عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1074

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درک اجتماعی از زمان که این اثر به آن پرداخته است، به چگونگی شناخت و آگاهی از پدیده زمان مربوط می شود. به طور کلی درک اجتماعی، همان آگاهی کنشگران راجع به پدیده هاست که افراد در آن با دیگران از طریق تجربه جهانی یکسان، که اجزای آن دارای معانی مشترکی است، به توافق بین الاذهانی دست می یابند. بنابراین، شکل گیری چنین ساخت معرفتی نسبت به جهان، برای کنشگران دارای ابعاد اجتماعی مهمی است. در این بررسی با استفاده از سنت نظریه مبنایی در تحقیق کیفی، مطالعه بر روی 26 نمونه از شهر تهران و چه ...

شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک راه جذاب ارتباطی، مورد استفاده تعداد زیادی از افراد جامعه و به طور خاص جوانان قرار گرفته است. با توجه به این، مقدار قابل ملاحظه‌ای از اطلاعات در این سایت‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود که به طور بالقوه پیامدهای قابل توجهی را در زمینه حریم خصوصی کاربران به دنبال دارد. گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه کاربران، به خطرات بالقوه ی به اشتراک گذاری اطلاعات در این سایت‌ها توجه نمی‌کنند. در این تحقیق، نگرش‌های کاربران در رابطه با حریم خصوصی در شبکه‌ها ...

بسمه تعالی ناآرامی‌های اجتماعی : عوامل و فرایند آن (مطالعه موردی نا‌آرامی‌های اجتماعی تهران، مشهد و تبریز) چکیده: ناآرامی‌های اجتماعی یکی از مفاهیم اساسی حوزه مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی محسوب می‌شود. موضوع یاد شده از اوایل قرن بیستم مورد توجه صاحب ‌نظران شاخه‌های مختلف علوم‌اجتماعی واقع شده است لکن در کشور ما از سال‌های گذشته تاکنون به جز چند مورد محدود، توجه چندان به موضوع و بررسی علمی اعتراضات، ناآرامی‌ها و خشونت‌های اجتماعی نشده است. موضوع اصلی این تحقیق مطالعه آثار س ...

هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی می باشد. این تحقیق به شیوه پیمایش انجام شده است که از این روش در مطالعات کمی و پهنا نگر استفاده گردیده و در آن از پرسشنامه جهت گرد آوری اطلاعات بهره جسته شده است. حجم کل نمونه این تحقیق برابر با 345 بوده است که به نسبت تعداد دانشجویان دختر دوره کارشناسی هر دانشکده 235 پرسشنامه در دانشکده علوم اجتماعی و 110 پرسشنامه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طبا ط ...

پایان نامه حاضر، پژوهشی است در زمینه بررسی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی با تاکید بر حمایت اجتماعی که با روش توصیفی از نوع مقایسه علی انجام شده است.جامعه آماری این تحقیق را دو گروه از افراد تشکیل می دهند:گروه اول افرادی هستند که اقدام به خودکشی کرده اند و واحدهای تحلیل از نظر این ویژگی مشترکند که خودکشی ناموفق صورت گرفته و این افراد برای نجات به بیمارستان آورده شده اند.گروه دوم افرادی هستند که با لحاظ همگن بودن متغیرهایی همچون تحصیلات، پایگاه اجتماعی و... با گروه اول، به روش ...

مسئولیت پذیری اجتماعی در دوره کنونی، به عنوان یک موضوع جامعه شناختی مهم تلقی می شود که در عرصه های مختلف( سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جامعه ایی و زیست محیطی) ضرورت توجه و بررسی دارد. مسئولیت پذیری اجتماعی « بیانگر احساس و عملی است که افراد درقالب موقعیت و نقش های خود به طور آگاهانه و آزادانه نسبت به امور مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره از خود بروز می دهند» که این امر زمینه ساز نظم اجتماعی در سطح کلان خواهد شد. پژوهش حاضر، با هدف «بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان و عوامل ...

مقدمه: سلامت اجتماعی گاه یک ویژگی فردی و بخشی از سلامت فرد و گاه در مفهوم تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت و زمانی نیز ویژگی جامعه و مترادف با جامعه سالم به شمار می‌آید. هر جامعه‌ای با توجه به شرایط موجود تعریف متفاوتی از سلامت اجتماعی دارد و ویژگی‌هایی را برای آن برمی‌شمارد. عوامل فراوانی بر روی سلامت اجتماعی نقش تعیین کننده دارند. دین به عنوان یک نظام معنایی بر تمایلات شخصی و ترجیحات افراد تأثیر دارد. از این رو سلامت اجتماعی و تجربه آن نیز از باورهای دینی افراد تأثیر می‌پذیرد. ...
نمایه ها:

فرهنگ سیاسی جنبه‌ای از فرهنگ به معنای عام را شامل می‌شود که به خلقیات، ارزش‌ها، گرایش‌ها، نگرش‌ها، احساس و جهت‌گیری‌های سیاسی نسبتاً پایدار اعضای یک جامعه اشاره دارد که الگوی رفتار سیاسی آنان را تا حد زیادی تعیین می‌کند. این مفهومامروزه در تبیینرفتار سیاسی، ساختار سیاسی، تحولات و رخدادهای سیاسی اهمیت ویژه‌ای یافته است و لذا انجام پژوهش‌های علمی در جهت شناخت فرهنگ سیاسی جامعه و عوامل اثرگذار بر آن در سطوح مختلف از جمله ضرورت‌های پژوهشی پیش روی حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی است. ...

در تحقیق حاضر به ایده ی ساخت اجتماعی واقعیت می پردازیم. هدف این تحقیق ایضاح معنای این ایده و بررسی آن درباره ی واقعیت تهیدستی است. سوال ها در دو بعد نظری و تجربی مطرح می شوند. در بعد نظری سوال از چیستی ایده ی ساخت اجتماعی واقعیت است. به این سوال در بستر تاریخ جامعه شناسی پاسخ می دهیم. سوال دیگری که به لحاظ تجربی مطرح می شود این است که: تهیدستی امری نسبی است یا مطلق (امری اجتماعی/فرهنگی است یا اقتصادی)؟ مرزهای واقعیت تهیدستی کجاست؟ برای پاسخ به این سوال به صورت تطبیقی متن و حا ...