عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین مقاله یک مساله چندهدفه از دسته مسائل بالانس خط مونتاژ مستقیم و تک محصولی درنظر گرفته می شود ما فرض می کنیم که زمان انجام کارها فعالیت ها نامعلوم بوده و تنها اطلاعات موجود حدود بالا و پایین زمان عملیات هرکار است به منظور نزدیک کردن فضای مساله مورد بررسی به شرایط دنیای واقعی فرض می شود زمان انجام کارها به یادگیری اپراتورها یا ماشین ها برای عملیات یا کارهای مشابه وابسته است دراین مساهل سه تابع هدف بصورت همزمان درنظر گرفته میشود حداقل کردن زمان سیکل یا بصورت معادل حداکثر نم ...
نمایه ها:
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.