عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تالاب‌ها به‌دلیل دارا بودن کارکردها و ارزش‌های زیستگاهی متعدد، از ارزشمندترین اکوسیستم‌ها به‌شمار می‌روند؛ اما متاسفانه در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون از جمله مدیریت نادرست منابع آب، خشکسالی و عدم توجه به حقابه‌ی زیست محیطی تالاب‌ها، شاهد آن هستیم که این اکوسیستم‌های با ارزش یک‌ به‌‌یک در حال نابودی هستند که این موضوع پیامدهای ناگواری به‌دنبال دارد. دریاچه بختگان یکی از تالاب‌های بین-المللی کشورمان است که علی‌رغم دارا بودن ارزش‌های زیستگاهی متنوع و اهمیت فراوان در منطقه، به ...

در این پژوهش از مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و الگوریتم بهینه‌سازی تجمع ذرات (PSO+ANN) برای پیش‌بینی بارهیدرولیکی و شوری آب زیرزمینی استفاده شده است. بدین منظور مزرعه R9-11از مزارع نیشکر دعبل خزاعی خوزستان انتخاب گردید و از اطلاعات بارهیدرولیکی و شوری آب زیرزمینی پیزومترهایی که در فواصل و اعماق مختلف از جمع‌کننده زهاب این واحد از آبان 1391 تا مهر 1392 به‌صورت روزانه برداشت شده بود، استفاده شد. همچنین مقادیر حجم و شوری آب آبیاری، شوری زهاب و دبی زهکش‌ها در این بازه زمانی انداز ...

به منظور آگاهی از اثرات آبیاری با زه آب نیشکر کشت و صنعت سلمان فارسی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز، در چارچوب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آبیاری به صورت 1) 75% آب رودخانه کارون + 25% زه آب نیشکر، 2) 50% آب رودخانه کارون + 50% زه آب نیشکر، 3) 25% آب رودخانه کارون + 75% زه آب نیشکر، 4) 100% آب رودخانه کارون انتخاب گردید. خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک در مدت 4 ماه و سه عمق (30-0، 60-30، ...

به منظور بررسی تأثیر آبیاری با زه آب نیشکر کشت و صنعت سلمان فارسی بر خصوصیات شیمیایی خاک، پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز، در چارچوب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری به صورت 1) 75% آب رودخانه کارون + 25% زه آب نیشکر، 2) 50% آب رودخانه کارون + 50% زه آب نیشکر، 3) 25% آب رودخانه کارون + 75% زه آب نیشکر، 4) 100% آب رودخانه کارون انتخاب گردید. خصوصیات شیمیایی خاک طی چهار ماه و در سه عمق(30-0، 60-30، 90-60 سانتی متری) خاک ان ...

در این تحقیق، با انتخاب شیب های 60 ، 70 و 80 درجه برای سازه جریان ترکیبی سرریز – دریچه، مشخصه های دبی سازه مایل با مشخصه های دبی سازه قائم در شرایط مشابه مقایسه گردیدند. علاوه بر آن، کاهش احتمالی طول حوضچه اتلاف انرژی در پائین دست سازه جریان ترکیبی در اثر نزدیک شدن محل تلاقی دو جت آب به دهانه دریچه با کاهش شیب سازه نیز مورد بررسی قرار گرفت. اهداف اصلی این تحقیق، بررسی اثر شیب سازه جریان ترکیبی سرریز- دریچه در منحنی دبی- اشل، اثرات متقابل جریانهای عبوری از روی سرریز و زیر ...
نمایه ها:

خشکسالی دهه‌ی اخیر در شمال غرب شهرستان بهبهان منجر به برداشت غیراصولی آب زیرزمینی شده که این امر افت سطح آب زیرزمینی را در این محدوده به دنبال داشته است؛ بنابراین تغذیه مصنوعی به عنوان یکی از روش های کم هزینه و با قابلیت زیاد در مدیریت منابع آب می تواند یکی از راههای جبران افت سطح آب زیرزمینی باشد. هدف از انجام این تحقیق تعیین مکان های مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی با استفاده از سیستم GIS و تکنیک تصمیم گیری چند متغیره MCDM برای تقویت آب زیرزمینی در این منطقه است. ...

این تحقیق به منظور بررسی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی ساخت داخل و مقایسه آن‌ها با هم صورت گرفت. این عمل در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از مدل فیزیکی نفوذسنج انجام شد. پوشش ها از نوع پوشش مصنوعی pp450 انتخاب شد. مقایسه نتایج پوشش‌های استفاده شده نشان داد که پوشش A عملکرد بهتری نسبت به دو پوشش دیگر دارد و همچنین پوشش A ضریب زهکشی بیشتری نسبت به دو پوشش دیگر دارد که این امر میتواند فاصله زهکش‌ها را بیشتر کند و در هزینه صرف جویی شود. مجموع هدایت هیدرولیکی پوشش A به هدایت هیدرولیکی ...

در مطالعه حاضر برای اولین بار کارکرد المان های شش پایه جهت حفاظت تکیه گاه پل در برابر آبشستگی مورد بررسی قرار گرفته. ترکیب سه عمق کارگذاری روی بستر(D1)، زیر بستر(D2) و بین این دو عمق (D3)و سه نوع تراکم باز (T1) نیمه متراکم (T2) و متراکم(T3) به عنوان آرایش های مختلف کارگذاری المان ها پیرامون 2 نوع تکیه گاه مستطیلی و ذوزنقه ای و 4 عدد فرود زیربحرانی به عنوان متغیر ها در نظر گرفته شده. آزمایشات در فلوم آزمایشگاه هیدرولیک رسوب دانشگاه شهید چمران به طول 9 متر و عرض 1 متر انجام شد ...

جریان غلیظ پدیده ای است که به دلیل اختلاف در چگالی دو سیال بوجود می آید و باعث می شود سیال با چگالی بالاتر به زیر سیال با چگالی پایین تر حرکت کند. عامل اصلی حرکت لایه زیرین، اختلاف چگالی دو سیال می باشد. این پدیده در مخازن سدها می تواند مشکلات زیادی را بوجود آورد. از جمله این مشکلات می توان به پر شدن تدریجی مخزن و همچنین تهدید تاسیسات نصب شده در مخزن و بدنه سد اشاره نمود. جریانهای غلیظ به طور کلی به دو دسته جریانهای غلیظ پایدار ( مانند جریان غلیظ نمکی) و جریانهای غلیظ ناپایدا ...