عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
     
این گزارش که از سوی معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه گردیده است ، به معرفی تشکیلات ، شرح وظایف ، عملکرد سالهای 1370 و 1371 (نه ماهه) و برنامه‌های سال 1372 حوزهء معاونت دانشجویی و ادارات کل این حوزه اختصاص دارد. در این گزارش ، ابتدا به معرفی حوزهء معاونت دانشجویی پرداخته شده و سپس ادارات کل بورس و دانشجویان خارج، امور فارغ‌التحصیلان، دفتر هماهنگی سرپرستیهای دانشجویان خارج از کشور، امور دانشجویان داخل، تربیت بدنی و امور دانشجویان شاهد معرفی و وظایف مربوط به هر کدام ...

این گزارش که از سوی دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منظور آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی برای فراهم ساختن زمینهء مشارکت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان تهیه گردیده، به معرفی اهداف ، اصول، زبان رسمی، بودجه، تشکیلات و کشورهای عضو این سازمان می‌پردازد و سازمانها و مراکز وابسته به آن را، اعم بنیادها، صندوقها، کمیته‌ها، انستیتوها و دانشگاهها، شامل می‌شود. همچنین در این گزارش ، عضویت جمهوری اسلامی ایران و میزان فعالیت آن در این سازمان مورد بررس ...

این گزارش را مدیریت داخلی معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی با هدف بررسی و ارائهء عملکرد حوزهء معاونت دانشجویی تهیه کرده است که عملکرد ادارهء کل دانشجویان داخل، شامل آموزش رایگان، ادارهء تسهیلات دانشجویی، شورای انتقال دانشجو از خارج به داخل ادارهء خدمات آموزشی و ادارهء وظیفهء عمومی و امور مربوط به دانشجویان خارجی، عملکرد ادارهء کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، عملکرد ادارهء کل فارغ‌التحصیلان، اعم از ادارهء امور فارغ‌التحصیلان خارج و داخل، عملکرد کمیتهء انضباطی دانشجوی ...

این گزارش که از سوی دفتر آموزشهای آزاد تهیه گردیده، به مسایل مختلفی در زمینهء معرفی این دفتر و وظایف آن، آیین‌نامهء شورای آموزشهای عالی کوتاه مدت ، آیین‌نامهء دوره‌های آموزش عالی غیررسمی، آیین‌نامهء دوره‌های آموزش مستمر، آیین‌نامهء بورسیهء دستگاههای اجرایی در آزمون سراسری، آیین‌نامهء قرارداد بورس داخلی موسسات اجرایی با دستگا4ها، پرداخته و در پایان بررسی مختصری از عملکرد دفتر آموزش آزاد را به دست داده است که مطابق آن تاکنون (تا زمان تهیهء گزارش) 325 دورهء آموزش کوتاه و معادل د ...