عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه در بازار رقابتی شرکت‌ها برای بقاء در عرصه رقابت جهانی و محلی بهبود در کیفیت کالاهای خود را امری ضروری دانسته و در جهت جلب رضایت مشتریان خود، بهبود در کیفیت محصول را تنها به یک سری از ویژگی‌ها و مشخصات محدود نمی‌کنند بلکه کیفیت در طراحی محصول و فرایند را نیز مورد نظر قرار داده و براین عقیده‌اند که برای رسیدن به تولید توسعه یافته و بهبود عملکرد، عامل زیست محیطی را نیز در کیفیت کالاهای خود لحاظ کنند. توجه به عوامل زیست محیطی و مدیریت زنجیره تأمین سبز در کیفیت کالاها موثر ...

هدف اساسی تحقیق حاضر رابطه بین استراتژی های مدیریت دانش و نوآوری با عملکرد سازمانی کارکنان در کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده است. با این ترتیب روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و از نظر هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی بوده است. فرضیاتی مبنی بر وجود تاثیر استراتژی های مدیریت دانش و نوآوری بر عملکرد سازمانی کارکنان طراحی گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان به تعداد 570 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده به کمک فرمول ...
نمایه ها:

در رقابت‌های جهانی موجود در عصر حاضر باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرارداد. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت‌رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشته است، درنتیجه شرکت‌ها بیش از این نمی‌توانند به‌تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. توجه به مدیریت زنجیره تأمین سرد، باعث ارتقا عملکرد سازمانی در عرصه‌های بهبود خدمات مشتری و کاهش هزینه و به‌کارگیری پول نقد می‌شود. با توجه به اهمیت مدیریت زنجیره تأمین سرد در سازمان‌های محصولات فاسدشد ...

توسعه‌ روز افزون و کارایی بالای فناوری اطلاعات در صنعت بانکی، سبب شده که بانک‌ها به سمت استفاده بیشتر از خدمات خودکار بانکی سوق پیدا کنند. در این میان آنچه باعث تمایز و برتری یک بانک بر بانک‌های مشابه می‌گردد، کیفیت ارائه ‌این خدمات می‌باشد. عاملی که بر رضایت مشتریان موثر بوده و در نهایت موجب افزایش توان رقابتی و مالی بانک‌ ها می‌گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات خودکار بانکی شامل خود پرداز، بانکداری موبایلی و بانکداری اینترنتی بود که بد ...

با محبوبیت روز افزون اینترنت و نقد و بررسی های مصرف کنندگان آنلاین، اطلاعات دهان به دهان الکترونیکی به یک منبع اطلاعاتی عمده برای مصرف کنندگان تبدیل شده است. تاثیرگذاری اطلاعات دهان به دهان الکترونیکی به اعتبار آن بستگی دارد. بنابراین پژوهش در رابطه با اعتبار اطلاعات دهان به دهان الکترونیکی امری است ضروری. این پژوهش با استفاده از مدل احتمال تجزیه و تحلیل، به بررسی پنج نشانه اطلاعاتی مورد استفاده در ارزیابی اعتبار نقد و بررسی های آنلاین می پردازد: کیفیت استدلال، بی طرفی اطلاعا ...

مدل‌های مرسوم تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکرد جعبه سیاه هستند؛ به‌طوری‌که فقط ورودی‌ها و خروجی‌ها را مورد لحاظ قرار می‌دهند و از مراحل میانجی غفلت می‌کنند. در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد شعب درجه سه یکی از بانک‌های استان گیلان در سال ۱۳۹۴ از یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای دومرحله‌ای که مبتنی بر یک سیستم باز است، استفاده‌شده است. از نکات جالب‌توجه این مطالعه، استفاده از سود (یا زیان) خالص به‌عنوان تنها خروجی نهایی مدل است که این باعث شده تا کارایی ...

امروزه بهره‌وری بیشتر به‌عنوان یک دیدگاه فکری و یک نگرش و طرز تفکر برای استمرار پیشرفت مطرح است و در عمق معنای خویش، نگرشی برای عقلانی کردن فعالیت‌ها است. بزرگ‌ترین اثبات عصر مدرن، تغییر است. جهان پیرامون ما پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. بهره‌وری نیروی انسانی اهمیت بسیار زیادی در سازمان‌ها دارد و باید توجه ویژه‌ای به این موضوع شود. مسائل پیش روی این موضوع برای سازمان زیاد است، ازجمله این مسائل می‌توان به مشخص نبودن تأثیر دقیق هر عامل بر بهره‌وری نیروی انسانی کل سازمان اش ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی انجام پذیرفته است. این تحقیق سعی در بررسی نقش فرهنگ در موضوع نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیک دارد. درپژوهش حاضر از روش توصیفی و کاربردی بهره برده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را مصرف کنندگان آنلاین تشکیل داده اند. نمونه گیری در این پژوهش به روش تصادفی ساده بوده است و حجم نمونه برابر با 400 نفر تعیین گردید.برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از فنون آمار توصیفی و استنباطی براساس مقایسات زوجی مدل مع ...

یکی از اساسی ترین نیازهای سازمان، نیاز به موفقیت است که بهترین انگیزه برای فعالیت مدیران می باشد. در عصر حاضر شناخت عوامل مختلف موفقیت سازمانی بسیار اهمیت دارد، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روز افزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. اخلاق، اصول و موازینی است که رفتار و حرکت درست و غلط را تعریف نماید و نقطه تمایز میان آنها را به نمایش گذارد.هدف این تحقیق؛ بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی برموفقیت سازمانی مبتنی براخلاق کسب وکار می باشد. جامعه آماری در این تحقی ...