامل در منظر ابن‌عربی صاحب عقل حقیقت‌شناس و قلب حق‌گراست. به نظر وی انسان کامل صورت کامل حق و آئینة صفات الهی است و واسطة میان حق و خلق است که به واسطة وی فیض به عالم می‌رسد. همچنین مقصود اصلی از ایجاد عالم نیز انسان کامل است. وی به وسیلة اسماء الهی در عالم تصرف می‌کند. چون تنها انسان کامل است که با دارا بودن کمال انسانیت و صورت الهی به مقام خلافت و نیابت الهی دست می‌یازد. تفکر ملاصدرا در باب انسان عمیقا به دیدگاه ...

برای اولین بار در دنیا به بررسی اثر محلول خوراکی عناب بر آپوپتوز نوتروفیل انسانی در پاسخ به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای پرداخته و تغییرات کالپین و کلسیم درون‌سلولی نوتروفیل را به عنوان سازوکار احتمالی درگیر در آپوپتوز نوتروفیل انسانی مورد بررسی قرار دادیم. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، تمرین مقاومتی دایره ای به شیوه این پژوهش (29/5 دقیقه، 1RM 75%، سه دور، 9 حرکت)، توانست سبب آپوپتوز نوتروفیل شود و هر دوی مداخله مصرف محلول خوراکی عناب (0/5 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ...

آمار و ارقام نشان می‌دهد که رسانه‌های اجتماعی رشد و گسترش روزافزون و پرسرعتی داشته‌اند، بنابر آمارهای الکسا، فیس بوک و یوتیوب که گونه‌هایی از رسانه‌های اجتماعی هستند بعد از گوگل پر بازدیدترین سایت‌های جهان بوده‌اند. شبکه‌های اجتماعی مجازی گونه‌ای از رسانه‌های اجتماعی هستند که بیشترین شباهت را به جامعه انسانی دارند و به فرد امکان برقراری ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر، فارغ از محدودیت‌های زمانی، مکانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را می‌دهند. بر اساس آمار سایت الکسا، جذابیت ش ...

مسأله جنسیت همانند قومیت و ملیت قرنهاست که در تاریخ بشریت به سبب عدم بصیرت و جهالت تاریخی فرزند آدم بحران ها و مصائبی را به ارمغان آورده است. زنان به دلیل تفاوتی که در عین تناسب براساس خلقت بدیع و حکیمانه خداوند با مردان داشته و به علت نقش اساسی که در طول تاریخ بر عهده گرفته اند، در تعارض دوسویه افراط و تفریط قرار داشته، گاه او را فوق انسان دانسته و در حد پرستش بالا برده اند و گاه او را از مقام انسانی فرود آورده و شیء انگاشته اند. نگاهی به تاریخ ادیان و فرهنگ های اقوام و ملل ...

این پژوهش با محور قرار دادن متون دینی به عنوان منبعی معرفتی در حوزه تعلیم و تربیت، سعی نموده که به بررسی مقوله‌ای تربیتی در حوزه تربیت اسلامی بپردازد؛ که در این راستا پرداختن به چیستی، چرایی و چگونگی مسئله «تدبر» را مورد نظر قرار داده تا ماهیت آن را تبیین نماید؛ زیرا اعتقاد بر این است که پرداختن به مقولههای مختلف مورد تاکید در تربیت اسلامی، بهرهمندی از مزایای آن‌ها را در پی خواهد داشت. از این رو تحقیق پیش‌رو، پس از بحث و بررسی، تدبر را عاقبت‌نگری تعریف نموده و آن را به عنوان ...

چالش های مدرنیته برای تربیت دینی(به خصوص با رویکرد اسلامی) و نیز برخی جزم اندیشی های مذهبی و اشکالاتی که تربیت دینی در مقام تحقق با آن مواجه بوده، موجب گرایش برخی متفکران به رویکردهای منعطف و سیال پست مدرن شده است؛ به طوریکه برخی معتقدند به کارگیری رویکردهای چون نگاه ریزومی به معرفت می تواند امیدهای جدیدی را جهت اصلاح این اشکالات و بهبود کیفی تربیت دینی برانگیزد. از طرفی با نگاهی به مبانی نظری پست مدرنیسم تهدیدهای جدی جلب نظر می کند. لذا لازم است پیش فرض ها و مبانی هستی شناخت ...

یکی ازمعضلاتِ ریشه داری که منجر به مخدوش شدن تعامل‌های انسانی می‌شود، مسئله دگماتیسم است. دگماتیست نسبت به اندیشه اش به حدی از یقین می رسد که آنها را غیر قابل خدشه و همیشگی می پندارد و از طرفی نسبت به دیدگاه دیگری دارای روحیه لجاجت و حتی در پیش گرفتن رویه ای طرد گونه و تهاجمی، خواهد شد. اصول و روش‌ هایی که دگماتیسم ها در تعاملاتشان به کار می گیرند به شرح زیر است: اصل اول برابر نبودن انسان ها با هم است و روش هایی که دگماتیست ها از رهگذر آن این اصل را در عمل به کار می-گیرند شام ...

انسان بودن تنها یک واقعه نیست، بلکه یک تکلیف است، و تنها یک تعیّن خاص از وجود نیست، بلکه تعیّـن بخشیدن به خویـش است. انسـان شناسی هم در پی فهـم انسان، از آن جهت که انسـان است، می باشد و هم به دنبال پابرجا ماندن اخلاقی حیات و زندگی انسان در واقعیتی بین انسانی که هدف کامل فلسفه از آن ناشی می شود. برای متمایز ساختن انسان از سایر موجودات باید ماهیت و چیستی او را از لحاظ فلسفی معین کنیم. از دوره باستان تا کنون دو محدوده غیر انسانی برای این تفاوت و تمایز وجود داشته است و انسان را ب ...