عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 103

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اقتصاد مقاومتی به مفهوم "حفظ روند رو به رشد اقتصادی در مقابل تغییرات، مخاطرات و شوکهای داخلی و خارجی و کاهش آسیب پذیری" با واژه ی "تاب آوری" در متون علمی رایج حوزه اقتصاد، برابر است. آنچه در بین اهداف نظام اقتصادی اسلام، در شرایط بروز مخاطرات و شوکهای داخلی و خارجی، اولویت پیدا میکند، "استقلال اقتصادی" میباشد. این پژوهش با در نظر داشتن رویکرد اقتصاد مقاومتی به استخراج یک شاخص ترکیبی بر اساس مهمترین متغیرهای اثرگذار بر استقلال اقتصادی، با توجه به شرایط بومی اقتصاد ایران میپردا ...

امروزه به دلیل تغییرات شدید در تکنولوژی و تکانه‌های ناگهانی در اکثر علوم و تغییر سریع شرایط در تمامی ‏زمینه‌ها، نیاز به پیش‌بینی و برنامه ریزی بر اساس آن، همواره مد نظر مسئولان دولتی و اشخاص می‌باشد. این ‏که چه چیزی تغییر می‌کند، چگونه و با چه سرعتی در حال تغییر است و مهم‌تر از همه، نتیجه این تحولات، ‏برای همه مهم بوده و هست. لذا به منظور برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آینده، ابتدا باید شناخت و بررسی ‏دقیقی از گذشته و حال داشته باشیم تا بر این اساس بتوانیم پیش بینی بهتری نسبت ب ...

چکیده: یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی، رقم رشد اقتصادی کشورهاست و یکی از معیارهای توان رقابتی کشورها در بازارهای جهانی نرخ برابری ارز هاست. چگونگی تعیین نرخ ارز اثرات قابل ملاحظه -ای بر اقتصاد کشورها و از جمله رشد اقتصادی آنها دارد. لذا در کشوری همچون ایران با منابع سرشار انرژی و صادرات گسترده آن، مساله تعیین نرخ ارز بسیار پراهمیت است. در تحقیق حاضر تلاش می‌شود اثرات تضعیف یا کم‌ارزش‌گذاری پول ملی بر روی رشد اقتصادی را با رویکردد سیستم داینامیک و با استفاده از نرم‌افزار ونسی ...

پدیده جهانی شدن یکی از بحث بر انگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده ی این فرآیند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، توجه خاص سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، جهانی شدن اقتصاد به عنوان یکی از پدیده های غیر قابل اجتناب در آینده جهان از منظر تغییر تعاریف در واژه های کلیدی اقتصاد، جا به جایی قدرت از دو ...

ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، موضوعی بسیار مهم در اقتصاد انرژی است. پس از بحران نفتی سال ۱۹۷۳ و تأثیر مهمی که افزایش قیمت نفت بر اقتصاد جهانی داشت ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی جایگاه ویژه‌ای یافت و به صورت جدی مورد مطالعه قرار گرفت. اقتصاددانان و مورخان اقتصاد محیط‌زیست و بیوفیزیک معتقد هستند انرژی نقش به سزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوع ظهور ایفا می‌کند؛ که البته با ساختار این کشورها و مراحل توسعه‌یافتگی آن‌ها ارتباطی تنگاتنگ دارد. در ...

با توجه به اینکه یکی از عوامل اثرگذار بر روی شاخص توسعه انسانی مناطق کشور، تبعیض‌هایی می‌باشد که از لحاظ اقتصادی بر مناطق مختلف کشور اعمال می‌شود، در این پژوهش اثرات تبعیض اقتصادی بر توسعه انسانی در استان‌های ایران از منظر اسلام با الگوهای تبعیض نیازمحور و تبعیض ظرفیت‌‌محور مورد بررسی واقع شده است. متغیرهای پژوهش، عبارت‌اند از شاخص توسعه انسانی، نرخ مشارکت اقتصادی، میزان حمایت‌های اجتماعی و شاخص تبعیض اقتصادی که خود از متغیرهایی همچون هزینه جاری و سرمایه‌ای دولت، ارزش افزوده ...

در حال حاضر موضوع لزوم افزایش تسهیلات و اعتبارات اعطایی و تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی) در قالب سیاست‌های پولی اقتصاد کلان از مباحث مهم مطرح شده در اقتصاد کشور است و با توجه به اهمیت اشتغال و رشد اقتصادی و نقش آن در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان، در این تحقیق به بررسی تأثیر متغیر‌های تسهیلات و موجودی سرمایه بر روی رشد اقتصادی و اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی پرداخته شده است. به همین منظور از داده‌های پانل در دوره زمان ...

توسعه" یک واژه فارغ از ارزش نیست و به مولفه‌های مختلفی نظیر شاخص‌‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. فقر و بطور عام نابرابری، به عنوان مهمترین شاخص‌های ارزیابی درجه توسعه یافتگی هر جامعه‌ای شناخته می‌شوند. اگرچه مسئله توزیع درآمد ابعاد زیاد و گوناگونی دارد اما آنچه مستقیماً مربوط به عدالت و رفاه اقتصادی می‌شود توزیع درآمد بین افراد و خانوارهاست که در بسیاری از کشورها و در ادوار طولانی یکی از مهمترین مسائل سیاست عمومی بوده است و چه بسا گسترش و تعمیق و تداوم نابرابری زمی ...

موضوعیت عدم برنامه و نقشه عملیاتی راهبردی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اقتصاد کشور در عرصه های تخصصی با به کارگیری ساز و کارهای زیرساختی، ما را بر آن داشت که با بررسی های وسیع به این مهم برسیم که عدم جا نمایی درست زنجیره های اقتصادی در کشور و برنامه ریزی به صورت آماری و جزیره ای از یک سو و عدم بهبود تکنیک های فنی در کنار بهبود تکنولوژی از سوی دیگر مسبب بسیاری از این مشکلات میتواند باشد که در همین راستا طرحی با عنوان طرح آمایش سرزمین پویا را مطرح نمودیم. در این پروژه ضمن ...