عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق یک مجموعه کتاب آموزش زبان فارسی و و یک مجموعه کتاب آموزش زبان انگلیسی بررسی شد و نحوه ی باز نمایی فرهنگ در هر یک از سطوح به تفصیل تحلیل گشت. در پایان مدلی برای تالیف کلاب های آموزش زبان ارایه گردید. ...

چکیده این تحقیق عملکرد زبان آموزان کمالگرای سازگار و ناسازگار بر اساس شرکت آنها در بحث های کلاسی و همچنین صحت لغوی و دستوری آن ها در مکالمات را مورد بررسی قرار می دهد. مضافا در این تحقیق مدت زمان صحبت استاد و زبان آموزان و همچنین مدت زمان صحبت زبان آموزان در قالب های مختلف (انفرادی/ دونفره / گروهی) در دو گروه زبان آموزان کمالگرای سازگار و ناسازگار مقایسه می شود. بیست انگلیسی آموز زن ایرانی در سنین هجده الی سی از موسسه زبان انگلیسی سفیر گرگان انتخاب شدند. همه ی شرکت کنندگان فا ...

چکیده: نظریه منطق مکالمه باختین توسط بسیاری از منتقدین و محققین به معنای گفتگو و مکاتبه میان شخصیت های فردی مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. باختین چند صدایی و چند زبانی در بیان تفاوت بین این دو را مطرح می کند تا در مورد موضوعی جدید در نقد رمان صحبت کند. از نظر باختین رمان تنها ژانر پیچیده ای است که در آن گفتگو شکل می گیرد و تنها ژانری است که گنجایش آن را دارد که ایده های نو را با تکنیک و شیوه های جدید در نوشتار جستجو کند. مقصود از گفتگو رابطه موثر میان نویسنده ، خوانن ...
نمایه ها:

آثار تئودور درایزر، رمان نویس آمریکایی (۱۹۴۵-۱۸۷۱)، به طور کلی به مذمت تاثیر محیط های شهری بر زندگی مردم در رابطه با شیوه های سیاسی، اقتصادی، و فرهنگیِ نظام سرمایه داری می پردازد و تصویر جزئی نگرانه ای را نه تنها از پیشرفت صنعتی سرمایه داری، بلکه عواقب منفی نظام سرمایه داری بر جامعه ی آمریکا، بر افراد و رفتار و ارزشهایشان عرضه می کند. اگرچه مطالعات انجام شده بر روی این رمان به طور عمده مربوط به خوانش ناتورالیسمی آن مربوط هستند، به دلیل تمرکز درایزر بر جامعه ی سرمایه داری، پا ...

مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین استراتژی های یادگیری لغت , سطح تاب آوری و دیدگاه زبان آموزان ایرانی می پردازد. بسیاری از عوامل روانشناسی میتوانند ارتباطی با میزان استفاده زبان آموزان از استراتژی های یادگیری لغت داشته باشند اما در این مطالعه سطح تاب آوری به عنوان عاملی برگرفته شده از روانشناسی مثبت مورد تحقیق قرار گرفته است . در این مطالعه سطح تاب آوری نشانگر سازش مثبت به محیط و توانایی های زبان آموزان برای کنترل استرس است . بنابراین نسخه آزمایشی از پرسشنامه دیدگاه زبان آموزان ...