عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1740

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
کتاب دائره المعارف فلسفه راتلج، (Encyclopedia of philosophy) شامل مقالات متعددى در خصوص فلسفه، کلام و عرفان مى باشد. حدود 61 مقاله در خصوص فلسفه اسلامى دراین دائرهء المعارف وجود دارد که یازده عنوان آن در این پایان نامه ترجمه گردیده است. در مقاله نخست با عنوان مفهوم فلسفه در اسلام نوشته الیور لیمان، به بررسى تعاریف مختلف و ماهیت فلسفه اسلامى و چگونگى شروع آن پرداخته است و درنهایت این تعریف را برگزیده است که شاید بهترین راه مشخص کردن ماهیت فلسفه اسلامی این باشد که بگوئیم آن نوع ...

جرم پدیده است که سابقه ای به قدمت جوامع بشری داشته و با سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می شود جوامع بشری به منظور تضمین ارزشهای مشترک اجتماعی حفظ نظم و ادامه حیات خود قوانین و مقرراتی را پدید می آورند که در جوامع نوین در قالب قانون جای می گیرد. در این پژوهش جرم پوشی به عنوان یکی از ابعاد این واکنش مطرح شده و با توجه به اهمیت، ضرورت و کاربرد آن در سیاست جنایی (به عنوان یک اصل مترقی) و فقدان آن در محاکم ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. از حیث قلمرو جرم پوشی در جرایم ...
   
چکیده ندارد.