عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3617

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی رویکرد شناختی-روان نمایش گری بر اصلاح باورهای ارتباطی ناکارآمد زنان متاهل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل ساکن خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1390 می‌باشند. نمونه شامل 30 نفر خانم متاهل است که با روش نمونه گیری تصادفی از بین 44 نفر داوطلب شرکت در این طرح آموزشی، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سیاهه باورهای ارتباطی زناشویی (RBI) می‌‌باشد. ...
  
یکی از مشکلاتی که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی همواره با آن مواجه بوده‌اند اداره امور مالی است ، بنحوی که بسیاری از تصمیمات مسئولان به حیطه اجراء درنمی‌آید. این تحقیق با روش توصیفی به منظور شناخت ریشه‌های این مشکل انجام شده است . 6 فرضیه‌ای که در این باره مورد آزمون قرار گرفت باین شرح است : رابطه مشکلات با قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها - آئین‌نامه اجرائی - عدم پذیرش مصوبات هیات‌های امناء از طرف سایر دستگاه‌های دولتی - کمبود پرسنل مجرب و آموزش دید ...

تغذیه ورزشی از جمله شاخه‌ها و زیر گروههای علم ورزش است که به مطالعه علمی وضعیت تغذیه‌ای ورزشکاران در تمرینات و مسابقات پرداخته و دستوالعمل‌هائی را برای تغذیه قبل، در حین و بعد از تمرین آنها تدارک می‌بیند. تحقیقات و مطالعاتی که در کشورهای مختلف در ارتباط با تغذیه و تاثیر آن روی اجراها و عملکردهای ورزشی صورت می‌گیرد، دامنه‌دار بوده و روزبروز یافته‌های تازه‌ائی را در اختیار پژوهشگران، ورزشکاران و دست‌اندرکاران ورزش قرار می‌دهد. تحقیق حاضر تلاشی است در جهت هر چه بیشتر آشنا نمودن ...

به منظور بررسی میزان همبستگی و ارتباط بین درصد چربی بدن و توان هوازی و همچنین میزان همبستگی بین سن و قد و وزن با درصد چربی بدن و توان هوازی از بین کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه گیلان که در سال تحصیلی 1374-75 مشغول تحصیل بوده‌اند، تعداد 30 نفر بطور تصادفی جهت انجام تحقیق انتخاب شدند. سپس سن، قد، وزن آزمودنی‌ها را اندازه‌گیری کرده و به منظور اندازه‌گیری توان هوازی تست پله "آستراند رایمینگ " و نمودار مربوط به آن مورد استفاده قرار گرفت و به منظور اندازه‌گیری درصد چربی بد ...
نمایه ها:
چربی | 
پسر | 

هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه ارتباط زمان واکنش و هوشبهر ورزشکاران و غیرورزشکاران است . برای این منظور ابتدا 30 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران شرکت‌کننده در کلاسهای تربیت بدنی عمومی 1 که هیچگونه سابقه ورزشی و یا برنامه آمادگی جسمانی قابل ملاحظه‌ای نداشتند را به عنوان گروه غیرورزشکار و 30 نفر دیگر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران که در سال سوم یا چهارم رشته تربیت بدنی مشغول تحصیل بوده و حداقل 3 سال سابقه فعالیت ورزشی داشته و در یکی از تیمهای دانشگاه عضو بوده‌ ...

پژوهش حاضر به بررسی کیفیت رشته فناوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی می پردازد. سوال کلی تحقیق عبارت از: آیا کیفیت رشته فناوری اطلاعات (IT) دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی در سطح مطلوبی قرار دارد؟ بر این اساس آیتم های تعامل، طراحی آموزشی، بازخورد، محتوا، دسترس پذیری، سیستم مدیریت یادگیری و چند رسانه ای بر اساس چک لیست محقق ساخته با استفاده ا ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مقایسه یادگیری خودتنظیم و رضایت مندی روانی بین دانشجویان پیام نور و فردوسی سال1387 می باشد. این طرح با هدف بررسی تأثیر تفاوت شیوه آموزشی و محیط تحصیلی دانشگاه پیام نور با دانشگاه فردوسی بر یادگیری خودتنظیم و رضایت مندی روانی دانشجویان است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، نمونه ای متشکل از 200 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد و از طریق دو ابزارپرسشنامه یادگیری خودتنظیم (پینتریچ و دی گروت،1990) و پرسش نامه رضایت مندی ...