عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این گزارش که از سوی دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منظور آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی برای فراهم ساختن زمینهء مشارکت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان تهیه گردیده، به معرفی اهداف ، اصول، زبان رسمی، بودجه، تشکیلات و کشورهای عضو این سازمان می‌پردازد و سازمانها و مراکز وابسته به آن را، اعم بنیادها، صندوقها، کمیته‌ها، انستیتوها و دانشگاهها، شامل می‌شود. همچنین در این گزارش ، عضویت جمهوری اسلامی ایران و میزان فعالیت آن در این سازمان مورد بررس ...

این گزارش را مدیریت داخلی معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی با هدف بررسی و ارائهء عملکرد حوزهء معاونت دانشجویی تهیه کرده است که عملکرد ادارهء کل دانشجویان داخل، شامل آموزش رایگان، ادارهء تسهیلات دانشجویی، شورای انتقال دانشجو از خارج به داخل ادارهء خدمات آموزشی و ادارهء وظیفهء عمومی و امور مربوط به دانشجویان خارجی، عملکرد ادارهء کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، عملکرد ادارهء کل فارغ‌التحصیلان، اعم از ادارهء امور فارغ‌التحصیلان خارج و داخل، عملکرد کمیتهء انضباطی دانشجوی ...

این گزارش که از سوی دفتر آموزشهای آزاد تهیه گردیده، به مسایل مختلفی در زمینهء معرفی این دفتر و وظایف آن، آیین‌نامهء شورای آموزشهای عالی کوتاه مدت ، آیین‌نامهء دوره‌های آموزش عالی غیررسمی، آیین‌نامهء دوره‌های آموزش مستمر، آیین‌نامهء بورسیهء دستگاههای اجرایی در آزمون سراسری، آیین‌نامهء قرارداد بورس داخلی موسسات اجرایی با دستگا4ها، پرداخته و در پایان بررسی مختصری از عملکرد دفتر آموزش آزاد را به دست داده است که مطابق آن تاکنون (تا زمان تهیهء گزارش) 325 دورهء آموزش کوتاه و معادل د ...

این مجموعه که از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی با هدف معرفی پژوهشگاه مواد و انرژی تهیه گردید، در ابتدا ضمن اشاره به تاریخچهء تاسیس این مرکز اهداف ، فعالیتهای آموزشی، تشکیلات و اعضای کمیتهء پژوهشی آن را مورد توجه قرار داده است . سپس به معرفی بخشهای علمی مختلف آن، همراه با معرفی اعضا، تجهیزات اصلی و زمینه‌های فعالیت هر یک از آن بخشها، شامل بخش الکترونیک و کامپیوتر، بخش انرژی، بخش سرامیک ، بخش شناخت مواد، بخش شیمی و آلودگی محیط و بخش مواد پرداخته است . در پایان با معرفی گروههای ح ...

این گزارش که از سوی موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تهیه گردیده، شامل بررسی مختصر وضعیت تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و نیز برنامه تفصیلی پیشنهادی دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در برنامهء دوم توسعهء اقتصادی اجتماعی (1373-77) است . در قسمت اول، تصویری نسبتا واقعی از وضعیت موجود مقاطع مذکور به تفکیک گروههای آموزشی و دانشگاههای متولی اجرای این دوره‌ها و رشته‌های تحصیلی و نیز هیات علمی ...

این گزارش که از سوی دفتر نظارت و سنجش آموزش وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه گردیده، مربوط به گزارش عملکرد شورای نظارت و سنجش آموزش است که شامل صورت جلسه‌ها و نمونهء فعالیتهایی است که که در زمینهء ارزیابی کیفیت آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی طی مرداد 67 تا مرداد 68 صورت گرفته است . مطابق این گزارش ، در این حال پس از تصویب عوامل مورد نظارت و مشخص شدن دقیق چارچوب کار، طرحهایی در خصوص بررسی عوامل مربوط به دانشجویان (4 طرح)، بررسی اعضای هیات علمی (2 طرح)، ارزیابی برنامه‌ریزی آ ...