عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در قالب چهار بخش و هشت فصل تنظیم تدوین‌شده است. در بخش اول این تحقیق کلیات و مفاهیم اختصاص‌یافته و کلمه‌های کلیدی و پرکاربرد، واژه‌شناسی شده است و عوامل و زمینه‌های ظهور و بروز اختلاف موردتوجه قرارگرفته که در قالب دو فصل به عوامل فردی چون هوای نفس، جهل، شرک وبت پرستی، حسادت، دروغ، خودمحوری، دنیاطلبی و عوامل اجتماعی مانند عهدشکنی، فقر، قدرت‌طلبی، تضاد در منافع بین ناتوان و توانمند،‌ استهزاء و سخن‌چینی، تقسیم‌شده است سپس عهده‌دار تبیین آثار و پیامدهای شوم پدید? اختلاف است که آ ...

پیوند زناشویی مناسب‌ترین پیوند برای تأمین نیازهای روحی، جسمی و بهترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روانی است. بااین‌حال در عصر کنونی و در کشوری مثل پاکستان، پیوند زوجین دچار مشکلات و چالش‌هایی شده است که کم‌کم آن را به سستی و تزلزل می‌کشاند و از آنجایی‌ که قرآن و روایات به‌عنوان (ثقل اکبر) و (ثقل اصغر) عالی‌ترین راهنمای بشر و بهترین هدایتگر در این میسر است در این پایان نامه، موضوع مورد بحث براساس آیات و روایات وبا تأکید بر کشور پاکستان بررسی خواهد شد تا با بهبود استحکام رواب ...

عنوان پایان نامه: (اعتقاد به معاد وتأثیر آن بر رفتار انسان از دیدگاه قرآن). این موضوع در حقیقت از موضوع های بسیار مهم در زندگی انسان مى باشد، زندگی انسان در زاویه های مختلف سرشار از رفتارهای متنوع، خواه پسندیده ویا غیر پسندیده است. این رفتارهای صادر شده از انسان تابع عقیده درونی وى است. این عقیده است که نوع رفتار را تعیین می کند. اگر اعتقاد انسان درست باشد رفتار مثبت از او صادر میشود، واما اگر نا صحیح باشد رفتارهای ناپسند از وى صادر میشود. بعنوان مثال عامل اصلى دوری از گناه ا ...

چکیده این مطالعه با حقیقت انتقاد و مفهوم آن در نزد شاعر ابی عتاهیه میپردازد، جایی که او متکلم به اخبار حقیقی بود که به داستان مردم شکم گرسنه و تن برهنه میپرداخت و مدافع از آنها در جامعه ی خساست، هزینه و بی عدالتی پرداخت. ابو العطیه تنها شاعر رسمی بود که در مورد واقعیت اجتماعی حاکم در جامعه اش صحبت کرد، او در عشق دنیا و سرکوب صوفیه پریشان است و او در شعر خود اشاره به مرگ می کند که نیروی پرقدرتی است که برابری را بین مردم به وجود می آورد. پژوهشگر این مقاله دریافته است که استفاده ...

چکیده طبیعى است که هر ملتى جرائم و کارهاى تخریبى را رد کند و چه زیبا که به مجرمان نگاه تحقیر آمیز داشته باشد به لحاظ این که چنین عکس العمل‌هایى نوعى از مجازات و عقوبت‌هاى معنوى که مستحقش باشد چون رفتارهاى مجرمین رفتارهاى منحرف و منفور است که امن جامعه و سلامت فرزندانش را تهدید مى کند بخاطر این که هدف از این کارها تجاوز به حقوق عمومى و خصوصى. و لیکن چه مى شود اگر مجرم خوش امد گویى و تأیید جامعه را ببیند؟ و چه مى شود اگر جرم از نگاه بعضى از افراد جامعه یک واجب شرعى و اخلاقى باش ...
نمایه ها:

با توجه به‌اینکه اخلاق با رویکرد پیامدگروی از جذابیت بیشتری برخوردار است و اخلاق را با نتایجی ملموس، کام‌بخش و در متن زندگی ارائه می‌دهد، بدین‌وسیله می‌توان توانایی اسلام را برای مدیریت و بهبود زندگی در این جهان و تأمین سعادت دنیوی و تحقق تمدن متعالی اسلام نشان داد. نتیجه‌گرایی در اخلاق هنجاری، نظریه‌ای است که به ارزشیابی اعمال با بررسی و ارزیابی پیامد و نتایج اعمال می‌پردازد. دیدگاه علامه طباطبایی(ره) در نتیجه‌گرایی در اخلاق اجتماعی را می‌توان از توجه و اهمیت قایل‌شدن وی به ...

اتین ژیلسون وعلامه طباطبایی دوفیلسوفی هستند که یکی دربستر فرهنگ مسیحیت ودیگری دربستر دین اسلام رشدو نموکرده اند. اتین ژیلسون معتقداست که وحی و عقل موید هم اند.از نظر ژیلسون داده های عقل و برهان عقلی درطول وحی قرارگرفته و همسو با وحی است؛ژیلسون قائل است که عقل انسان محدودیت ها یی دارد و به همین جهت نیازمند به اموری است که مُلهم ازخدا باشد. وانگهی عقل و استدلال فلسفی تنها برای طایفه ای خاص کاربرد دارد وبخش عظیمی ازمردم و عوام از برها ن عقلی و فلسفه محروم بوده و نمی تواند ازاین ...

تعد تکنولوجیا المعلومات من المواضیع المعاصره والتی أخذت حیزاً بارزاً من اهتمام الدارسین والباحثین فضلا عن مدراء المنظمات لما للتکنولوجیا والمعلومات من دور کبیر فی التطویر التنظیمی، إذ یجب توفر تکنولوجیا متطوره تساهم فی تحقیق اهداف المنظمه والاستراتیجیات التی تتبناها لتلائم ظروف البیئه المتغیره باستمرار، وإن اعتماد تکنولوجیا متطوره تعد نقله نوعیه تختلف عن کل ما هو تقلیدی. تهتم هذه الدراسه فی تحدید دور تکنولوجیا المعلومات بوصفه متغیراً مستقلاً بأبعاده المتمثله بـ (الاجهزه وا ...

پژوهش حاضر با عنوان«اعتماد اجتماعی در نهج‌البلاغه(عوامل... کاکردها)» در صدد به دست آوردن دیدگاه نهج‌البلاغه در باره اعتماد اجتماعی است. پرسشی که به شکل‌گیری این تحقیق انجامیده، عبارت است از: دیدگاه نهج‌البلاغه در باره اعتماد اجتماعی چیست؟ برای صورت‌بندی پاسخ مناسب به این پرسش و به دست دادن دیدگاه نهج‌البلاغه در باره اعتماد، با استفاده از تلفیقی از روش‌های توصیفی- تحلیلی و تفسیری- اجتهادی, منابع، اسناد و شواهد در دسترس در باب اعتماد و حوزه نهج‌البلاغه مطالعه‌ و بررسی شده است. ...