عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 245

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم ارتباطات موبایل یک راه ارتباطی برای کاربران مهیا می کند تا با استفاده از آن بتوانند پیام ها و اطلاعات خود را به اشتراک گذاشته و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این قابلیت ها در یک مدت زمان بسیار کوتاه و توسط آخرین تکنولوژی های روز به کاربران ارائه می شود . همراه با افزایش تقاضا در زمینه موبایل و ارتباطات داده هدف اصلی ، ارتباط کاربران با بیشترین سرعت ممکن است .تکنولوژی بی سیم موبایل در حال پیشرفت با سریعترین سرعت همراه با ...

امروزه رتبه بندی مشتریان بانکی اهمیت ویژه ای به لحاظ برنامه های تسهیلاتی دارد، داشتن دقت در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک رابطه مستقیمی با ریسک اعتباری دارد، لذا بکارگیری یک رویکرد یا روشی با دقت بالا می تواند به عنوان یک استراتژی برای بانک ها مطرح گردد. به همین منظور ما به رتبه بندی مشتریان بانک کشاورزی در شعب تهران پرداختیم، لذا ابتدا شاخصه ها را از طریق پرسشنامه به کمک خبرگان بررسی کردیم و در مرحله بعد وابستگی شاخصه ها با وضعیت اعتباری مشتری از طریق آزمون همبستگی ا ...

فضیلت گرایی در حوزه‌ی اخلاق، پیشینه‌ای چند هزار ساله دارد که به اقوال وآرای فلاسفه‌ی بزرگ یونان باستان به ویژه ارسطو بر می‌گردد. اما آنچه که تحت عنوان فضیلت سازمانی در ادبیات " مدیریت " و " رفتار سازمانی " به آن پرداخته شده است، قدمت چندانی ندارد و سوابق تحقیق در مورد آن به دو یا سه دهه‌ي اخیر محدود می‌گردد. سقوط مالی و اخلاقی سازمان‌های بزرگ و خوشنام در عرصه‌ی کسب و کار، پژوهشگران را به سوی کشف دوباره‌ی ارزشمندی فضیلت‌های سازمانی سوق داد. اين پژوهش با رويكرد پيمايشي توصيفي، ...

تحقیق حاضر به بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری تهران (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 19) پرداخته است. تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی-همبستگی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، شامل 500 نفر از متخصصین و محققین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کارشناسان معاونت هماهنگی و توسعه شهری شهرداری تهران، کارشناسان معاونت هماهنگی و توسعه شهری شهرداری منطقه 19 و ادارات تابعه آنها می باشن ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه الگویی جهت ارتقا یادگیری سازمانی انجام گردید. شیوه انجام تحقیق توصیفی- همبستگی بود. حجم آماری 48000 نفر و حجم نمونه برای این کار 200 نفربرآورد شد که از کارکنان اداری و دبیران هر سه مقطع تشکیل شده بود، و به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردید. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه یادگیری سازمانی پیتر سنگه 2000 و هوش سازمانی آلبرشت 2003 استفاده شد. داده های گرد آ ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان صف بانک سپه منطقه جنوب در تهران می باشد. به همین منظور بعد از مطالعات مبانی نظری تحقیق و ادبیات مرتبط با فرسودگی شغلی مدل اولیه پژوهش توسعه داده شد. در این مدل 45 عامل موثر بر ایجاد یا تشدید فرسودگی شغلی میان کارکنان بانک ها به 9 دسته شرایط و محیط نامناسب کاری، عملکرد نامناسب فردی، ویژگی های نامطلوب شغلی، عدم سهولت انجام کار و تامین رفاه کاری، خستگی عاطفی، ویژگی ها نامطلوب شخصیتی و فردی (مهارت های احساسی)، ویژگی ...

توزیع یارانه های نقدی یکی از راهبردهایی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هدف اصلی بهبود تغذیه و امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر به کار گرفته اند. هدف از این پژوهش دو مرحله‌ای بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی آن بر هزینه‌ها و امنیت غذایی خانوارهای شهری تهران بود. جمع آوری داده‌های امنیت غذایی و هزینه ها در خانوارهای شش منطقه از شهر تهران پیش از هدفمندی یارانه‌ها در 1388 و پس از پرداخت یارانه به صورت نقدی در سال 1391 از همان خانوارها توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر بخشی فرایند گزینش و تامین نیروی انسانی در مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی وزارت جهاد کشاورزی بود. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه جمع‌آوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی بود. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته، بود. که بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و روایی و پایایی آن بررسی و تایید شد. جامعه آماری این تحقیق حاضر کلیه کارمندان مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی جهاد کشاورزی بود که نمونه آماری به حجم 120 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تمام شمار ا ...

این تحقیق بر پایه خرید ازمراکز خرید است، که در آن، به بررسی تأثیر راحتی خرید از نظر صرفه‌جویی در وقت و تلاش برای خرید بر ارزش‌های خرید و پیامدهای آن بر عوامل رضایت مشتریان، تبلیغات دهان به دهان مثبت، تمایل به ماندن بیشترو قصد مراجعه مجدد به آن مرکز خریدپرداخته شده است .مراکز خرید، راحتی خدمات را برای خریداران فراهم می سازند . بگونه ای که بوسیله افزایش ارزش لذت گرایانه ومنفعت گرایانه و به دنبال آن افزایش رضایت مشتریان، اهداف خرید بطور کارآمدتری تکمیل میگردد. پژوهش حاضر از ن ...