عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده در این پایان‌نامه تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی (بدون نفت)‌ کشور با استفاده از داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با بهره‌گیری از روش‌های ARDL، روش دومرحله‌ای انجل-گرنجر و رویکرد جوهانسون بررسی شده است، در این راستا تست هم‌انباشتگی و ساخت مدل‌های تصحیح خطا نیز اعمال گردیده، تا از این طریق بتوان به این سوال پاسخ داد که آیا افزایش سطح تسهیلات اعطایی نظام بانکی می‌تواند رشد اقتصادی کوتاه و بلندمدت کشور را پیش‌بینی کرده و به بررسی تأثیر توسعه مالی بر بخش‌های تج ...

در این مطالعه تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری طی دوره‌ی 1391-1360 مورد بررسی قرار گرفت. برای دستیابی به این منظور اعطای تسهیلات بانک‌ها تابعی از اندازه بانک، تعداد خودپرداز، متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی، نرخ سود، نقدینگی، و نرخ ارز، تورم در نظر گرفته شد و از الگوی اقتصاد سنجی VAR برای تاثیر واکنش اعطای تسهیلات به متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شد. نتایج بیان داشت یک رابطه‌ی معکوس بین نرخ ارز، تورم، نرخ بهره و نقدینگی با اعطای تسهیلات د ...

پژوهش حاضرباهدف بررسی میزان اشتغالزایی تسهیلات بانکهای دولتی دربخشهای مختلف اقتصادی (صنایع ومعادن ونفت,کشاورزی وخدمات)بااستفاده ازتعریف شاخص هایی برای محاسبه ی ضریب اشتغال,اشتغال کل,خالص اشتغال کل ونیزرشدخالص اشتغال کل طی دوره زمانی 1357تا1393صورت گرفت .نتایج حاصل بیانگر تخریب شغل در عمده سالهاودر تعدادی ازسالهاباپدیده ایجادشغل مواجه ایم.نتایج رشداشتغال خالص ناشی ازتسهیلات بیانگر عدم رعایت استراتژی رشدپایداردرهرسه بخش اقتصادی است وهمچنین عدم هدفمندبودن اعطای اعتبارات سیستم با ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مولفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی ایران در دوره‌ی زمانی 1391-1354 می‌باشد که بر همین اساس در فصل دوم به تعریف دانش و مسائل مربوطه، اقتصاد دانش‌بنیان و نحوه سنجش آن پرداخته شده است. در خصوص سنجش اقتصاد دانش‌بنیان موسسات و سازمان‌های گوناگونی فعالیت نموده‌اند. در این پژوهش با توجه به داده‌های موجود برای ایران در دوره‌ی زمانی مورد بررسی سعی بر پیروی از شیوه سنجش بانک جهانی بوده است. در همین چهارچوب مجموعه‌ای از متغیرها انتخاب شدند که عبارت ...

بدون شک توسعه‌ی پایدارمناطق روستایی نقش اساسی در توسعه پایدار سطوح مختلف جغرافیایی کشور و خصوصاً سطح ملی دارد، به عبارتی دیگرتحقق توسعه پایدار فضاهای روستایی کشور می‌تواند منجر به پایداری در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی شود و پایداری مناطق مختلف جغرافیایی را تضمین کنددر این راستاشناخت جایگاه سکونتگاه‌های روستایی از منظر ابعاد و شاخص‌های توسعه‌ی پایدار،می‌تواند کمک مناسبی برای برنامه ریزان، سیاستگزاران و دست‌اندرکاران امورات اجرایی کشور باشد تا با دیدگاه جامع‌تری امکان برنامه‌ریز ...

چکیده بافت‌های فرسوده یکی از مشکلات حاد گریبانگیر شهرهای ایران می باشد. جدا از مسائلی که این بافت‌ها را دچار ناکارآمدی نموده، از جنبه های گوناگونی بر معضلات شهری می افزاید. وجود این مشکلات و پیامدهای آن برای شهرها و مجموعه مدیریت شهری و فراتر از همه برای ساکنان این بافت‌ها، پرداختن به وضعیت موجود و بررسی مشکلات و چاره‌جویی برای آن‌ها اقدامی ضروری و حائز اهمیت می نماید. از این رو ضرورت ارزیابی پایداری بافت‌های ناکارآمد شهر مراغه و ارزیابی پایداری آ‌ن یکی از مسائلی بود که موجب ...

افزایش مخارج دولت می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. از سوی دیگر تامین مخارج دولت از طریق افزایش مالیاتها، منجر به کاهش قدرت خرید مردم می گردد لذا افزایش مالیاتها با هدف افزایش تولید کالاها و خدمات عمومی می تواند منجر به کاهش مطلوبیت گردد. لذا نرخ رشد بهینه این دو متغیر باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج و درآمدهای دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود و برای دستیابی ...
نمایه ها:

پژوهش پیش رو در پی شناسایی عوامل و ارکان موثر و تعیین‌کننده دانشگاه مجازی و شناخت رابطه بین این عوامل در جهت ارائه و تدوین مدل دانشگاه مجازی است. از سوی دیگر یکی از اهداف گران‌بهای سند چشم‌انداز کشور، در افق بیست‌ساله دستیابی به جایگاه برتر علمی در سطح منطقه و خاور‌میانه با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم است؛ اما نکته مهم این است که با توجه به گسترش فناوری‌های نرم‌افزاری، سرعت‌بالای تغییرات در علوم، پراکندگی جغرافیایی نیروی انسانی و علمی کشور، سطح بالای تعامل و ارتباط م ...
نمایه ها:

ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی در سالهای اخیر توانسته است در گسترش صادرات، سرمایه‌ گذاری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای مختلف جهان نقش مهمی ایفا نماید. در کشور ما نیز در چند سال اخیر در برنامه‌های اقتصادی دولت به دلیل اثرات اقتصادی مطلوب ناشی از گسترش مناطق آزاد تجاری - صنعتی توجه خاصی به این مناطق شده است. این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع سعی دارند که سرمایه گذاری‌خارجی را جذب و آن را در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار دهند. سپس با صاد ...