عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 272

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

الهیات سلبی با طرح گزاره‌های سلبی در تبیین معرفت نسبت به خدا یکی از رویکردهای الهیاتی در دوران معاصر است. پژوهش در باب الهیات سلبی را می‌توان در سه بعد وجود شناختی، معرفت شناختی و زبان شناختی پی‌گرفت. شایان توجه است پژوهش‌های انجام شده در این حوزه غالباً به هر سه بعد مذکور اهتمام نداشتند. بر اساس الهیات سلبی خداوند وجودی برتر و متباین با خلق دارد، هرگز متعلق معرفت قرار نگرفته و بیان ناپذیر است از همین رو بهترین شیوه در شناخت او و سخن گفتن از او طریق سلبی است. در میان متفکران ...

با توجه به شکایت مطرح شده از سوی پیامبر، صلی الله علیه و آله، در خصوص به مهجوریت گرفته شدن قرآن از جانب مسلمانان در آیه 30 فرقان، نیز با بررسی واژه مهجوریت از جهات مفهومی و اصطلاحی و نیز تبیین ابعاد و مصادیق آن به نظر می‌رسد رویکرد کنونی مسلمانان به قرآن در جوامع اسلامی مطابق با اهداف و مقاصد نزول قرآن کریم نبوده و صرف توجه به ظاهر قرآن کریم، عدم تدبر در مفاهیم و ترک هدایت و تعالیم آن، حاکی از مهجور بودن قرآن در میان آنان می‌باشد. به نظر می رسد عواملی از قبیل رویکرد تفکیک و ج ...

عوامل زیادی موجب گردید که مسلمین بیش از اقوام و ملت های دیگر درباره ی شناخت اجرام آسمانی و مواضع و خصوصیات آنها به بررسی و تحقیق بپردازند، که یکی از مهم ترین آنها تکالیف مذهبی ایشان از قبیل: نماز، روزه، حج، شناخت قبله، حرمت قتال در ماه های حرام و . . . بود که همه ی اینها منوط به شناسایی ماه و خورشید و برخی از ستارگان و کرات آسمانی بود. این عوامل و نیز حس کنجکاوی بشر که می خواهد آنچه را که در اطرافش می گذرد بداند، مسلمین را وادار کرد که از همان سده های اول در صددشناسایی هر چه ...

برای درک ایمان و عقاید مسیحی به شکل امروزی آن، مطالعه ی سیر تاریخ تفکر مسیحی ضروری است. رساله ی حاضر ترجمه و تحقیق فصل "روشنگری و تکامل" از کتاب "مقدمه ای تاریخی بر تفکر مسیحی" تالیف چاد مایستر و جی. بی. استامپ است که به دوره ی مدرن و عصر روشنگری می پردازد و سیر عقاید و تفکر مسیحی را در قرون اخیر بررسی می کند. این که انقلاب ها و تحولات علمی و فلسفی قرون اخیر چگونه مسیر تفکر مسیحی را تحت تاثیر قرار دادند، خداگرایان طبیعی چه کسانی بودند و چگونه در این فضای جدید به توسعه و پیشرف ...
نمایه ها:
ایمان | 

بحث عدل و مباحث پیوسته آن از اهمیت و جایگاه والایی در معارف اسلامی‌ برخوردار بوده است و بیان کننده رابطه حق با جهان و انسان است. استاد مطهری به عنوان یکی از حکیمان متأله در سنت فلسفه اسلامی‌ و وایتهد به عنوان فیلسوف خداباور در ساحت تفکر فلسفه غربی، هر کدام با مبانی و تئوری خاصی به تحقیق و تدقیق ژرف در رابطه عدل الهی با مسأله مهم شرور پرداختند. استاد مطهری با استفاده از مبانی اصالت و خیربودن وجود، عالم بودن، قادر و حکیم بودن خداوند و احسن بودن نظام هستی و راه حل‌های عدمی ‌بودن ...

در این رساله به بیان تاریخچه ای از بانکداری میپردازیم که شامل بانکداری در زمان قدیم و در قرون وسطی تا قرن پانزدهم و دوره جدید سیر بانکداری از زمان پیدایش تا کنون و تاریخچه ی بانکداری در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم که سنگ بنای بانکداری در ایران توسط صرافان و بر مبنای عملیات ربوی گذاشته شد و در این مسیر نباید نقش صرافان را نادیده گرفت. بعد از انقلاب اسلامی نیاز به تحولات اساسی در بانکداری بود تا اولآ عملیات بانکداری از نظر شرعی با موازین اسلامی تطابق پیدا کند و سانیآ اهداف ...

شرایط نابسامان اجتماعی در دولت از هم پاشیده عثمانی و استعمار دولت‌های اروپایی در قرن نوزدهم، باعث ظهور جریان اصلاح‌طلبی در میان متفکران مسلمان شد. این جریان با جنبش سید جمال الدین اسدآبادی و محمد عبده آغاز شد و از طریق شاگردان ایشان ادامه پیدا کرد. یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین شاگردان عبده، محمد رشیدرضا ( 1935-1865) است که به عنوان نماینده جریان سلفی در دوره معاصر شناخته‌ شده‌است و از جمله آثار برجسته او مجله المنار است. از اینرو در این پژوهش به بررسی تفصیلی آرا رشیدرضا درب ...

پيامدهاي منفي تبليغ و ترويج مصرف‌گرايي و تکاثرطلبي در دامان نظريه‌هاي سکولار، محيط‌زيست را به خطرانداخته و بخش‌هاي قابل توجهي از مردم را از آثار مثبت آن يعني رفاه و برخورداري از مواهب الهي محروم کرده است كه به ‌تدريج باعث نگراني انديشمندان گرديده است. اسلام به عنوان يگانه مکتب متعالي و انسان‌ساز در مسير هدايت انسان به سوي کمال، توجه خاصي به رفع حوائج مادي او دارد و الگوهاي خاصي براي روابط نهادهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي در نظر گرفته است. یکی از این نهادها، نهاد تعامل انسان ...

ابن حبیب، از مورخان و نسب شناسان قرن 3ه. است. از مهمترین تألیفات ابن حبیب می توان به کتاب المحبر اشاره کرد. دو ویژگی مهم کتاب المحبر را چنین می توان ذکر کرد: قرار گرفتن آن در زمره منابع اولیه تاریخی و ارائه مطالبی که در کتب دیگر کمتر به آن اشاره شده است، بدین علت ترجمه این کتاب ضروری به نظر رسید. به دلیل حجم بالای کتاب و کمبود وقت، ترجمه 235 صفحه کتاب برگزیده شد. در این بخش از کتاب، ابن حبیب موضوعات متنوعی را بررسی کرده که دوران جاهلیت و دوران اسلامی را دربرمی گیرد. المحبر با ...