عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بازارهای پیچیده کنونی، تمامی صنایع با مخاطراتی مواجه هستند که در صورت عدم توجه به آنها، با عواقب وخیمی مواجه خواهند شد. بانکها نیز به عنوان موسسات واسطه وجوه، عهده دار جمع آوری مازاد نقدینگی جامعه و هدایت آن به صورت اعتبارات تخصیص یافته به واحدهای نیازمند نقدینگی هستند. یکی از عوامل مهم سلامت اقتصاد جامعه، کارکرد منظم و دقیق گردش پول بین بانک و مشتریان اعتباری است، زیرا در صورت حبس منابع نزد مشتریان چرخه گردش پول دچار نقصان شده و در عمل فاقد بازدهی مناسب خواهد شد. برای بان ...

در این پایان نامه حل جدیدی برای مدل میانگین- نیم واریانس- انحراف مطلق برای انتخاب سبد بهینه سهام ارائه شده است. از متغیر آزاد در علامت برای ارائه مدل جدید استفاده شده است. این مدل با دو سنجه ریسک و یک سنجه بازده، سعی در حداقل کردن ریسک و حداکثر کردن بازده دارند. از روش محدودیت اپسیلون اصلاح شده برای حل مدل سه هدفه استفاده شده است. ...

در تحقیق حاضر، به بررسی مساله‌ی زمانبندی کامیونهای دریافت و ارسال در یک سیستم انبار عبوری دو درب(یک درب تخلیه و یک درب بارگیری) با هدف کمینه کردن تاخیر کامیونها می‌پردازیم. فرض بر این است که تمام کامیونها به حمل بیش از یک نوع محصول مجاز هستند و کامیونهای دریافت و ارسال حق قطع سرویس ندارند. به دلیل پیچیده بودن مساله، مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، تنها می‌تواند جهت حل دقیق مسائل با ابعاد کوچک کاربرد داشته باشد لذا جهت حل تقریبی مسائل با ابعاد متوسط و بزرگ، دو الگوریتم فراابتک ...

در پژوهش حاضر، مسأله متوزان سازی مجدد زمانی که بازدهی اوراق بهادار متغیرهای غیرقطعی هستند، با درنظر گرفتن هزینه معاملات حل می شود. همچنین، با استفاده از استراتژی بیمه پرتفوی مبتنی بر نسبت ثابت (CPPI)، عملکرد مدل پیشنهادی بررسی می گردد. نتایج نشان داد که پارامترهای غیرقطعی و درجات باور متفاوت، سطوح مختلفی از مرز کارا را بوجود آورده و برعملکرد مدل موثرند. همچنین، استراتژی CPPI به عنوان یک مکانیزم بیمه ای عمل کرده و علاوه بر پوشش ریسک در بازارهای افتان، احتمال کسب سود در بازارها ...

هدف و رسیدن به آن در هرکاری مهم است. با پیشرفت فناوری انسانها مایلند هر کاری را در زمان و هزینه کم انجام دهند. امروزه لجستیک یا آمادگاری و اقسام آن در صنعت جایگاه ویژه‌ای را پیدا کرده‌اند. لجستیک یا آمادگاری یعنی مدیریت جریان کالا، اطلاعات و یا هر نوع منابع دیگر مانند انرژی یا انسان‌ها بین محل تولید یا محل موجودی تا نقطه مصرف یا مورد نیاز لجستیک هنر و علم به دست آوردن تولید، توزیع مواد و محصول در مکان مناسب و در مقدار مناسب است. با افزایش شرکتهای تامین کننده، که یکی از وظیف ...

چکیده رویکردها و فنون بسیاری در فرآیند مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان یکی از ابزارهایی که در مرحله‏ ‏تدوین استراتژی برای تحلیل موارد استراتژیک درونی و بیرونی به کار می‏رود، تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها (SWOT)می‏باشد. هدف این تحلیل بررسی و ارزیابی فرصت‏ها و تهدیدهای محیط و نقاط ضعف و قوت در حوزه مورد نظر است. تحلیل SWOT به تنهایی یک ابزار تحلیلی برای تعیین اهمیت فاکتورهای شناسایی شده و ارزیابی‏ گزینه‏های مختلف استراتژیک برحسب این فاکتو ...

مدل میانگین-واریانس مارکوئیتز که در سال 1950 معرفی شد، پایه نظریه مالی مدرن قرار گرفت و پس از آن تحقیقات بسیاری مدل وی را توسعه دادند. در این تحقیق، یک مسئله بهینه سازی پرتفوی دوهدفه ارائه میشود که نرخ بازده دارایی های ریسکی آن، اعداد فازی هستند و محدودیت های دنیای واقعی نظیر محدودیت مقداری، کاردینالیتی و هزینه معاملاتی را شامل میشود. ووی چن(2015) در تحقیق خود پیچیدگی مسئله را نشان داد و الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی اصلاح شده را ارائه کرد که همان روش برای مسئله اصلاح شده چ ...

امروزه با توجه به رقابتی شدن بازار و کاهش حاشیه سود، تمامی کسب‌وکارهای درگیر در امر تولید از استخراج مواد خام گرفته تا مرحل مختلف تولید محصول و حتی مشتری نهایی در زنجیره تامین، لزوم توجه به عملکرد کارامد را بیش از پیش درک می‌نمایند.در VMI فرض بر این است که تامین‌کننده از سطح موجودی خرده فروشان با خبر است و در مورد بازپرسازی سطح موجودی انبار خرده فروشان تصمیم‌گیری می‌کند همچنین VMI یک تفاهم نامه است که در آن صاحب کالا ، کالای خود را در اختیار بخش دیگری یعنی خرده فروش، برای اس ...

در طول دهه های اخیر مسئله زمانبندی کارگاه گردش کاری با فرضیات مختلفی بررسی شده است. یکی از حالاتی که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است، در نظر گیری مفهوم یادگیری است. در شرایط واقعی محیط های کاری، اثر یادگیری تنها به موقعیت کارها محدود نمی شود، به عبارت دیگر تجربه ی کارگران نیز در طول روند عملیات باید در نظر گرفته شود. از طرف دیگر عوامل زیادی سبب در دسترس نبودن ماشین آلات و تجهیزات در افق برنامه ریزی می شود. این پایان نامه یک مسئله ی کارگاه گردش کاری به همراه محد ...