عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
در این گزارش سعی شده است با برشمردن وضعیت و نحوهء فعالیت آموزشی نهادهای دولتی غیر وزارت فرهنگ و آموزشی عالی و ارزیابی عملکرد گذشته تا حال آنها، واقعیت به کارگیری سرمایه در قالب یک سیاست با اجرای واحد را از لحاظ جنبه‌های مثبت و منفی بودن آن مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار دهد تا از اتلاف سرمایه و وقت جلوگیری گردد. به همین منظور گزارش حاضر، در چهار فصل، جنبه‌های مختلف مربوط به این موضوع را، با عناوین موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی، نحوهء فعالیتهای آموزشی موسسات ، ...

در این مجموعه که دفتر نظارت و ارزیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی آن را فراهم آورده، بیش از هر چیز به ضرورت و تاریخچهء نظارت و ارزیابی و جایگاه آن در وزارت فرهنگ و آموزش عالی، اهداف و وظایف دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تشکیلات آن، ارتباط و همکاری این دفتر با سایر واحدهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و چگونگی عملکرد و محدودیتهای آن، همراه با نمودارهای مربوط، توجه شده است . در این مجموعه آمده است که دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی به طور رسمی از سال 1361 آغاز به کار کرده است : طر ...