عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه با توسعه مفهوم بازاریابی و رقابت، سازمان‌ها مطلع شده اند که بازارها محدودند و مشتری‌ها کمیاب، و یکی از عوامل موفقیت سازمان‌ها در این بازار مشتری‌گرایی است. پژوهش حاضر باهدف تحلیل و بررسی عوامل موثر بر جذب و حفظ مشتری در رستوران های شهر قم اجرا شد. تاثیر عوامل تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری، کیفیت، رضایت و وفاداری بر روی جذب و حفط مشتری سنجیده شدند. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-همبستگی است. به‌منظور دستیابی به اهداف تحقیق جامعه آماری رستوران های ...

شرکت ملی گاز ایران همواره به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های اقتصادی کشور شناخته‌شده و به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در اقتصاد کشور دارد، تصمیم‌گیری‌های این مجتمع عظیم ملی از اهمیت بالایی برخوردار است. ازآنجاکه مدیریت صحیح و کارآمد امروزه بدون استفاده از دانش حسابداری و استمناء مداوم بر اطلاعات مالی و غیرمالی امکان‌پذیر نیست.به همین دلیل حسابداری مدیریت به‌عنوان یک مرکز تهیه و تدوین اطلاعات و بالا بردن درک پدیده اندازه‌گیری و گردآوری اطلاعات مربوط برای تصمیم‌های استراتژیک پشتوا ...

طی دو دهه اخیر طی مفاهیمی چون جهانی شدن و وقوع حوادث پیش بینی نشده و اختلالات معادلات حاکم بر زنجیره های تامین تغییرات بسیاری نموده است و مدیران با شرایط ناشناخته تر و ریسک های جدی تر روبرو می شوند که لازم است خود را برای مدیریت فعال و موثر آن ها آماده سازند، گروه مهمی از ریسک های پیش روی زنجیره تامین ، اختلالات در زنجیره تامین هستند که منجر به قطع جریان مواد در طی زنجیره و کاهش عملکرد و چه بسا موجب عدم ارائه محصول نهایی می شود. مطالعات اخیر نشان داد زنجیره تامین برای پیش ...

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر خلق دانش در دانشکده‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران، پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از روش‌ توصیفی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، دانشکده های افسری آجا است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه عوامل سازمانی خیراندیش(۱۳۹۳) و پرسشنامه خلق دانش نوناکا و تاکوچی(۱۹۹۵) بهره برداری شده است. برای ارزیابی و اطمینان از صحت پرسشنامه، روایی و پایایی آن، تعداد ۳۰ پرسشنامه بصورت آزمایشی توزیع گردید که میز ...

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تنوع تیم مدیریت ارشد بر عملکرد مالی شرکت های شهرصنعتی ساوه واقع در استان مرکزی می پردازد.از آنجا که تاکنون روابط بین تنوع تیم مدیریت ارشد و عملکرد شرکت در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است ، لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تنوع تیم مدیریت ارشد شرکت بر شاخص های عملکردی آنها خواهد پرداخت.در این پژوهش ،تنوع تیم مدیریت ارشد به دو دسته متغیر های زمینه ای ( سن ، جنسیت ، سابقه، سطح تحصیلات ،زمینه ی تحصیلات ، زمینه ی وظیفه ای) و متغیرهای تجربه های مدیریتی ( ت ...

مدیریت مشارکتی منابع انسانی سازمان را یکی از غنی‌ترین منابع می‌داند که با نیروی تفکر، خلاقیت، نوآوری، تعهد و مسئولیت‌پذیری خود می‌تواند باعث رشد، توسعه و تعالی سازمان شوند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تأثیر مشارکت کارکنان بر عملکرد آنها به سنجش و نقش تعدیل کننده‌‌ها (انگیزش، تعهد و رضایت شغلی) پرداخته شده. همچنین پژوهش حاضر سعی نموده به به سوالات اصلی پژوهش پژوهش "آیا مشارکت و انگیزش با کنترل رضایت و تعهد بر عملکرد تأثیر دارد؟ آیا مشارکت کارکنان بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد؟ آیا ...

با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه‌های انسانی در سازمان‌ها، مدیران تلاش می‌کنند تا با به‌کارگیری رویکردهای مختلف مدیریت در جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان و متعاقباً کاهش تمایل به ترک خدمت آن‌ها عمل کنند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر اجتماعی شدن بر تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان است. این تحقیق شامل سه متغیر اصلی است که در آن اجتماعی شدن به‌عنوان متغیر مستقل و تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت به‌عنوان متغیر وابسته می‌باشند. جامعهآماریموردمطالعه اینتحقیق کارکنان دانشگ ...
نمایه ها:

چکیده رقابت، یک مفهوم محوری برای ساماندهی اقتصاد کشور است در دنیا هیچ کشوری نیست که بدون ایجاد رقابت به عنوان محور ساماندهی اقتصادی رشد کند و این امر امکانپذیر نیست مگر درخصوص اجرای هرچه موفقتر سیاست خصوصی سازی در ایران تجربه خصوصی سازی ایران به کجا انجامید؟ یک پاسخ صریح و مبتنی بر واقعیات، عدم توفیق قابل قبول در این راستا است. حال سوال این است چرا؟ پاسخ را می توان با بهره گیری از رویکرد مهندسی پدیده خصوصی سازی ارایه کرد. به عبارتی، ناکارآمدی خصوصی سازی را می توان بر پایه عل ...

اینجانب سجاد احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، گرایش داخلی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تعهد می‌نمایم که محتوای این پایان‌نامه نتیجه تلاش و تحقیقات خود بوده و از هیچ منبعی کپی‌برداری نشده و به پایان رسانیدن آن نتیجه تلاش و مطالعات مستمر اینجانب و راهنمایی و مشاوره اساتید محترم بوده است. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مولفان و منصفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صو ...