عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 167

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به شیشه-سرامیک‌های متخلخل در سیستم (R2O/RO)-TiO2-P2O5 بوده است به‌نحوی که دستیابی به مناطقی متخلخل با چیدمانی از پیش تعیین شده و انتخابی به-لحاظ شکل، اندازه و توزیع امکانپذیر باشد. در این راستا، سیستم سه‌تایی CaO-TiO2-P2O5 به‌عنوان سیستم اولیه انتخاب و رفتار حرارتی و تبلور شیشه‌های متعلق به آن بررسی شد. با توجه به رفتار شیشه-سازی نامناسب ترکیب انتخاب شده، سیستم اولیه به سیستم چهارتایی CaO-Al2O3-TiO2-P2O5 تغییر داده شد و اثر مقادیر مختلف Al2O3 ب ...

بتا تری کلسیم فسفات از جمله بیوسرامیکهای قابل جذب است که ضمن تحریک سلولهای استخوانی، شبکه ایی برای رشد بافت استخوانی جدید فراهم می کند؛ به طوری که در ظرف مدت کوتاهی ناپدید شده و جای خود را به بافت طبیعی می دهد. اما سرعت جذب آن بالا است بطوریکه ساختار استخوان ایجاد شده از انسجام و بلوغ کافی برخوردار نمی باشد. نقطه ضعف دیگر آن، خواص مکانیکی ضعیف از جمله تردی و چقرمگی کم است؛ بنابراین در کاربردهای ارتوپدی تحت بارکم مورد استفاده قرارمی گیرد. در این پژوهش سعی شد با افزودن شیشه ی ز ...

امروزه شیشه-سرامیک‌های دندانی با خواص مکانیکی و نوری مطلوب از اهمیت ویژه‌ای در دندانپزشکی ترمیمی برخوردار هستند. در پژوهش حاضر، خواص فیزیکی، رفتار زینترپذیری، خواص مکانیکی و ریزساختار شیشه-سرامیک‌های دندانی فلورکاناسیتی (Ca5Na3-4K2-3Si12O30F4) در حضور افزودنی اکسید تیتانیم بررسی شد. در این راستا، ابتدا شیشه پایه و نیز شیشه‌های حاوی سه مقدار مختلف افزودنی اکسید تیتانیم تهیه شد. این ترکیبات طی فرآیند ذوب در بوته آلومینایی و سردسازی مذاب شیشه‌های حاصل در آب به فریت تبدیل شد. شکل ...

در این پژوهش شیشه-سرامیک ماشینکاری شونده فلوگوپیت-دایوپساید از طریق زینتر مخلوط 70 درصد وزنی شیشه سیستم K2O-MgO-B2O3-Al2O3-SiO2-TiO2-F و 30 درصد وزنی فریت شیشه سیستم Na2O-CaO-SiO2-Fe2O3-WO3 تهیه شد.سپس مخلوط شیشه حاصل با 3، 5، 10 و 15 در صد وزنی نانوذرات زیرکنیای نیمه پایدار و همچنین با 5، 10 و 15 درصد وزنی زیرکنیای نیمه پایدار میکرونی تقویت گردید. در ادامه ترکیبات حاصل در محدوده دمایی C˚1020-950 با سرعت گرمایشC ˚10 و به مدت 3 ساعت مورد عملیات حرارتی قرار گرفتند. سپس قابلیت ...

در این تحقیق اثر افزودن اکسید سریم بر روی شیشه سرامیک‌های کوردیریتی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی بیشتر، اکسید سریم جایگزین جوانه‌زای اصلی این سیستم یعنی اکسید تیتانیوم گردید و اثر این دو نیز با یکدیگر مقایسه گردید. برای انجام این کار و برای به دست آوردن دماهای انتقال به شیشه، دمای جوانه‌زنی، دمای نرم‌شوندگی دیلاتومتری و دمای تبلور، از آنالیز حرارتی افتراقی و آزمون دیلاتومتری استفاده گردید. مشخص کردن فازهای موجود در این شیشه سرامیک‌ها توسط آنالیز پراش پرتو ایکس انجام شد ...

شیشه-سرامیک کوردیریتی با داشتن خواص برجسته مکانیکی و فیزیکی از مهمترین و پرکاربردترین شیشه-سرامیک های موجود است. تهیه شیشه کوردیریتی پایه به دلیل دمای ذوب بالا(تقریباC? 1650) مشکلات بسیاری دارد. برخی از این مشکلات عبارتند از: خوردگی بالای بوته‌های سرامیکی نشیر آلومینا، ناهمگنی شیمیایی وگرانقیمت بودن بوته های پلاتینی در صورت عدم استفاده از بوته های سرامیکی. در تحقیق حاضر از فناوری ذوب القایی در بوته سرد برای ذوب شیشه کوردیریتی استفاده شد (نمونه IG). به این منظور ژنراتور القایی ...

در پژوهش حاضر، کامپوزیت‌های فورستریت و شیشه-سرامیک سیستم MgO-B2O3-SiO2 ساخته شده و به دو روش گرمایش معمولی و گرمایش مایکروویو زینتر شدند. در اثر عملیات حرارتی کامپوزیت فازهای دی‌الکتریک Mg2B2O5 و MgSiO3 از فاز شیشه متبلور شدند. کامپوزیت حاوی 70% حجمی شیشه MBS که در دمای ?850 زینتر شده بود بهترین زینترپذیری را نشان داد. کامپوزیت فوق تحت شرایط مایکروویو نسبت به گرمایش با شرایط معمولی از نرخ انقباض بیشتری برخوردار بود. مقادیر به دست آمده برای خواص دی‌الکتریک کامپوزیت بهینه زینتر ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رفتار هدایت یونی شیشه-سرامیک‌های Li2O-TiO2-P2O5 می‌باشد. در این راستا، ابتدا با توجه به این موضوع که با انتخاب ترکیب استوکیومتری احتمال تبلور فازهای نامطلوب کم می‌باشد ترکیب استوکیومتری در نظر گرفته شد. سپس با توجه به رفتار شیشه‌سازی نامطلوب آن، به‌منظور بهبود رفتار شیشه‌سازی به این ترکیب مقادیر مختلف SiO2 افزوده شد. پس از بهینه‌سازی رفتار شیشه‌سازی، شیشه 100 قسمت LiTi2(PO4)3 و 5 قسمت SiO2 به-عنوان شیشه پایه انتخاب شد. شیشه پایه پس از عملیات حر ...

در این پژوهش اثر افزودن نانولوله های کربنی به زمینه های شیشه سرامیکی مورد بررسی قرار گرفت. نانولوله های کربنی دسته نوظهوری از مواد با خواصی استثنایی از قبیل مدول الاستیک بسیار بالا، استحکام کششی فوق العاده، قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی بی نظیر هستند که آن ها را از تمامی مواد موجود متفاوت ساخته است. همچنین نسبت طول به عرض بالای این مواد آن ها را نماینده های مطلوبی برای استفاده به عنوان تقویت کننده قرار داده است. از طرفی شیشه سرامیک ها غالبا دارای خواص مکانیکی ضعیفی هستند که ...