عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2779

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ايران كشوري كم آب با محدوديت بارندگي در بسياري از مناطق بوده و از آبياري به صورت گسترده اي جهت پشتيباني فعاليت هاي كشاورزي كشور استفاده مي شود. روش هاي فعلي آبياري به واسطه تلفات در سيستم و تخصيص هاي ناكارآمد آب، كارايي مصرف پاييني دارند. ارزيابي و تعيين تقاضاي آب به منظور برنامه ريزي و مديريت براي تخصيص و توزيع آب براساس تقاضا از جمله مهمترين مسائلي است كه در بهبود و حفظ مديريت منابع آب در بخش كشاورزي نقش بسزايي دارد. در حال حاضر سند ملي الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي، به عنوان ...
 
این نشریه در زمینه ترسیم سیمای کشاورزی کشور در خصوص فعالیت واحدهای مختلف (سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت کشاورزی)، وضعیت توزیع نهاده‌ها (کود و سم، اعتبارات و ماشین‌آلات کشاورزی)، بازار، بارندگی، صادرات و غیره است . مندرجات : این نشریه در سال 1368 بصورت دو ماه یکبار و از سال 1369 به بعد بصورت سالانه منتشر شده است . ...